Çevre Politikamız | Kapadokya Üniversitesi

Çevre Politikamız

KÜN, “eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim sistemi ve topluma katkı faaliyetlerinin yerine getirilmesi” kapsamında hizmetlerini gerçekleştirirken çevrenin korunması açısından riskleri göz önünde bulundurarak kabul edilebilir seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır.

Bununla birlikte KÜN Çevre ve Sürdürülebilirlik Politika Belgesinde yer alan Sürdürülebilirlik Programları (Atık, Su, Enerji Yönetimi) ile çevrenin korunmasını, su kullanımın ve kirliliğin önlenmesini veya azaltılmasını ve enerji verimliliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Politika belgesi, çevreyi korumak için sürdürülebilir kaynak kullanımı; geri dönüşüm, atık yönetimi, su ve hava kalitesinin izlenmesi ve yönetilmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını içermektedir.

KÜN, ilgili yasal düzenlemelere uymayı, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini ve çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız