Hazırlık Sınıfı

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

Hazırlık sınıfının amacı, öğrencilere yerleştirildikleri eğitim-öğretim programlarının Avrupa Dil Portföyü düzeyleri doğrultusunda yabancı dilde eğitimlerini sürdürebilecek, meslekleriyle ilgili her türlü yayını takip edebilecek, etkinliklere ve tartışmalara katılabilecek dil bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Hazırlık eğitimi, yıl içinde 14 haftalık 2 dönem ve gerektiğinde 7 haftalık yaz okulundan oluşur. Hazırlık sınıfı öğrencilerinden güz dönemi sonunda hedeflenen düzeye erişenler, B1 kur bitirme sınavına girip başarılı oldukları takdirde (İngiliz Dili ve Edebiyatı programına kayıtlı öğrenciler için C1) bahar döneminden muaf tutularak hazırlık senelerini başarıyla tamamlamış sayılırlar ve bahar döneminde kendi alanlarında eğitimlerine başlarlar (Uçak Teknolojisi programı öğrencileri hariç). Bahar dönemi sonunda B1 düzeyine erişemeyen öğrenciler ise 7 haftalık yaz okuluna devam ederler (İngiliz Dili ve Edebiyatı programına kayıtlı öğrenciler için C1).

Ölçme ve Değerlendirme

Hazırlık eğitimi boyunca öğrenciler aşağıdaki sınavlara tabi tutulurlar: Hazırlık eğitimi boyunca öğrenciler seviye belirleme amacıyla OOPT (Oxford Online PlacementTest) sınavına tabi tutulurlar. Güz başı, güz sonu ve bahar sonunda olmak üzere yıl boyunca toplam 3 defa yapılan OOPT sınavı, hem sınıfların belirlenmesinde, hem de kur bitirme sınavlarının bir bölümü olarak kullanılır. Hazırlık senesi boyunca pop-quiz ve midterm sınavları, projeler, online çalışmalar ve öğretim elemanının vereceği değerlendirme notları değerlendirme araçları olarak kullanılır. Bu değerlendirme araçları ile öğrencilerin dönem içi notları belirlenir. Öğrenciler her dönem sonunda birer kur bitirme sınavına girerler. Öğrencilerin dönem sonu notları; dönem içi sınavlar (%60) ve kur bitirme sınavı (%40) olarak
hesaplanmaktadır.

Değerlendirme Tablosu

Online Çalışmalar %20
2 Midterm %20
2 Popquiz %10
1 Proje %5
Öğretim Elemanı Değerlendirmesi %5
Toplam %60

Kur Bitirme Sınavları

Öğrencilere hazırlık sınıfı eğitimi süresince birincisi güz ve ikincisi bahar dönemlerinin sonunda ve eğer öğrencinin yaz okuluna devam etmesi gerekirse, üçüncüsü yaz okulunun sonunda olmak üzere en çok üç kur bitirme sınavı uygulanır. Kur bitirme sınavları iki aşamadan oluşur: 1. OOPT sınavı (%50) 2. Konuşma ve yazma sınavı (%50) Kur bitirme sınavı dönem sonu toplam notunun %40’ını oluşturur. Muafiyet Sınavı Hazırlık sınıfı öğrencileri muafiyet sınavına, güz döneminde hazırlık eğitimi başlamadan önce üniversitemiz web sitesinde yayımlanan akademik takvimde belirtilen tarihte girerler. Muafiyet sınavı iki aşamalıdır. Online seviye belirleme (OOPT) sınavından 40 puan ve üstü alan öğrenciler ikinci aşama olarak konuşma ve yazma becerilerinin ölçüldüğü bir sınava alınırlar. Bu sınav İngiliz Dili ve Edebiyatı programına kayıtlı öğrenciler için C1 seviyesinde, diğer bölümlere kayıtlı öğrenciler için ise B1 seviyesinde yapılmaktadır. Bu sınavdan da 60 ve üzeri bir not alıp başarılı olan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve kayıtlı oldukları programlara birinci sınıftan devam ederler. OOPT dışında eşdeğer kabul edilen bir sınavdan B1 ve üzeri bir seviyeye eşdeğer bir puan almış öğrenciler (İngiliz Dili ve Edebiyatı programına kayıtlı öğrenciler için C1) muaf olabilmek için ikinci aşama olan konuşma ve yazma sınavından da 60 ve üzeri bir not alıp başarılı olmak durumundadırlar. Söz konusu eşdeğer sınav konuşma ve yazma becerilerini de ölçen bir sınav ise, öğrenciler ikinci bir sınava tabi tutulmazlar.
Bir yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonra yeterli başarıyı gösterememiş olan öğrenciler de yıl içerisindeki muafiyet sınavlarına katılabilirler.

Eğitim-Öğretim Süresi

Kapadokya Üniversitesinde İngilizce hazırlık sınıfı eğitim dili İngilizce olan programlara zorunlu olarak, diğer programlara ise isteğe bağlı olarak verilir. Hazırlık sınıfının normal eğitim-öğretim süresi iki dönemdir. Eğer öğrenci bahar dönemi sonunda hedeflenen seviyeye ulaşamazsa, 7 haftalık yaz okuluna devam eder. Ancak, yaz okulu genel hazırlık programı için B1, İngiliz Dili ve Edebiyatı hazırlık programı için C1 seviyesinde verilmektedir. Bu nedenle genel hazırlık programında A2, İngiliz Dili ve Edebiyatı hazırlık programında ise B2 kurunu en geç bahar döneminin sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin bir sonraki sene hazırlık sınıfına mevcut düzeylerine göre yerleştirilmeleri gerekmektedir. Yaz okuluna devam edip başarısız olan öğrenciler ise bir sonraki yılın güz döneminde aynı seviyeyi tekrar eder ve başarılı oldukları takdirde bahar döneminde kendi alanlarında eğitimlerine başlarlar (Uçak Teknolojisi programı öğrencileri hariç). Öğrencilerin bir dönemi başarıyla tamamlayıp tamamlamadıkları ise dönem içi sınavlar ve kur bitirme sınavları vasıtasıyla belirlenir. Eğitim-öğretim süresi de öğrencinin başarı durumuna göre aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi değişiklik gösterebilir:

Detaylı bilgi için tıklayınız.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız