Psikoloji Yüksek Lisans (Tezli - Tezsiz)

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programının amacı, Türkiye ve dünyadaki toplumların psikolojik sorunlarını ve beklentilerini doğru algılayıp yaşanan sorunlara gerçekçi çözüm önerileri geliştirebilen ve bu çözüm önerilerini uygulamaya aktarmak üzere araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilen akademisyenler yetiştirmektir. Program kapsamında, genel insan ve hayvan davranışını anlamaya yönelik araştırmaların yanı sıra özellikle Türkiye’ye özgü, kültürel etkilere işaret eden ve davranış şekillerinin yorumlanmasına katkı sağlayan çalışmalara yer verilmektedir.

Yetkin akademik kadrolar ile verilen dersler ile, güncel gelişmeleri disiplinlerarası bir yaklaşımla yakından takip ederek yaratıcı bir düşünceyle sorgulayan; orijinal araştırma soruları üreterek, uygun araştırma yöntemleri, farklı ölçme teknikleri, veri toplama ve istatistik yöntemleri kullanarak analiz eden; çalışmalarını yüksek bir dil becerisiyle raporlayan ve etik ilke, kural ve değerlere uygun hareket eden öğrenciler yetiştirilmektedir.

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Avrupa Psikoloji Sertifikası, EFPA EuroPsy Yönetmeliği çerçevesinde öngörülen koşullar esas alınarak hazırlanmıştır. Programda zorunlu derslerin yanı sıra, zengin bir seçmeli ders havuzu bulunmaktadır. Öğrencilere, “Psikolojide İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri & Araştırma Etiği’’, “Psikolojide İleri İstatistik’’, “İleri Gelişim Psikolojisi’’, “İleri Sosyal Psikoloji’’, “İleri Bilişsel Psikoloji’’, “İleri Deneysel Psikoloji’’, “Seminer’’ ve “Tez’’ gibi zorunlu dersler dışında, araştırma alanlarında seçmeli dersler sunulmaktadır. Havacılık Psikolojisi, Çevre Psikolojisi, Nöropsikoloji, Trafik Psikolojisi, Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Akran İlişkileri ve Zorbalık, Oyun Terapisi seçmeli derslerden bazılarıdır. Programda İnsan, Hayvan, Doğa Arasındaki İlişkinin Psikolojisi, Geçmişten Günümüze Anadolu ve Psikoloji, Müzik Terapisi, gibi Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programına özgü dersler de yer almaktadır.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız