Ebelik | Kapadokya Üniversitesi

Ebelik

Bilinen en eski mesleklerden biri olan ebelik, günümüzde lisans düzeyinde verilen eğitimler ve lisansüstü eğitimlerle çağdaş meslekler içinde yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ebeliği; gebelik sırasında doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak ve yeni doğanın bakımını yapmak üzere eğitimi tescillenmiş kişi olarak tanımlamaktadır. Ebeler sadece kadınlar için değil, aynı zamanda aile ve toplum için de önemli görevler üstlenirler. Ana-çocuk sağlığı ve temel sağlık hizmetlerinin başarı ile yürütülebilmesi, “21.Yüzyılda Herkes İçin Sağlık Hedefleri”nden özellikle “Yaşama Sağlıklı Başlanması Hedefi”nin gerçekleştirilmesinde ve Milenyum Kalkınma Hedefleri’nden anne ve bebek ölüm oranını azaltılması hedeflerine ulaşabilmek için ebelere büyük görev düştüğünü belirtmektedir.

Ebelik bölümümüz gereksinimleri doğrultusunda her alanda hizmet verebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, etik değerleri ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, sorun çözme becerisi gelişmiş, araştırma bilgi ve becerilerine sahip profesyonel ebeler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ebelik Bölümünü Neden Kapadokya Üniversitesinde Okumalıyım?

Ebelik bölümünde verilen uygulamalı derslerin yürütülmesi için Ebelik bölümüne özgü tasarlanmış uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda hastane ortamını yansıtan bir eğitim sınıfı oluşturulmuş ve gerçekliğe yakın deneyim kazanabilme fırsatı sunulmuştur. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümünde, öğrencilerimizin aldıkları standart lisans eğitimi ile kazanacakları alana özgü mesleki bilgi ve beceriler yanında kişisel gelişimlerini destekleyen eğitimler bulunmaktadır. Ayrıca Erasmus programı ile öğrencilerimize yurtdışında farklı ülkelerdeki üniversitelerde eğitim imkânı sunulmaktadır.

Ebelik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? İş İmkânları Nelerdir?

Ebelik bölümü mezunları en çok kamu hastanelerine bağlı kurumlarda (eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri) istihdam olurlar. Kamu hastaneleri dışında özel hastaneler, özel dal hastanelerde de çalışabilirler. Ebeler serbest ebe olarak da görev yapabilmekte, lisansüstü eğitim alarak yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak görev alabilmektedirler.

Ebelik Bölümünde Hangi Dersler Var?

bölümü müfredatı “Ebelik Ulusal Çekirdek Müfredatı” kapsamında şekillendirilmiş, ebelik mesleğine yönelik bilgi ve beceri kazanmayı sağlayabilecek nitelikte şekillendirilmiştir.

Ebelik bölüm müfredatı kapsamında alan derslerine temel oluşturması amacıyla temel tıp bilimleri dersleri bulunmaktadır, temel tıp bilimleri dersi dışında ebelik mesleğinin çalışma alanlarını kapsayan, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı, Halk Sağlığı Hemşireliği, Dahili ve Cerrahi Hastalıklar, Ruh Sağlığı ve üreme sağlığına yönelik derslerle birlikte öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeye yönelik Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Biyoistatistik gibi dersler yer almaktadır. Alan dersleri kapsamında dönem içerisinde öğrencilerin uygulama becerileri kazanabilmeleri için klinik uygulamaları bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri 3.sınıfın sonunda yaz döneminde staj yaparak mesleki tecrübelerini geliştirebilme fırsatı bulmaktadır. Dördüncü yıl müfredatı ise uygulama eğitimi ağırlıklı olup öğrenciler başta kadın doğum klinikleri olmak üzere Aile Sağlığı Merkezleri, Tolum Sağlığı Merkezlerinde uygulama fırsatı bulmaktadır. Ebelik bölümü öğrencilerine mezuniyet aşamasına gelmeden önce; en az 100 normal gebe, 40 riskli gebe, 100 normal lohusa, 100 normal ve 50 riskli yenidoğan izlemi yapma, 40 normal doğum yaptırma, 1 ya da 2 makat doğuma yardım ederek veya gözlemleyerek deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.

Bölümde küresel farkındalık dersleri ile öğrencilerimizin kişisel gelişimleri desteklenmekle birlikte eğitim müfredatı çerçevesinde yabancı dil eğitimi almasına olanak sağlanmaktadır.

Ebelik Bölümünde Okumak İsteyenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Ebelik mesleği özveri ve sabır isteyen bir meslektir. Bu mesleği seçecek olan adayların özverili, sabırlı, iletişim yönü güçlü, empati karabilen, duygusal durumlarla başa çıkabilen, hızlı karar verebilen, değişime ve yeniliklere açık bireyler olması önemlidir.

Ebelik Bölümünün Puan Türü: SAY

Ebelik Bölümünün Eğitim Dili: Türkçe

Ebelik Bölümünün Eğitim Türü: Örgün Öğretim

Ebelik Bölümünün Eğitim Süresi: 4 yıl

Ebelik Bölümünün Eğitim Yeri: Ürgüp Fabrika Yerleşkesi

Ebelik Bölümü 2023-ÖSYS Yerleştirme Kontenjanları ve Taban Puanları

PROGRAM ADI KONTENJAN 2023-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2023- ÖSYS BAŞARI SIRALAMASI
Ebelik (Burslu)   327,96 239348
Ebelik (%25 İndirimli)   267,55 484338

2023 - 2024 Eğitim–Öğretim yılında yerleştirilecek öğrenciler için kontenjanlar belirlenmiş olup toplam kontenjan 39 kişidir. Bunun 5'i burslu, 34'ü %25 indirimlidir.

PROGRAM ADI ÜCRET
Ebelik (Burslu) -
Ebelik (%25 İndirimli) 96.750

2023-2024 akademik yılında eğitim ücreti 129.000 TL’dir. Ücretlere KDV dâhil değildir.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız