Hukuk Programları | Kapadokya Üniversitesi
Hukuk Programları

Sosyal Hizmet ve Hukuk Programları

Arapça kökenli hak kelimesinin çoğul hali olan hukuk; belirali bir toplumda belirli bir zaman diliminde bireylerarası ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet müeyyidelerine bağlanmış kurallardır. Hukukun geçerliliğini ise adalet sağlar. Adalet kavramı Aristo’ya göre fazilet demektir. Başka bir anlatımla adalet; herkese ait olanın devamlı ve istikrarlı bir irade ile verilmesidir. Sosyal kurumların en birincil erdemidir. Temel hak ve ödevlerin dağıtılmasında takip edilen yol adalet üzerine kuruludur.

Bölüm Blog Sayfası için Tıklayın

Bireyle devlet arasında ya da bireylerin kendi aralarındaki karşılıklı hak ve yükümlülükler hukuk sistemleriyle belirlenir. Türk hukuk sistemi, özel hukuk ve kamu hukuku ayrımına tabidir. Kamu hukuku içerisinde yer alan ceza hukuku suç olarak kabul edilen filler ve bu fillere ilişkin yaptırımları düzenler. Ceza hukuku ile bir bütün olarak kabul edilen infaz ise yargı makamlarınca verilen cezaya ilişkin hükmün kesinleşmesi ile icabının yerine getirilmesidir. İnfaz hukukunun temel amacı; toplumun suçludan korunması, suçlunun cezasının bedelini ödemesi ve suçlunun ıslahı ile birlikte yeniden topluma kazandırılmasıdır.

Toplumun temel ihtiyaçlarından biri olan güvenlik hizmetlerini karşılamak için yıllardır çeşitli kurum ve kuruluşlar oluşturulmaktadır. Kamu güvenliğinin tamamlayıcısı olarak değerlendirilen, kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla kişilerin istihdam edildiği özel güvenlik sistemleri kurulmuştur. Dünyada özel güvenliğin gelişimi ülkelerin kültürel, siyasal, ekonomik ve hukuksal yapılarına göre farklılık göstermektedir. Türkiye’de 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri’ne Dair Kanun ile özel güvenlik hizmetlerini yerine getirecek kişi ve kuruluşlar kanun kapsamına alınmıştır. Güvenlik hizmetlerinin ülkemizde ve dünyada farklılıklar gösteren, dinamik ve değişken süreçler olması nedeni ile yenilikçi, araştırmacı, sosyal ilişkilere sahip, günceli yakalayıp kendini yenileyen, ideali sorgulayan, katılımcılığı ve kişiselliği teşvik eden, ekip ruhu ile birlikte Avrupa Birliği standartlarında profesyonel güvenlik hizmet anlayışının mevcut olduğu kalite uygulamalarının artırılması nihai hedefidir.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız