Türk Dili ve Edebiyatı | Kapadokya Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir? Neden Okumalıyım?

Bir milletin varlığı, dili ve edebî eserleri ile somutlaşır. Bu varlığın idamesi ve geliştirilmesi açısından da Türk Dili ve Edebiyatı alanının merkezî bir rolü bulunmaktadır.

Hayatın her sahasında vazgeçilmez bir beceri olan doğru, etkili ve nitelikli iletişimin giderek nadir hâle geldiği bir çağda, Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en zengin ve olgun hâlinde temsil eden Türk edebiyatını üniversite düzeyinde çalışmak bireylere eşsiz bir donanım ve avantaj kazandırmaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü Neden Kapadokya Üniversitesinde Okumalıyım?

Günümüzün küreselleşen dünyasında, bölgesel ve küresel güç olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizin edebiyat, dil ve kültür birikimini kavramış, evrensel değerlerin farkında, yerel değerlere hâkim, teknolojik yeniliklere açık, bilimsel araştırma ve geliştirme bilincine sahip uzman yetiştirilmesi Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün temel amacıdır.

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerine Türk dili ve edebiyatı tarihi ile Türkçe konuşulan dünyanın kapılarını açar. Türkçenin konuşulduğu geniş coğrafyayı tanıyan, izleyen ve karşılaştırmalı yaklaşımlarla değerlendirebilen ve Türklerin yüzyıllar boyunca kullandığı Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri orijinal hâliyle okuyabilen mezunlarımız mesleğe donanımlı birer Türkolog olarak adım atarlar. Erasmus ve Türk Konseyi tarafından düzenlenen Orhun değişim programları ve Türk dünyasının önde gelen üniversiteleriyle yapılan ikili anlaşmalarla öğrencilerimiz yurt dışındaki üniversitelerde eğitim imkânları bulmaktadır. Kapadokya Üniversitesi, öğrencilerini Dijital Dil ve Edebiyat, Editörlük ve Yazarlık, Senaryo Yazma Teknikleri gibi derslerin bulunduğu yenilikçi program ve dört yıl boyunca devam eden öğretici etkinlikler ile basın ve yayın sektörüne de hazırlamakta, öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilerine pedagojik formasyon imkânı sağlamaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? İş İmkânları Nelerdir?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, metin yazarı, reklamcı, editör, yayımcı, redaktör, programcı vb. olarak yazılı ve görsel medyada ve yayın dünyasında faaliyet gösterebilir, sunuculuk ya da sunuculuk kurslarında eğitmenlik yapabilirler. Bunların yanı sıra üniversitelerde Türk dili okutmanı, araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler. Pedagojik formasyon eğitimi alan mezunların okullarda Türkçe öğretmeni, lisansüstü eğitime devam edenlerin de üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışma seçenekleri de bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Hangi Dersler Var?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, ağırlıklı olarak Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı bilim dallarına yönelik derslerin yanı sıra Türk edebiyatını farklı disiplinlerle buluşturan dersler bulunmaktadır.

Yeni Türk Edebiyatı bilim dalı kapsamında bulunan Edebiyat Teorileri, Edebiyat Tarihi ve Eleştirel Okuma, Batı Edebiyatı, Şiir Estetiği, Şiir Tahlilleri, Edebiyat Eleştirisi Uygulamaları gibi derslerde yakın tarihte verilmiş Türk edebî eserleri, sanatçıları, edebî akımları ve edebiyat toplulukları incelenerek çeşitli edebiyat kuramları doğrultusunda ayrıntılı tahlil çalışmaları yapılmaktadır.

Eski Türk Edebiyatı bilim dalında bulunan Klasik Türk Edebiyatında Türler, Klasik Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Nesir Dili, Klasik Türk Edebiyatında Aşk Mesnevileri, Klasik Türk Edebiyatında Mensur Metinler ve Toplumsal İlişkiler gibi dersler 13. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın ortalarına dek uzanan klasik Türk edebiyatı ürünleri, sanatçıları ve sanat anlayışlarını incelemeye yöneliktir.

Eski Türk Dili bilim dalı kapsamında bulunan Eski Türkçe (Göktürkçe-Uygurca), Türk Lehçeleri ve Edebiyatları gibi derslerde Türkçenin bilinen ilk yazılı kaynaklarından başlanarak Türkçenin tarihî dönemleri, gelişimi ve lehçeleri incelenmektedir.

Yeni Türk Dili bilim dalında bulunan Türkiye Türkçesi Grameri, Osmanlı Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Çağdaş Azeri Türkçesi, Türkçenin Güncel Sorunları, Modern Dilbilim gibi derslerle günümüz Türkçesinin genel yapısı modern dilbilimi literatürü ışığında diğer Türk lehçe ve şiveleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Türk Halk Edebiyatı bilim dalında bulunan Mitoloji ve Efsane, Halkbilimi, Halk Edebiyatı, Türkolojiye Giriş gibi derslerde sözlü edebiyat ürünlerinin biçim ve içeriğini oluşturan unsurlar modern halkbilim kuramları bağlamında incelenmektedir.

Dijital İletişim ve Yeni Medya, Dijital Dil ve Edebiyat, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Eko Eleştiri, Edebiyat ve İdeoloji, Editörlük ve Yazarlık, Senaryo Yazma Teknikleri gibi dersler, çağımızın sosyal, tarihi, coğrafi ve kültürel hedef ve ihtiyaçlarına cevap veren disiplinlerarası çalışma alanlarına yönelmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dersleri, millî ve evrensel kültür çalışmalarının başat ögelerinden olan köklü Türkoloji birikimini ele alırken Doğu ve Batı medeniyet dairelerinin kültürel mirasını anlamayı öncelemektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün zengin ders havuzu, öğrencilerimizin Türkoloji’yi oluşturan bilim dallarına yönelik ilgi alanlarını keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlarken Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı bilim dallarında akademik kariyer odaklı uzmanlaşma imkânı sunmaktadır.

Mezunların Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan bazı tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarından Kültürel Çalışmalar başta olmak üzere, diğer beşerî bilimler ve sosyal bilimler alanlarında lisansüstü öğrenime devam etme seçeneği de bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri İçin Çift Ana Dal ve Yan Dal İmkânları

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan öğrencilerimiz Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çift ana dal ve yan dal yapma şansına sahiptir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Okumak İsteyenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

  • Türk dünyası ve kültürüne meraklı olmak,

  • Okumayı ve okuduklarını analiz etmeyi sevmek,

  • Edebiyatın roman, hikâye, şiir veya tiyatro gibi çeşitli alanlarına meraklı olmak gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Puan Türü: SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Dili: Türkçe

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Türü: Örgün Öğretim.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi: 4 yıl

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Yeri: Mustafapaşa Yerleşkesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 ÖSYS Yerleştirme Kontenjanları ve Taban Puanları

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Ücreti

2024-2025 akademik yılında eğitim ücreti 250.000 TL’dir. Ücretlere KDV dâhil değildir.

Program Adı

Ücret

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) -
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) 125.000 TL

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2024-ÖSYS Yerleştirme Kontenjanları ve 2023-ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları

Program Adı

Kontenjan

2023-ÖSYS En Küçük Puan

2023-ÖSYS Başarı Sıralaması

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

6 379,25 328279
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) 25 260,23 1541450

2024 – 2025 akademik yılında yerleştirilecek öğrenciler için kontenjanlar belirlenmiş olup toplam kontenjan 49 kişidir. Bunun 7’si burslu, 42’si %50 indirimlidir.

Burs Sistemi ve Ödeme Şekli için tıklayınız.

2024 ÖSYS Kontenjan Klavuzunda Yer Alan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Koşul ve Açıklamaları İçin Tıklayınız

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız