Kapadokya SEM TÖMER | Kapadokya Üniversitesi

Kapadokya SEM TÖMER

Kapadokya Üniversitesinin eğitim öğretim dili Türkçe’dir. Yurt dışından ve yabancı uyruklu statüde öğrencilerin başvuru aşamasında, asgari B1 seviyesinde Türkçe yeterliğinin olduğunu beyan etmesi gerekmektedir.

Kapadokya SEM TÖMER kapsamında A1, A2, B1, B2, C1 olmak üzere 5 seviyede Türkçe kursu verilmektedir.

Her kur 6 hafta sürmektedir. Toplam kur saati 144'tür. Her kurun sonunda yeterlik sınavı yapılmaktadır.

KAPADOKYA SEM TÖMER’de dil öğretimi, gramer odaklı değil, iletişimsel odaklı yani Türkçeyi günlük hayatta aktif olarak kullanabilecek şekilde verilecektir. Ayrıca merkezimiz Türkçenin Türk kültüründen bağımsız olmadığı bilincindedir ve Türkçeyi Türk kültürü içinde harmanlayarak öğretecektir. Dil öğretimi, dört temel dil becerisinin geliştirilmesine dayanır. Merkezimiz bir dershane değil, bilimsel akademik alt yapısı ile Kapadokya Üniversitesi güvencesinde Türkçe öğrenmek isteyen herkese kurs hizmeti veren bir merkezdir.

KUR İÇERİKLERİ

A1: Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir. Kendini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir. Başkalarına, kendileri hakkında (örneğin, nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve sorulan benzeri soruları yanıtlayabilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyorlar ve de yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit yollardan anlaşabilir.

A2: İlgi alanıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan anlatımları (örneğin, kişi ve aileyle ilgili bilgileri, alışveriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Bilinen alışılmış konularda, doğrudan doğruya bilgi alışverişi söz konusu olduğunda, alışılagelmiş, basit durumlarda kendini ifade edebilir. Geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir.

B1: Anlaşılır ve ölçünlü bir dille konuşulduğunda, iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkeye yaptığı yolculuklarda karşılaştığı çoğu zorlukların üstesinden gelebilir. Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilir. Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, tasarı ve görüşlerinin kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir.

B2: Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir; kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları da anlayabilir. Kendini o denli akıcı ve anında ifade edebilir ki, anadilli konuşurlarıyla az çaba göstererek anlaşabilmesi mümkündür. Kendini geniş bir konu alanında belirgin ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir, güncel bir konuda görüşünü belirtebilir ve çeşitli olanakların olumlu ve olumsuz yönlerine değinebilir.

C1: Geniş çapta, iddialı, uzun metinleri anlayabilir ve ima edilen anlamları da kavrayabilir. Sık sık sözcük arama zorunluluğu duymadan kendini anında ve akıcı bir dille ifade edebilir. Dili, toplumsal ve meslek yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda görüşlerini açık, düzenli ve ayrıntılı biçimde belirtebilir. Bu sırada çeşitli dilsel araçları uygun şekilde kullanarak metinleri birbirine bağlayabilir.


Her kur ücreti 200 USD’dır.

Daha ayrıntılı bilgi için international@kapadokya.edu.tr adresine eposta gönderiniz.

Başvuru için tıklayınız.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız