Adalet

Adalet Programı Nedir? Neden Okumalıyım?

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Adalet Programı, iki yıllık Türkçe eğitim veren bir ön lisans programdır. Adalet programı, adalet teşkilatında görev alacak ara iş gücünü sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Amacı bir taraftan adalet teşkilatına, hukuk bilgisine sahip nitelikli iş gücü yaratmak, diğer taraftan esas hedefi hukuk fakültesi okuyarak hukukçu olmak isteyen kişilere dikey geçiş imkânı sağlayarak bu hedeflerine ulaşmayı sağlamaktır.

Adalet ön lisans programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalete yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Adalet Programını Neden Kapadokya Üniversitesinde Okumalıyım?

Önemli bir özelliğimiz Adalet Programında müfredat derslerinin Hukuk Fakültesinde görülen dersler ile uyumlu halde olmasıdır. Bu sayede adalet programında, ileride tercihini hukuk fakültesine geçme yönünde kullanacak olan öğrencilerin intibak sorunları yaşaması engellenmektedir.

Genel olarak verilen derslerin hem meslek hayatında hem de gündelik yaşamda sık sık karşılaşılan dersler olması (örneğin Ceza Hukuku dersi, Borçlar Hukuku dersi, Medenî Hukuk dersleri gibi), bilgisayar laboratuvarının olması, staj imkanının olması, genç ve dinamik bir akademik kadronun oluşu gibi sebepler Kapadokya Üniversitesinin tercih edilmesini sağlamaktadır.

Adalet Programı Mezunları Ne İş Yapar? İş İmkânları Nelerdir?

Adli teşkilat sisteminin yeniden yapılandırıldığı günümüzde ciddi bir ara iş gücü ihtiyacı bulunmakta ve sürekli istihdam yapılmaktadır. Bunun dışında iyi bir hukuk bilgisi ve donanımına sahip ara iş gücüne olan ihtiyaç her alanda artmaktadır. Örneğin avukat bürolarında, noterlerde, Ceza İnfaz kurumlarında, özel şirketlerin hukuk departmanlarında ve özel şirketlerde hukuk bilgisine sahip adaylar öncelikle işe alınmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimizin eğitim sonrası iş seçeneklerini arttırabilmek için müfredatımızda farklı görevlere hazırlanmaya yönelik derslere yer verilmiştir. Örneğin staj ve ileri düzey klavye kullanımı gibi.

Adalet ön lisans programı mezunlarının, Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli, adalete yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun dışında mezunların her türlü kurumda yardımcı hizmet personeli olarak çalıştırılabilmeleri de olanaklıdır.

Adalet Programında Hangi Dersler Var?

Adalet programında, anayasa hukuku, hukuka giriş, medeni hukuk, meslek etiği, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, idare ve idari yargılama hukuku, tebligat hukuku, avukatlık hukuku, medeni usul hukuku, ceza evi idaresi ve infaz hukuku, kalem mevzuatı, hukuk dili ve adli yazışmalar ve UYAP gibi mesleki derslerin yanı sıra, İngilizce, klavye kullanımı, temel bilgi teknolojileri, temel iletişim becerileri, danışmanlık ve kariyer planlama, kültürel tercihler yönetimi, zorunlu davranış bilimleri, iş sağlığı güvenliği ve ilk yardım gibi kişisel gelişime yönelik konularda dersler verilmektedir.

Adalet Programında Okumak İsteyenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

  • Bilgisayar kullanımına haiz olmaları,
  • Öz güvenli olmaları,
  • Adil, vicdanlı, merhametli olmaları,
  • Etik ilkelere uymaları gerekmektedir.
     

Adalet Programı Puan Türü: TYT

Adalet Programı Eğitim Dili: Türkçe

Adalet Programı Eğitim Türü: Uzaktan Öğretim

Adalet Programı Eğitim Süresi: 2 yıl

Adalet Programı Eğitim Yeri: Mustafapaşa Yerleşkesi

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız