Kapadokya Üniversitesi

Fakülte Hakkında

Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin hedefi; siyaset bilimine, Arapça, Farsça, Rusça ve İngilizce gibi dillere, Ortadoğu, Avrasya, Avrupa bölgelerinin tarihine hakim; İslam medeniyetinin değerleri ile donanmış bireyleri ülkemizin kamu ve özel sektörüne kazandırmaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerini Siyaset Bilimi desteğinde öncelikli alan olarak belirlemiştir. Orta vadede, bu alanların, ekonomi disiplini ile de desteklenmesi planlanmaktadır.

Fakülte; yerel yönetimlerin, bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarının, dış temsilciliklerin ihtiyaç duydukları ara yönetici ihtiyacını; uluslararası kurum ve kuruluşların, basın-yayın-medya kuruluşlarının, yardım kuruluşlarının, çokuluslu şirketlerin, ihracatçı birliklerinin, kalkınma ajanslarının nitelikli uzman ihtiyacının karşılamayı hedeflemektedir. Medeniyetimizin tarih, kültür ve dil öğeleri ışığında küresel çapta rekabete hazır hale getirilen öğrenciler, 21. Yüzyıl Türk-İslam Rönesansının “sosyal mühendisleri” olarak yetiştirilmektedir. 

Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2023 - 2024 akademik yılı itibarıyla üç bölüm eğitim - öğretim hizmeti vermektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan disiplinler arası bir bölümdür. Bu bölüm, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları konularla ilgili olayların iç yüzünü anlamalarına ve ufuklarını genişletecek yeni bakış açıları kazanmalarına olanak sağlar; onları günümüz Türkiye'sinde ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmaları ve daha üretken katılımcılar haline gelmeleri için hazırlar; onlara herhangi bir kamu alanında profesyonel olmak için gerekecek bilgi ve becerileri kazandırır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, yerel ve uluslararası düzeyde siyasetin teorisi ve pratiğini anlamaya çalışan ve siyasal sistemleri ve davranışları inceleyen bir akademik disiplindir. Bu disiplin aynı zamanda uluslararası sistemi oluşturan çeşitli aktörler arasındaki ilişkilerin ve bunların bireysel ve ortak düzenlerine hâkim olan temel dinamiklerin analiziyle ilgilenir, öğrencilerine disiplinler arası bir perspektif kazandırır.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme ve bilişim konularını birlikte ele alan multidisipliner bir alandır. Büyük verinin toplanması ve işletmenin ihtiyacına göre faydalı hale getirilmesi, bilişim alanındaki gelişmelerin izlenmesi ve işletmenin verimliliğini artırmak üzere adapte edilmesi yönetim bilişim sistemleri mezunlarının görev tanımında yer almaktadır. Bu alanda görev yapacak profesyonellerin, bilgi teknolojilerini tanımaları ve bu teknolojilerin kullanımının organizasyonların verimliliğine ne şekilde ve nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Ülkemizde bu alanda yetişmiş personele ihtiyaç yüksektir.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız