Temel Amaçlarımız | Kapadokya Üniversitesi

Temel Amaçlarımız

• Öğrencilerimizin ufkunu genişletmek, dünyaya açılmalarına yardım etmek; onlara yetişkin yaşamlarında tutunabilmek için ihtiyaç duyacakları farkındalık, merak, hayal gücü, yaratıcılık, özen, sorumluluk ve muhakeme gibi temel hasletleri aşılamak; onları teşvik etmek, derinleştirmek.

• Sanayi ve teknolojimize çağdaş dünya seviyesinde katkı sunacak ulusal ve uluslararası nitelikte bilgi ve becerilere haiz elemanlar yetiştirmek.

• Eğitime dinamizm ve itibar kazandırmak için sürekli araştırma yolu ile mükemmeliyeti hedeflemek.

• Hızla küreselleşen dünyanın değişimine senkronize olmak, gelişmeleri izlemek ve uluslararası standartları yakalamak.

• Eğitim programlarımızı, Selçuklu dönemindeki Ahi, Osmanlı dönemindeki Lonca teşkilatlarında uygulanan yol, yöntem ve usullerle zenginleştirerek usta-çırak ilişkisini günümüzün pedagojik anlayışı ile desteklemek.

• İç ve dış paydaşların katkıları ile eğitim ve öğretim programlarını günümüz ihtiyaçları çerçevesinde güncel tutmak.

• Öğretim elemanlarının akademik müktesebatlarının ötesinde, uzmanı oldukları konulara/sektörlere ilişkin gelişmeleri, güncel mesele ve gidişatları izlemelerini, derslerine yansıtmalarını ve öğrencileri ile paylaşmalarını sağlamak.

• Göreli ekonomik avantaj/istihdam sağlayan sektör ve işkollarında, öğrencilerinin doğrudan uzmanlık geliştirerek kariyer edinmelerini sağlamak.

• Kurumsal işleyiş ve politikalarımızın BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız