Hakkımızda | Kapadokya Üniversitesi

Hakkımızda

Kapadokya Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun on üç yıllık akademik, finansal ve yönetsel deneyiminin temelinde yükselmektedir...

Kapadokya MYO, eğitim - öğretime 2005–2006 akademik yılında, Ürgüp ilçesinin Mustafapaşa Köyünde 5 program ve 68 öğrenciyle başlamıştır.

Ülkemizin bölge kalkınma hedefleri doğrultusunda doğrudan yapılanan ilk vakıf yükseköğretim kurumu olan yüksekokulumuzun kuruluş misyonu, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Kırşehir ve Niğde’den oluşan Büyük Kapadokya’nın sürdürülebilir kalkınma potansiyelini kuvveden fiile çıkartma mücadelesi veren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülke ve giderek AB ekonomisine entegre olabilmek için ihtiyaç duydukları nitelik ve nicelikte ara eleman yetiştirmektir.

Bu çerçevede, “meslek yüksekokulu, asli görevi öğrencisine kariyer edindirmek olan eğitim birimidir” şeklindeki uluslararası tanımı doğrultusunda yapılanmış, Büyük Kapadokya’nın göreli avantaj sahibi olduğu sektör ve işkollarında doğrudan uzmanlık geliştirmeyi hedefleyen programlarda yoğunlaşmıştır.

Kapadokya Üniversitesinin mesleki eğitim programları Selçuklu dönemindeki Ahi, Osmanlı dönemindeki Lonca teşkilatlarında uygulanan usta-çırak ilişkisini anımsatan uygulama ağırlıklı yöntemlerle yürütülmekte, günümüzün pedagoji anlayışı ile desteklenmektedir. Bu kapsamda, eğitim programları sektör talepleri veya gelişmeler paralelinde sürekli güncellenmekte, teorik eğitim uygulama ile pekiştirilmektedir.

Kapadokya Üniversitesinin benimsediği “çıkış noktası itibariyle evrensel, uygulamasıyla milli” öğretim yöntemi ise üniversiteler ve meslek yüksekokulları arasındaki hayati ikilemi çözmeyi benimsemiştir. Yöntemin esasını bir yandan Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu soyut, kavramsal bilgiyi üretme, diğer yandan ve eşzamanlı olarak somut üretime tahvil edebilecek akademik anlayış, koordinasyon ve uygun yapılanma teşkil eder.

Akademik ve mesleki olmak üzere birbirlerinden feyz alan ve destekleyen iki sütunlu bir sistem üzerinde yapılanan Kapadokya Üniversitesinde meslek yüksekokulları, lisans ve lisansüstü eğitim veren öğretim üyelerimizin fakültelerdeki asli görevlerinden arta kalan sınırlı ilgileriyle yetinmek durumundaki birimler olmamakta, tersine soyut, kavramsal bilgiyi reel üretime çevirip somutlaştırabilen, üniversiteleri “standart erozyonu”ndan kurtarmakta belirleyici rol oynayan birimler olmaları itibariyle fevkalâde önemsenmektedirler.

Bu nedenle, Kapadokya Meslek Yüksekokulumuzun günümüzde mazhar olduğu itibarda ara eleman yetiştirme sürecini üniversite eğitiminin derinliği ile zenginleştirmekteki başarısının payı büyüktür. Aynı zamanda, her yıl yüzlercesini işgücü piyasasına arz ettiğimiz mezunlarımızın işveren tarafından yeni baştan eğitilmelerini anlamsızlaştıracak nitelikte becerilerle donatmak, iş hayatına hızla uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır.

Bize göre asıl olan her yıl yüzlercesini işgücü piyasasına arz ettiğimiz mezunlarımızın işveren tarafından yeni baştan eğitilmelerini anlamsızlaştıracak nitelikte becerilerle donatmak, iş hayatına hızla uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır. Nitekim Kapadokya MYO’da uygulanan “müfredat” öğrencinin doğrudan kariyer talep ettiği sektörün makro meselelerinin ve beklentilerinin idrakinde olmasını sağlayan, istihdam sonrası karşılaşması muhtemel sorunları hangi yöntemlerle ve en iyi nasıl çözebileceğine dair öngörü geliştirmesine yardımcı içeriği haiz olmak durumundadır. Bu çerçevede, Kapadokya Meslek Yüksekokulu yönetici ve öğretim görevlilerinden program bağlantılı sektörlere ilişkin gelişme ve eğilimleri yakından izlemeleri, ilgililerle yakın temas halinde olmaları, işverenin her an değişen taleplerini müfredata yansıtmaları beklenir.

Sonuç olarak, birkaç servis dersinin dışında gelişmiş yeni müfredatlarıyla neredeyse her yıl yeniden açılan Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Üniversitemizin mihenk taşı ve poyrası olmaktadır.

 E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız