Engelsiz KÜN Birimi

Engelsiz KÜN Birimi, bütün öğrencilerimizin üniversitemiz tarafından yürütülen akademik programların yanı sıra yükseköğrenim hayatına ilişkin tüm hizmet ve olanaklara istisnasız bir şekilde erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Bu birimin temel çalışma prensibi; öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki ‘engeller’i belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyici bir yerleşke ortamı oluşturacak imkânları sağlamaktır. Bu amaç ile kurulan birimin hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Akademik programlara erişimde eşitlik,
  • Barınma ihtiyaçları konusunda öncelik,
  • Yükseköğrenim yaşamına dâhil olabilmede eşitlik,
  • Burs Komisyonu aracılığı ile burs sağlanması konusunda öncelik,
  • Kısmi Zamanlı Çalışma Komisyonu aracılığı ile kısmi zamanlı çalışma imkânı konusunda öncelik,
  • Binalara, idari ve hizmet birimlerine, dersliklere ve laboratuvarlara erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler,
  • İhtiyaç hâlinde ders ve sınav yeri değişikliği,
  • Talep hâlinde öğrenci kayıt işlemleri ve öğrenci işleri hizmetlerinde kolaylık,
  • Yükseköğrenim dâhilinde engellilik konusunda farkındalık sağlamak.

Talebinizi; Engelsiz KÜN Birimine, program danışmanınıza, öğrenci temsilcilerine veya öğrenci konseyi üyelerine doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebinizi Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formu”nu doldurarak iletmeniz de mümkün.

Üniversitemizin Kapadokya Yerleşkesi'nde bulunan tarihi binalarında yapılacak tüm değişiklikler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa tabiidir ve ilgili kurulun onayından geçmelidir. Engelsiz Kün Birimi, ilgili kurul tarafından onaylanmayan talepler için alternatif çözümler geliştirir.

* İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.

Engelsiz KÜN Birimi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK Başkan  Rektör Yardımcısı
Öğr. Gör. M. Serkan DEMİRCİ Koordinatör Engelsiz KÜN Birimi Koordinatörü
Bilal KAYNAK Üye Yapı ve Destek İşleri Daire Başkanı
Ayfer COŞKUN Üye Eğitim Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı
Özge GÜL Üye Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Hüseyin GÜL Üye Açık ve Uzaktan Öğretim Birim Başkanı
Arda ÇAKIR Üye Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu OYLUBAŞ KATFAR Üye Beşeri Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet KURAN Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜTCÜ Üye Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş SÜMER Üye Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURGAYLI ZENGİN Üye Kapadokya Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Öğr. Gör. Mehmet Yaşar SÖNMEZ Üye Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Temsilcisi
Öğr. Gör. Elif KÜTAHNECİ Üye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi
Öğr. Gör. Fatma Nur SAĞIR Üye Kapadokya Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Öğr. Gör. Murat DOĞANER Üye Kapadokya Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

 

Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formu için lütfen tıklayınız

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız