Çift Ana Dal - Yan Dal Programları | Kapadokya Üniversitesi

Çift Ana Dal - Yan Dal Programları

 

Çift Ana Dal Programı, üniversitemizde kayıtlı oldukları ön lisans veya lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerimizin, ilgi duydukları başka bir programda eş zamanlı şekilde ders alarak ikinci bir dalda ön lisans veya lisans diploması almalarını sağlar.

Çift Ana Dal Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Çift Ana Dal Programı hem iki farklı alanda diplomaya sahip olmanın getirdiği avantaj sayesinde hem de çalışkan ve zaman yönetimi konusunda başarılı bir birey olmanın göstergesi olarak iş hayatında öne geçmeye yardımcı olur.
Ön lisans programlarında çift diplomaya sahip olmak DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile lisans tamamlamak isteyen öğrencilerin seçeneklerini artırır.
Tek bir alanla sınırlı kalmayıp farklı alanlarda da bilgi sahibi olmak bireyin daha yaratıcı ve açık fikirli olmasını sağlar.
Sosyal çevre ve iletişim ağının genişlemesine yardımcı olarak hem sosyal hayatta hem de kariyer yolunda kişiye avantaj sağlar.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Öğrencinin,

 • Başvuru anında ana dal diploma programındaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 4.00 üzerinden 2.80 (70/100) olması,
 • Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm kredili ve kredisiz dersleri en az DD veya G notu ile tamamlaması gerekmektedir.
 • Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler.

Başvuru Dönemi Ne Zaman?

Öğrenci ikinci ana dal diploma programına;

 • 2 yıllık ana dal ön lisans diploma programında en erken 2. yarıyılın, en geç 3. yarıyılın başında,
 • 4 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 5. yarıyılın başında,
 • 5 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 7. yarıyılın başında,
 • 6 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 9. yarıyılın başında

başvurabilir.

Çift Ana Dal Programı Ücretli mi?

Çift Ana Dal programı ücretleri her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 2020-2021 akademik yılında çift ana dal programına dahil olan öğrenciler anadal programlarının normal öğretim süresi boyunca ek bir ücret ödemeyeceklerdir. Normal öğretim süresi içerisinde mezun olamayanlar ilgili akademik yılda normal öğretim süresi dışındaki (uzatan öğrenci) tüm öğrenciler için uygulanacak olan kredi ücreti ile ders alacaklardır.

Hangi Programlarda Çift Ana Dal Yapılabilir?

Program Çift Ana Dal Yapılabilecek Programlar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Turist Rehberliği (ön lisans) 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Turist Rehberliği (ön lisans) 
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turist Rehberliği (ön lisans)
Türk Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Psikoloji Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Türk Dili ve Edebiyatı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyometri (ön lisans), Elektronörofizyoloji (ön lisans), Optisyenlik (ön lisans), İlk ve Acil Yardım (ön lisans), Beslenme ve Diyetetik
Dil ve Konuşma Terapisi Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Beslenme ve Diyetetik Psikoloji, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Aşçılık (ön lisans), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Çocuk Gelişimi (lisans) Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapisi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Beslenme ve Diyetetik
Ağız ve Diş Sağlığı (ön lisans) Diş Protez (ön lisans)
Ameliyathane Hizmetleri (ön lisans) Anestezi (ön lisans), Diyaliz (ön lisans), İlk ve Acil Yardım (ön lisans)
Anestezi (ön lisans) İlk ve Acil Yardım (ön lisans), Ameliyathane Hizmetleri (ön lisans)
Diş Protez Teknolojisi (ön lisans) Ağız ve Diş Sağlığı (ön lisans)
Diyaliz (ön lisans) İlk ve Acil Yardım (ön lisans), Ameliyathane Hizmetleri (ön lisans)
Elektronörofizyoloji (ön lisans) Fizyoterapi (ön lisans), Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (ön lisans)
Fizyoterapi (ön lisans) Elektronörofizyoloji (ön lisans)
İlk ve Acil Yardım (ön lisans) Ameliyathane Hizmetleri (ön lisans), Anestezi (ön lisans), Diyaliz (ön lisans)
Odyometri (ön lisans) Optisyenlik (ön lisans)
Optisyenlik (ön lisans) Odyometri (ön lisans)
Radyoterapi (ön lisans) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (ön lisans)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (ön lisans) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ön lisans)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ön lisans) Patoloji Laboratuvar Teknikleri (ön lisans), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (ön lisans)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (ön lisans) Elektronörofizyoloji (ön lisans), Radyoterapi (ön lisans)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (ön lisans) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ön lisans)
Mimari Restorasyon (ön lisans) Turist Rehberliği (ön lisans)

 

Yan Dal Programı, üniversitemizde kayıtlı oldukları lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerimizin, ilgi duydukları başka bir programdan bazı dersleri eş zamanlı şekilde ve başarıyla tamamlayıp sertifika almalarıdır.

Yan Dal Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Yandal Programı, ana dal diplomasının yanında farklı bir alanda sertifikaya sahip olmanın getirdiği avantaj sayesinde iş hayatında öne geçmeye yardımcı olur.

Farklı alanlarda bilgi sahibi olarak bireyin bakış açısının genişlemesine ve elde ettiği bilgileri daha analitik şekilde kullanabilme becerisi kazanmasını sağlar.

Sosyal çevre ve iletişim ağının genişlemesine yardımcı olarak hem sosyal hayatta hem de kariyer yolunda kişiye avantaj sağlar.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Öğrencinin,

 • Başvuru anında ana dal diploma programındaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 4.00 üzerinden 2.60 (65/100) olması,
 • Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm kredili ve kredisiz dersleri en az DD veya G notu ile tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zaman?

Öğrenci ikinci yandal sertifika programına;

 • 4 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 6. yarıyılın başında,
 • 5 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 7. yarıyılın başında,

 • 6 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 9. yarıyılın başında

başvurabilir.

Hangi Programlarda Yan Dal Yapılabilir?

Program Yan Dal Yapılabilecek Programlar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İngiliz Dili ve Edebiyatı Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Türk Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Psikoloji Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı
Dil ve Konuşma Terapisi Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Beslenme ve Diyetetik Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Fizyoterepi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, Psikoloji
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapisi
Çocuk Gelişimi Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapisi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Beslenme ve Diyetetik

Kapadokya Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları Yönergesi için tıklayınız.

 

Kapadokya Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları Başvuru Tarihleri

İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

09.02.2023

Başlangıç

Bitiş

23.01.2023

03.02.2023

04.02.2023

08.02.2023

10.02.2023

15.02.2023

 E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız