Erasmus

ERASMUS+
Online Başvuru Formu için Tıklayın

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir.

Yurt Dışında Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği kapsamında giden öğrencilerin başvuru ve değerlendirme süreci Değişim Programları Komisyonu ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce yürütülmektedir. Katılımcı, başvuru koşullarını sağlamış; hareketlilik öncesinde ve sonrasında Erasmus Ofisi tarafından istenilen belgeleri sunmakla yükümlüdür.

Öğrenci Hareketliğinde;

 1. Not ortalaması:

Genel not ortalamalarının ön lisans, lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrenciler için en az 2.50/4.00 olması gerekir.

 1. Dil yeterliliği:
  1. Öğrenim hareketliliği: Minimum B1
  2. Staj hareketliliği: Minimum A2
 2. Hazırlık öğrencileri başvuramaz.
 3. Açık ve Uzaktan Öğretim programı öğrencileri başvuramaz.

2020-2021 akademik yılına ait başvuru ve değerlendirme takvimi ile koşullar için tıklayınız. 

2019-2020 akademik yılına ait başvuru ve değerlendirme takvimi ile koşullar için tıklayınız.

2018-2019 akademik yılına ait başvuru ve değerlendirme takvimi ile koşullar için tıklayınız.

 

2019-2020 akademik yılına ait başvuru, kontenjan ve değerlendirme takvimi

2019 projesi kapsamında:

 1. 2020-2021 akademik yılı güz-bahar dönemi için toplam 8 öğrenci öğrenim hareketliliğinden yararlanmak üzere belirlenecektir.
 2. 2019-2020 akademik yılı yaz dönemi için KÜN(18) ve UNIKOP(6) toplam 24 öğrenci staj hareketliliğinden yararlanmak üzere belirlenecektir.
 3. 2019-2020 akademik yılı güz ve bahar dönemi için personel ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden yararlanmak üzere toplam 4 personel belirlenecektir.
 • Erasmus + Personel Hareketliliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ÖĞRENCİ - ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

KA103 - PROGRAM ÜLKELERİ*

Erasmus+ Online 1. Başvuru Dönemi

02 Eylül – 19 Eylül 2019

Yazılı ve Sözlü Sınav

25 Eylül 2019

Değerlendirme Sonuçları

28 Eylül 2019

İtiraz Son Başvuru Tarihi

01 Ekim 2019

Feragat Bildirim Son Tarih

05 Ekim 2019

ÖĞRENCİ – ÖĞRENİM ve STAJ (KÜN – UNIKOP) HAREKETLİLİĞİ

KA103 – PROGRAM ÜLKELERİ

Erasmus+ Online 2. Başvuru Dönemi

05 – 20 Aralık 2019

Yazılı ve Sözlü Sınav

03 - 04 Ocak 2020

Değerlendirme Sonuçları

15 Ocak 2020

İtiraz Başvurusu Son Tarihi

18 Ocak 2020

Feragat Bildirim Son Tarih

01 Şubat 2020

ÖĞRENCİ – ÖĞRENİM ve STAJ (KÜN – UNIKOP) HAREKETLİLİĞİ

KA103 – PROGRAM ÜLKELERİ

Erasmus+ Online 3. Başvuru Dönemi

10 – 28 Şubat 2020

Yazılı ve Sözlü Sınav

04 Mart 2020

Değerlendirme Sonuçları

07 Mart 2020

İtiraz Son Başvuru Tarihi

10 Mart 2020

Feragat Bildirim Son Tarih

14 Mart 2020

PERSONEL - DERS VERME & EĞİTİM ALMA (KÜN – UNIKOP) HAREKETLİLİKLERİ

KA103 - PROGRAM ÜLKELERİ

Başvuru Dönemi

Değerlendirme Sonuçları

16 Kasım – 20 Aralık 2019

30 Aralık 2019

 

** 2020-2021 akademik yılına ait başvuru ve değerlendirme takvimi, Corona Virüsü (Covid-19) süreciyle ilgili gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir, başvuru ve değerlendirme takvimi uzatılabilir!

 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ve DUYURULAR

 

 • 2020-2021 akademik yılı Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketlikleri KUN 2020 ve UNIKOP 2019-2020 projeleri değerlendirme sonuçları için tıklayınız.
 • Corona Virüs (Covid-19) Salgının KA103 Öğrenci ve Personel Hareketliğine Yönelik Etkileriyle İlgili Türkiye Ulusal Ajans Tarafından paylaşılan bilgilendirme metni için tıklayınız.
 • Erasmus+ 2019 Projesi asil ve yedek listedeki adaylar için ÖNEMLİ!
 • 07.03.2020 tarihli Erasmus+ 2019 Projesi KUN Öğrenci Hareketliği 2. Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.
 • 15.01.2020 tarihli Erasmus + 2019 Projesi KUN ve UNIKOP Öğrenci Hareketliliği 1. Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.
 • 30.12.2019 tarihli Erasmus+ 2019 Projesi Personel Hareketliği Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.
 • 19.11.2019 tarihli Erasmus + 2018 Projesi Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.
 • 04.11.2019 tarihli Erasmus + 2018 Projesi Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.
 • 30.10.2019 tarihli Erasmus + UNIKOP Personel Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.
 • 30.09.2019 tarihli Erasmus + 2018 Projesi Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.
 • 10.06.2019 tarihli Erasmus + 2018 Projesi Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

GEREKLİ BELGELER

 • Erasmus+ Öğrenci Hareketlilik Online Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Değişim Programları Öğrenim Hareketliliği Akademik Onay Formu için tıklayınız.
 • Değişim Programları Staj Hareketliliği Akademik Onay Formu için tıklayınız.
 • Erasmus+ Personel Hareketlilik Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Değişim Programları Yönergesi için tıklayınız.

 

Learning Agreement for Studies

Guide for Learning Agreement for Studies

Learning Agreement for Traineeships

Guide for Learning Agreement for Traineeships

Hibe Sözleşmesi modeli

 

Anlaşma yapılan kurumlara, mesleki uygulama alanlarına göre, 2019-2020 akademik yılı için belirlenen kontenjanlar için başvuru sayfasında yer alan anlaşma listesi kontrol edilmelidir. Asgari oranda istenilen yeterlik seviyeleri de listede bulunmaktadır. Öğrenim hareketliği için anlaşma yapılan kurumun istediği yabancı dil ve özel koşulları da sağlanmış olmalıdır.

** Yerleştirmeler, belirlenen kontenjanlara göre, değerlendirme sonuç puanları dikkate alınarak belirlenmektedir. O döneme ait proje bütçesine göre başka programlardan başvuru olmaması veya kontenjanlarının dolmaması halinde, kontenjanı dolan programa, değerlendirme kriterlerine göre yeterliği olan öğrenciler arasında sıralama yapılabilmektedir.

Anlaşma yapılan kurumların listesi için tıklayınız.

 

Yabancı Dil

 1. İngilizce sınavı yabancı diller birimi tarafından yapılmaktır. Hareketliliğe İngilizce dilinde katılacak tüm aday öğrencilerin, sınava girmesi zorunludur.
 2. Sınav, yazılı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
 3. Her iki yerleşkede eş zamanlı yapılan yabancı dil sınavından asgari B1 dil seviyesine sahip olan adaylar, sözlü mülakatlara alınmaktadır.
 4. Yabancı Diller Biriminden alınan sonuç, adayın dil seviyesi ölçütü olarak dikkate alınmaktadır.
 5. İngilizce haricinde başka bir yabancı dilde başvuru yapan adayın, ilgili dildeki yeterlik belgesi, son iki yıl içerisinde almış olması ve bu belgenin asgari dil yeterlik seviyesini sağlıyor olması gerekmektedir.

 

Değerlendirme

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

İlk kez hareketlilik yapılacak öğrenim programından başvuran

+10 puan

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma
(hibeli veya hibesiz, farklı kurum/üniversite/proje)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

İngilizce dışında, hareketliliğin planlandığı ülkenin resmi dilinin bilindiğine dair belge sunulması

+10 puan

Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde

-10 puan

 

** Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim
(Avro)

Aylık Hibe Staj
(Avro)

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,
İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,
Lüksemburg, Norveç, Almanya,
Avusturya, Belçika, Fransa, Güney
Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,
Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program
Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan,
Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya,
Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

Daha ayrıntılı bilgi için Erasmus Ofisini ziyaret edebilir, e-posta ile sorularınızı iletebilirsiniz.

erasmus@kapadokya.edu.tr

 

Kapadokya Üniversitesi Erasmus Beyannamesi

Birim Koordinatörleri

Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı için tıklayınız.

Faydalı linkler:
Türkiye Ulusal Ajansı
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Europass Merkezi http://ua.gov.tr/programlar/europass
Bologna AKTS (ECTS) Bilgi Paketi https://bilgipaketi.kapadokya.edu.tr/programs.aspx?type=153

Bizleri takip edin.
Facebook: https://www.facebook.com/cappadociaint/
Instagram: https://www.instagram.com/cappadociaint
Twitter: https://twitter.com/cappadociainE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız