Kapadokya Üniversitesi

Yüksekokul Hakkında

Sağlık Bakanlığının, yürüttüğü “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile sağlık sistemimiz son elli yılın en kapsamlı yenilenme ve reorganizasyon sürecinden geçmektedir. Program, toplumun sağlık sistemine yönelik memnuniyetsizliğini azaltmayı, sağlık hizmetlerine erişimde hakkaniyetsizliği ortadan kaldırmayı, sosyal güvenceden yoksun olan nüfusa hizmet vermeyi ve kaynakların verimli kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Hiç şüphesiz “Sağlıkta Dönüşüm Programının” başarısı, bilgi ve beceri ile donatılmış, yüksek motivasyonla çalışan insan gücüne bağlıdır. Sağlık alanında bilim ve teknolojinin getirdiği tüm gelişmelere rağmen en önemli kaynak nitelikli sağlık personelidir. Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, deneyimli kadroları, gelişmiş altyapısı ve sektör bağlantıları ile nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Bir ülkenin sağlık hizmetlerinin planlama, sunma ve geliştirme süreçlerinde özellikle üzerinde durulması gereken konu, artan ihtiyaca paralel yeterli nitelik ve nicelikte, donanımlı sağlık personeli yetiştirmektir. Türkiye ile diğer ülkelerin sağlık personeli sayıları karşılaştırıldığında, Türkiye’de sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu” başlıklı çalışmada 2008 yılında, kamu ve özel sektörde toplam 563.852 kişi olan sağlık personeli sayısının 2023 yılına kadar (tüm sağlık sektörü için %89,34’lük, kamu sektörü içinse %95,92’lik bir büyüme ile) 1.067.572’ye ulaşacağı öngörülmektedir.

Sağlık Bakanlığı, personel sayısındaki artış ile birlikte, personelinin niteliğinin değişeceğini ve uzmanlaşmanın artacağını da öngörmektedir. Bu öngörü, hem hizmet kalitesindeki iyileşme hem de nüfusta öngörülen %18’lik artışa dayanmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu da bünyesindeki programlarla, bu hızlı gelişen sektöre donanımlı elemanlar yetiştirmektedir. 

Bölümlerimiz

Çocuk Gelişimi (Lisans)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Beslenme ve Diyetetik

Dil ve Konuşma TerapisiE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız