Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Kapadokya Üniversitesi
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Nedir? Neden Okumalıyım?

Adalet Bakanlığının, infaz hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün oluşturulmasını hedefleyen program; ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında aktif rol oynayan, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinden hizmet alan yükümlülerin toplum içinde rehabilitasyon, takip ve denetimlerinde sorumluluk üstlenen, bilgi ve beceri düzeyleriyle ceza-infaz sistemindeki güncel gelişimleri takip edebilen meslek elemanları yetiştirmeyi hedefler.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünü Neden Kapadokya Üniversitesinde Okumalıyım?

Bilindiği gibi başarılı bir kariyer, öncelikli olarak iyi bir eğitimle oluşturulur. Ama daha da önemlisi bu eğitim; kişilerin kendilerini sürekli güncelleyebilecekleri bir bilgi altyapısı oluşturmaları noktasında işlevsel olmalıdır. Bu amaçtan hareketle program dersleri, öğrencilerin hem mesleki alanda ihtiyaç duyacakları bilgi birikimine sahip olmaları hem de infaz alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli olan bilimsel, eleştirel ve sıradanlıktan uzak bakış açısını kazandırmaya odaklanmaktadır. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programında sadece teorik dersler değil aynı zamanda öğrencilerin fiziksel kapasitelerini geliştirmeyi ve eğitim süresi boyunca kazandıkları bilgiyi uygulamada nasıl kullanacaklarını göstermeyi amaçlayan uygulamalı eğitimler de bulunmaktadır. Öğrencilerimizin Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Ön Lisans Programımızı tercih etmelerinde belirleyici olan bir diğer önemli husus da programın akademik kadrosudur. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Program dersleri, ceza-infaz, kolluk kuvvetleri, özel güvenlik, spor bilimleri, hukuk ve sosyal bilimler alanlarında mesleki deneyimleri olan akademisyenler tarafından verilmektedir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? İş İmkânları Nelerdir?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol doğrultusunda açılan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Ön Lisans Programından mezun olan ve ilgili mevzuatın tanımladığı özellikleri taşıyan öğrenciler, Ceza İnfaz Sistemindeki kurumlarda “İnfaz Koruma Memuru” unvanı ile çalışabileceklerdir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünde Hangi Dersler Var?

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Program derslerinin genel hattı, Adalet Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol gereği, Bakanlığın belirlediği “Çerçeve Müfredat” temel alınarak oluşturulmuştur. Buna ek olarak öğrencilerimizin güncel ceza-adalet sistemindeki son tartışmaları da takip edebilmeleri, mesleklerini icra ederken ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, beceri ve değer temellerine sahip olabilmeleri ve güvenlik hizmetlerinin sunumunda küresel değişimleri yakalayabilmeleri adına program müfredatı her yıl revize edilmektedir. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Program müfredatı, öncelikli olarak infaz koruma memurluğu mesleki alanına ek olarak güvenliğin sunumunda son yıllarda görülen yaklaşım değişikliklerini merkezine konumlandıran iki temel alandan hareketle oluşturulmuştur. İnfaz koruma memurluğu alanında “Kriminoloji”, “İnfaz Hukuku”, “Ceza İnfaz Kurum Güvenliği”, “Ceza İnfaz Kurum Yönetimi” ya da “Ceza Muhakemesi Hukuku” gibi dersler bulunmaktadır. Programda öğrencilerin, sadece ceza-infaz sisteminin temel alanı olarak değerlendirilen hukuk alanındaki gelişimleri değil aynı zamanda mesleklerini başarılı bir şekilde yürütmelerini sağlayacak psikolojik ve sosyolojik bilgi altyapısına da sahip olmaları amaçlanır. Bu derslere örnek olarak, “Ceza İnfaz Kurumlarında Psikososyal Yaklaşımlar”, “Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları” “Psikoloji”, “Sosyal Psikoloji” ya da “Ceza İnfaz Sisteminde Dinamik Güvenlik Yaklaşımı” gibi infaz alanında verilen hizmetlerin psikososyal ve felsefi temellerinin anlaşılmasına hizmet eden dersler gösterilebilir. Güvenlik hizmetlerinin sunumundaki güncel gelişmelerin takip edilebilmesi için program derslerinin belirli bir kısmı Özel Güvenlik Hizmetlerinin ilgili mevzuatından gelen dersleri içerir. Tüm bunlara ek olarak, öğrencilerin bu alanda çalışabilmelerinin bir diğer koşulu da fiziksel dirençliliğe sahip olmaları ve savunma sanatları konusunda beceri kazanmalarıdır. Bu noktada öğrenciler, “Savunma Sanatları” dersiyle hem fiziksel kapasitelerini geliştirme ve savunma teknikleri konusunda beceri kazanma; “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” dersi ile de sadece kendi alanlarına özgü müdahale becerilerini öğrenme ve uygulama şansına sahip olmaktadırlar.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Öğrencileri İçin Çift Ana Dal ve Yan Dal İmkânları

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünde okuyan öğrencilerimiz, Adalet programında çift ana dal yapma şansına sahiptir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünde Okumak İsteyenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

  • Hukuk alanına ilgi duymak,

  • İnsan haklarına saygılı olmak,

  • Fiziksel ve psikolojik olarak dirençli bir yapıya sahip olmak,

  • Güvenliği ön planda tutmak,

  • İyi iletişim kurabilmek,

  • Takım çalışması ve işbirliğine yatkın olmak gerekmektedir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Puan Türü: TYT

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Eğitim Dili: Türkçe

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Eğitim Türü: Örgün Öğretim

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Eğitim Süresi: 2 yıl

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Eğitim Yeri: Mustafapaşa Yerleşkesi

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünden Dikey Geçiş Sınavı ile Hangi Lisans Bölümlerine Geçiş Yapılabilir?

Ceza İnfaz ve Güvenlik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz DGS sınavında başarılı olmaları hâlinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü 2023 - ÖSYS Yerleştirme Kontenjanları ve Taban Puanları

2023 – 2024 Eğitim–Öğretim yılında yerleştirilecek öğrenciler için kontenjanlar belirlenmiş olup toplam kontenjan 78 kişidir. Bunun 10’u burslu, 68’i %50 indirimlidir.

PROGRAM ADI

KONTENJAN

2021-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN

2021-ÖSYS BAŞARI SIRALAMASI

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Burslu)

10

246,55

834.764

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 İndirimli)

68

-

-

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Aşağıda Belirtilen Alan/Dallarından Mezun Olanlar, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programına Ek Puanları ile Yerleşebileceklerdir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Alan Kodu

Alan Adı

Dal No

Dal Adı

6001

Adalet

2

İnfaz ve Koruma

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Eğitim Ücreti

2023-2024 akademik yılında eğitim ücreti 87.500 TL’dir. Ücretlere KDV dâhil değildir.

Program Adı

Ücret

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Burslu)

-

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 İndirimli)

43.750 TL

 

Burs Sistemi ve Ödeme Şekli için tıklayınız.

2023 ÖSYS Kontenjan Klavuzunda Yer Alan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Koşul ve Açıklamaları İçin Tıklayınız

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız