Hemşirelik | Kapadokya Üniversitesi

Hemşirelik

Hemşirelik Bölümü Nedir? Neden Okumalıyım?

Hemşirelik insanın olduğu her yerde ve her zaman var olan profesyonel bir meslektir. Hemşireler bakım bilimi ve sanatı bütünleştirerek, sevgi ve şefkat odaklı bir anlayışla, sağlığın ve insanlığın iyileştirilmesi, hastalığın ve yaralanmanın önlenmesi, ızdırabın hafifletmesi, insan tepkilerinin tanınması ve iyileştirilmesi, birey-aile-grup ve toplumun bakımı ile ilgili savunuculuk yapabilme amacıyla çalışırlar. Hemşireler yaşamın başlangıcından ölüme kadar insan hayatının farklı evrelerinde rol ve sorumluluk üstlenirler.

Hemşirelik oldukça zor çalışma koşullarına sahip bir meslektir. Hemşire olmak isteyen bireylerin özverili, sabırlı bir yaklaşım göstermesi, öğrenmeye ve değişime açık olması önemlidir. Bu nedenle hemşirelik mesleğini tercih etmeyi düşünen öğrencilerin bu mesleği bilinçli bir şekilde ve mesleği tanıyarak tercih etmeleri önemlidir. Hemşirelik mesleği her ne kadar zorlu koşullara sahip olsa da dünya üzerinde en çok güven duyulan meslek grubudur. Hemşirelik mesleği evrensel bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle hemşirelik bölümüne yerleşmek isteyen öğrenciler yurtdışında çalışma, yurtdışında eğitim alma gibi imkanlardan yararlanabilmektedir. Ülkemizde hemşirelik mesleğinin istihdam durumu oldukça iyi düzeydedir.

Hemşirelik Bölümünü Neden Kapadokya Üniversitesinde Okumalıyım?

Hemşirelik bölümünde verilen uygulamalı derslerin yürütülmesi için hemşirelik bölümüne özgü tasarlanmış uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda hastane ortamını yansıtan bir eğitim sınıfı oluşturulmuş ve gerçekliğe yakın deneyim kazanabilme fırsatı sunulmuştur. Kapadokya Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde, öğrencilerimizin aldıkları standart lisans eğitimi ile kazanacakları alana özgü mesleki bilgi ve beceriler yanında kişisel gelişimlerini destekleyen eğitimler bulunmaktadır. Ayrıca Erasmus programı ile öğrencilerimize yurtdışında farklı ülkelerdeki üniversitelerde eğitim imkânı sunulmaktadır.

Hemşirelik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? İş İmkânları Nelerdir?

Hemşirelik bölümü mezunları Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları (eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri), özel hastaneler, özel dal hastaneleri, sağlık merkezleri, fabrikalar, ortak sağlık güvenlik birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca Hemşirelik bölümü mezunları lisansüstü eğitim alarak yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak görev alabilmektedirler.

Hemşireler çalışma alanlarının nitelikleri kapsamında, hasta bireye bakım verme, acil müdahale yapma, erken tanı çalışmalarına katılma, eğitim verme, ilaç tedavisi yapma, araştırma yapma, mesleki dernek ve sivil toplum örgütlerinde görev alma gibi farklı roller üstlenebilirler.

Hemşirelik Bölümünde Hangi Dersler Var?

Hemşirelik bölümü müfredatı “Hemşirelik Ulusal Çekirdek Müfredatı” kapsamında şekillendirilmiş, son güncellemelerin yansıtıldığı, mezunlardan beklenen evrensel kriterleri karşılayacak, hemşirelik mesleğine yönelik bilgi ve beceri kazanmayı sağlayabilecek nitelikte şekillendirilmiştir. Ayrıca müfredatımız dünyamızda her geçen gün sayısı ve türü değişkenlik gösteren insani krizlere cevap verebilecek nitelikte hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hemşirelik bölüm müfredatı kapsamında alan derslerine temel oluşturması amacıyla temel tıp bilimleri dersleri bulunmaktadır, temel tıp bilimleri dersi dışında hemşirelik mesleğinin çalışma alanlarını kapsayan, Hemşirelik Esasları, Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Sağlığı Hemşireliği, Ruh Sağlığı Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Dahiliye Hastalıkları Hemşireliği alan dersleri bulunmaktadır. Alan dersleri kapsamında dönem içerisinde öğrencilerin uygulama becerileri kazanabilmeleri için klinik uygulamaları bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri 3.sınıfın sonunda yaz döneminde staj yaparak mesleki tecrübelerini geliştirebilme fırsatı bulmaktadır. Dördüncü yıl müfredatı ise klinik eğitim ağırlıklı olup öğrenciler kliniklerde uygulama fırsatı bulmaktadır.

Hemşirelik Bölümünde Okumak İsteyenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Hemşirelik bölümü okumak isteyen bireylerin insan sevgisine sahip olması, hayat boyu öğrenme felsefesini benimsemesi, yardım etmeye istekli, topluma ve çevreye karşı duyarlı ve iletişim becerilerinin yüksek düzeyde olması gerekmektedir.

Hemşirelik Bölümünün Puan Türü: SAY

Hemşirelik Bölümünün Eğitim Dili: Türkçe

Hemşirelik Bölümünün Eğitim Türü: Örgün Öğretim

Hemşirelik Bölümünün Eğitim Süresi: 4 yıl

Hemşirelik Bölümünün Eğitim Yeri: Ürgüp Fabrika Yerleşkesi

2023 - 2024 akademik yılında yerleştirilecek öğrenciler için kontenjanlar belirlenmiş olup toplam kontenjan 39 kişidir. Bunun 5'i burslu, 34'ü %25 indirimlidir. 

Program Adı

Ücret

Hemşirelik (Burslu) -
Hemşirelik (%25 İndirimli) 96.750 TL

2023-2024 akademik yılında eğitim ücreti 96.750 TL’dir. Ücretlere KDV dâhil değildir.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız