Kapadokya Üniversitesi

Fakülte Hakkında

Kapadokya Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş, kültür bilinci oluşmuş, tarihsel ve kuramsal karşılaştırmalar yapabilen, yaşanabilir çevrelerin tasarımında görev alacak donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Bir toplumun dünya sahnesinde yer almasının ön koşullarından biri sanat ve sanatçıları ile temsil edilebilmesi, sanat eserleri yoluyla kültürel değerlerini ve toplumsal belleğini genç nesillere aktarabilmesidir. Bu hedefe ancak, sanatçı kimliğinin yanı sıra, 21. yüzyılın gereklerine uygun olarak çok yönlü, esnek, insancıl, demokratik, katılımcı, yaratıcı, girişimci, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, kendine güvenen, sorgulayan, eleştiren, tartışan, muhakeme eden, karar veren, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel-sanatsal bilgi üretimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, hak ve sorumlulukların bilincinde bireyler yetiştirilerek ulaşılır.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan yapı ve inşaat sektörü, hızlı artan nüfus, geniş aileden çekirdek aileye geçiş, kentsel dönüşüm politikaları gibi etkenler ile dinamizmini korumaktadır. Sektörün, taleplere ve sorunlara yönelik stratejiler üretirken sağlıklı, niteklikli yapılaşma ve kentleşme olgusunu birincil hedef edinen uzmanlara ihtiyacı vardır. Öte yandan, kadim coğrafyamızın var olan tarihi ve kültürel varlıklarının bilinmesi, korunması ve gelecek kuşaklara nakledilmesi de büyük önem taşımaktadır. Tüm bu nedenlerle, mimarlık ve planlama alanlarında uygulamalı eğitim alarak yetişmiş, karşılaşılan problemlere pratik çözümler üreten bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda açılan Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, toplumların ihtiyaç duyduğu yaşam koşullarını karşılamaya yönelik kentsel ve mekansal örgütlenme modellerini özgün bir tasarım anlayışı ile oluşturmayı amaçlayan eğitim programına sahiptir. Fakülte, çevresel, tarihi ve kültürel değerleri koruyan, disiplinlerarası düşünebilme yetisine sahip, topluma duyarlı ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilen tasarımcılar, iç mimarlar, çevre tasarımcıları ve şehir plancıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız