Yılın Gönüllüsü Ödülü

Dünya Gönüllüler Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gönüllü çalışmalar ve bu çalışmaların dünyamıza katkıları hakkında farkındalık yaratmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla 5 Aralık tarihini Dünya Gönüllüler Günü olarak belirlemiştir.

Dünya Gönüllüler Günü, toplumda gönüllülük kavramının tanınması, yayılması, günlük hayatın parçası haline gelmesi; bireysel gönüllülerin ile gönüllü kurum ve kuruluşların ve yürüttükleri çalışmaların yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve geliştirilmesi için önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

Üniversitemizin hedeflerinden birisi de gönüllü kadrolar ile çalışmak, gönüllülük kavramının tanıtılması, benimsetilmesi, yaygınlaştırılması ve süreklilik kazanmasını sağlamaktır. Bu hedefin önemini vurgulamak, gönüllülük kavramının beraberinde getirdiği sorumluluk ve değerlerin altını çizmek, bize güç ve destek veren gönüllülerimize teşekkür etmek için, Dünya Gönüllüler Günü önemli bir fırsattır.

Kapadokya Üniversitesi, her yıl Dünya Gönüllüler Günü’nde, gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirmekte; gönüllü çalışmalara ilişkin bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı platformlarda toplum gönüllülerinin yarattıkları farkın görüldüğünü, bilindiğini ve unutulmadığını sağlamakta; bu yolla Üniversitemize ve toplumumuza destek veren gönüllülere şükranlarını sunmaktadır.

Yılın Gönüllüsü Ödülü

Kapadokya Üniversitesi, öğrencilerini içinde bulundukları toplumun sorunlarına duyarlı olmaya, bu sorunların çözümünde birlikte hareket etmeye ve gönüllü çalışmaya teşvik etmektedir.

Bu hedef doğrultusunda, her yıl 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde, “Yılın Gönüllüsü Ödülü” verilmektedir.

Ödülün amaçları:

 • Öğrencilerimizin gönüllü çalışmalarını ve bu çalışmalardaki başarılarını desteklemek,
 • Gönüllülüğü teşvik etmek ve iyi örnekleri ödüllendirmek,
 • Topluma katkı anlayışının yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Üniversitemizin gelişmesinde gönüllü öğrencilerimizin taşıdığı önemli rolün vurgulanmasını temin etmek,
 • Gönüllü çalışmalarını kutlamak, onurlandırmak ve görünür kılmaktır.

“Yılın Gönüllüsü” Olma Kriterleri

 • Ülkemizin sorunlarına karşı duyarlı, sorumluluk sahibi olmak,
 • Dezavantajlı gruplar olarak nitelendirilen kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, mülteciler, işsizler, yoksullar için yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almak.
 • STK’lara üye olmak ve çalışmalarında aktif olarak yer almak,
 • Bakanlık, valilik ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarının etkinliklerinde, sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer almak,
 • Kapadokya Üniversitesinin etkinliklerine (spor turnuvaları, kültürel etkinlikler, konserler, vb.) gönüllü olarak katkı sağlamak,
 • Kapadokya Üniversitesinin etkinliklerine öğrencilerin gönüllü katılmalarını teşvik etmek,
 • Kapadokya Üniversitesini faklı platform, etkinlik, turnuva ve organizasyonlarda temsil etmek,
 • Ulusal ve uluslararası organizasyon, eğitim, workshop gibi aktivitelerde katılımcı olarak ve/veya gönüllü görevli olarak yer almak.

Ödül Hakkında
Ödül, Kapadokya Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasından Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından seçilecek bir öğrenciye, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde törenle verilecektir.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız