Çift Ana Dal - Yan Dal Programları | Kapadokya Üniversitesi

Çift Ana Dal - Yan Dal Programları

 

Çift Ana Dal - Yan Dal Programları

 

Çift Ana Dal Programı, üniversitemizde kayıtlı oldukları ön lisans veya lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerimizin, ilgi duydukları başka bir programda eş zamanlı şekilde ders alarak ikinci bir dalda ön lisans veya lisans diploması almalarını sağlar.

Çift Ana Dal Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Çift Ana Dal Programı hem iki farklı alanda diplomaya sahip olmanın getirdiği avantaj sayesinde hem de çalışkan ve zaman yönetimi konusunda başarılı bir birey olmanın göstergesi olarak iş hayatında öne geçmeye yardımcı olur.
Ön lisans programlarında çift diplomaya sahip olmak DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile lisans tamamlamak isteyen öğrencilerin seçeneklerini artırır.
Tek bir alanla sınırlı kalmayıp farklı alanlarda da bilgi sahibi olmak bireyin daha yaratıcı ve açık fikirli olmasını sağlar.
Sosyal çevre ve iletişim ağının genişlemesine yardımcı olarak hem sosyal hayatta hem de kariyer yolunda kişiye avantaj sağlar.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Öğrencinin,

 • Başvuru anında ana dal diploma programındaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 4.00 üzerinden 2.72 (70/100) [Psikoloji bölümünde çift ana dal için GNO 2,90 (74.33/100)] olması,
 • Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm kredili ve kredisiz dersleri en az DD veya G notu ile tamamlaması gerekmektedir.
 • Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler

 

Başvuru Dönemi Ne Zaman?

Öğrenci ikinci ana dal diploma programına;

 • 2 yıllık ana dal ön lisans diploma programında en erken 2. yarıyılın, en geç 3. yarıyılın başında,
 • 4 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 5. yarıyılın başında,
 • 5 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 7. yarıyılın başında,
 • 6 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 9. yarıyılın başında

başvurabilir.

Çift Ana Dal Programı Ücretli mi?

Çift Ana Dal programı ücretleri her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. 2023-2024 akademik yılında çift ana dal programına dahil olan öğrenciler anadal programlarının normal öğretim süresi boyunca ek bir ücret ödemeyeceklerdir. Normal öğretim süresi içerisinde mezun olamayanlar ilgili akademik yılda normal öğretim süresi dışındaki (uzatan öğrenci) tüm öğrenciler için uygulanacak olan kredi ücreti ile ders alacaklardır.

Hangi Programlarda Çift Ana Dal Yapılabilir?

Program Çift Ana Dal Yapılabilecek Programlar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Türk Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Psikoloji Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik
Dil ve Konuşma Terapisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi (L), Psikoloji, Odyoloji
Odyoloji Dil ve Konuşma Terapisi
Beslenme ve Diyetetik Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Psikoloji
Çocuk Gelişimi (L) Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapisi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Beslenme ve Diyetetik
Ağız ve Diş Sağlığı Diş Protez Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri İlk ve Acil Yardım, Diyaliz, Anestezi
Anestezi İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri
Diş Protez Teknolojisi Ağız ve Diş Sağlığı
Diyaliz (Türkçe) İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri
İlk ve Acil Yardım  Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Anestezi
Odyometri Optisyenlik
Optisyenlik Odyometri
Radyoterapi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Radyoterapi
Turist Rehberliği İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Güvenliği Teknolojileri, İnsansız Hava Aracı Teknolojileri
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, İnsansız Hava Aracı Teknolojileri
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Yönetim Bilişim Sistemleri, Uçak Teknolojileri, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı
Uçak Teknolojileri İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

 

Yan Dal Programı, üniversitemizde kayıtlı oldukları lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerimizin, ilgi duydukları başka bir programdan bazı dersleri eş zamanlı şekilde ve başarıyla tamamlayıp sertifika almalarıdır.

Yan Dal Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Yandal Programı, ana dal diplomasının yanında farklı bir alanda sertifikaya sahip olmanın getirdiği avantaj sayesinde iş hayatında öne geçmeye yardımcı olur.

Farklı alanlarda bilgi sahibi olarak bireyin bakış açısının genişlemesine ve elde ettiği bilgileri daha analitik şekilde kullanabilme becerisi kazanmasını sağlar.

Sosyal çevre ve iletişim ağının genişlemesine yardımcı olarak hem sosyal hayatta hem de kariyer yolunda kişiye avantaj sağlar.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Öğrencinin,

 • Başvuru anında ana dal diploma programındaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 4.00 üzerinden 2.50 (65/100) [Psikoloji bölümünde çift ana dal için GNO 2,90 (74.33/100)] olması,
 • Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm kredili ve kredisiz dersleri en az DD veya G notu ile tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru Dönemi Ne Zaman?

Öğrenci ikinci yandal sertifika programına;

 • 4 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 6. yarıyılın başında,
 • 5 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 7. yarıyılın başında,
 • 6 yıllık ana dal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın, en geç 9. yarıyılın başında

başvurabilir.

Hangi Programlarda Yan Dal Yapılabilir?

Program Yan Dal Yapılabilecek Programlar
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Türk Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Psikoloji Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı
Dil ve Konuşma Terapisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi (L), Psikoloji, Odyoloji
Beslenme ve Diyetetik Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi (L), Psikoloji
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi (L) Psikoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Beslenme ve Diyetetik
Odyoloji Dil ve Konuşma Terapisi

Kapadokya Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları Yönergesi için tıklayınız

 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

08.09.2023

Başlangıç

Bitiş

24.07.2023

02.09.2023

04.09.2023

06.09.2023

11.09.2023

19.09.2023

 E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız