Psikoloji | Kapadokya Üniversitesi

Psikoloji

Psikoloji Bölümü Nedir? Neden Okumalıyım?

Psikoloji, genel olarak insan davranışlarını, bu davranışların zihinsel süreçlerini ve bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. İnsan davranışının karmaşıklığı, kişiler arası farklılıklar, kültürel etkiler, medya etkileri, biyolojik etmenler, yaşa bağlı etmenler, anormal davranışlar vb. konular psikolojide alt alanlar olarak ortaya çıkar. Bu alt alanların birbiriyle etkileşiminin yanı sıra, psikoloji diğer tüm bilim dallarıyla da etkileşim içerisinde olarak disiplinlerarası çalışma gerektirir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlanan ve karmaşıklaşan hayatımızda psikolojinin önemi ve uygulama alanları gittikçe artmaktadır.

Psikoloji Bölümünü Neden Kapadokya Üniversitesinde Okumalıyım?

Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilere sunduğu kaliteli müfredat ile onları hem akademik yönden hem de uygulama yönünden gelecekte daha güzel bir kariyer için hazırlamaktadır. Öğrenciler öğrenim hayatları boyunca hem alanında hem de sektörde başarılı kişiler tarafından verilen seminer, etkinlik ve uygulamalar ile her alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Sunulan uygulamaların çeşitliliği ile saha deneyimi kazanan öğrenciler hem araştırmacı kimliklerini hem de mesleki kimliklerini geliştirmede güçlü kazanımlar elde etmektedirler. Program sunduğu kaliteli eğitimin yanında öğrencilerin uluslararası deneyimler kazanmasını da olanaklar sağlamaktadır. Yurt dışı değişim programları, staj, proje yürütme, kongre katılımı gibi çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Öğrenciler araştırma ve stajlarını Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji gibi alanlarda yürütme imkanına sahiptirler.

Psikoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? İş İmkanları Nelerdir?

Psikoloji Bölümü mezunlarının, bakanlıklarda ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapabilmektedir. Çocuk yuvaları, anaokulları, kreşler ve özel eğitim merkezlerinde istihdam imkânı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mezunlar, okulların ve üniversitelerin öğrenci danışma ve kariyer planlama merkezleri, rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezleri, kamu ve özel hastaneler, huzurevleri, reklamcılık ve halkla ilişkiler, sanayi ve endüstri kuruluşları, özel veya kamuya bağlı insan kaynakları birimleri, sosyal hizmet kurum ve kuruluşları ve araştırma merkezleri gibi çok farklı alanlarda çalışabilmektedir.

Psikoloji Bölümünde Hangi Dersler Var?

Psikoloji Lisans Programı, zorunlu derslerin yanı sıra, uygulama ve seçmeli dersler ile öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca, psikolojinin değişik alanlarını tanımalarını sağlar. Ders programları oluşturulurken yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin psikoloji programları dikkate alınmıştır.

Psikoloji Bölümü öğrencileri, Psikoloji, Fizyolojik Psikoloji, Kişilik Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Kişilerarası İlişkiler ve İletişim, Psikopatoloji, Deneysel Psikoloji, Psikolojide Etik, Psikolojide Kuramlar-I, II, Psikolojik Testler, Psikolojide İstatistik, Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Klinik Psikoloji, , Sosyal Antropoloji, Temel Matematik, Türk Demokrasi Tarihi, İngilizce, Bitirme Projesi gibi zorunlu derslerin yanında, değişik alanlardan seçmeli dersler almaktadırlar.

Bu seçmeli dersler arasında Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz, Güzel Sanatlar, Sağlık Psikolojisi, Nörokognitif Gelişim, Mesleki İngilizce, Endüstriyel Örgüt Psikolojisi, Stres Yönetimi, Psikopatoloji Bağlamında Film Analizi, Öğrenme Psikolojisi, Algı ve Duyum, Psikofarmakoloji, Bilişsel süreçler, Gözlem ve Görüşme Teknikleri, Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular, Bilişsel Gelişim, Sosyal Psikolojide Seçme Konular, Gelişimsel Psikopatoloji, Ana Babalık Kuram Uygulamaları, Motivasyon Kuramları, Yakın ilişkiler psikolojisi, Bağımlılık Psikolojisi, Klinik Görüşme Becerileri, Kişilik ve Duygu Nöropsikolojisi, Psikanalitik Okumalar-I-II, Evrimsel Psikoloji, Spor Psikolojisi, Ekonomik Psikoloji bulunmaktadır.

Psikoloji Bölümü Öğrencileri İçin Çift Ana Dal ve Yan Dal İmkânları

Psikoloji Bölümünde okuyan öğrencilerimiz, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmetler (ön lisans) programlarında çift ana dal ve yine Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programlarında yan dal yapma şansına sahiptir. Ayrıca, Beşerî Bilimler Fakültesi bünyesinde yeni kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü gibi diğer başka bölümlerle de çift ana dal ve yan dal anlaşmaları imzalanması için çalışma devam etmekte olup, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminden itibaren bu seçeneklerin de öğrencilere sunulması hedeflenmiştir.

FEDEK Akreditasyonu

Psikoloji Lisans Programı, ilgili alanlarda Türkiye’de YÖK tarafından yetkilendirilmiş tek kuruluş olan FEDEK tarafından 2 Mayıs 2024 tarihinden geçerli olmak üzere iki yıl süre ile akredite edilmiştir.

Psikoloji Bölümünde Okumak İsteyenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

  • İyi iletişim becerilerine sahip olmak,

  • Güçlü insan ilişkileri kurup gerektiğinde kontrolü ele alabilmek,

  • Duygusal zekâya sahip olmak,

  • İnsanlara yardım etmek konusunda istekli olmak,

  • Okumayı, araştırmayı ve dinlemeyi sevmek,

  • Sorunlar karşısında çözüm odaklı olmak,

  • Özgüvenli olmak,

  • Ahlaki ve etik kuralları uygulamak,

  • Sabırlı olmak gerekmektedir.

Psikoloji Bölümü Puan Türü: EA

Psikoloji Bölümü Eğitim Dili: Türkçe

Psikoloji Bölümü Eğitim Türü: Örgün Öğretim

Psikoloji Bölümü Eğitim Süresi: 4 yıl

Psikoloji Bölümü Eğitim Yeri: Mustafapaşa Yerleşkesi

Psikoloji Bölümü Eğitim Ücreti

2024-2025 akademik yılında eğitim ücreti 300.000 TL’dir. Ücretlere KDV dâhil değildir.

Program Adı

Ücret

Psikoloji (Burslu) -
Psikoloji (%25 İndirimli) 225.000 TL
Psikoloji (Ücretli) 300.000 TL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2024-ÖSYS Yerleştirme Kontenjanları ve 2024-ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları

Program Adı

Kontenjan

2023-ÖSYS En Küçük Puan

2023-ÖSYS Başarı Sıralaması

Psikoloji (Burslu) 15 355,70 143328
Psikoloji (%25 İndirimli) 20 306,37 369289
Psikoloji (Ücretli) 56 260,71 763359

2024 – 2025 akademik yılında yerleştirilecek öğrenciler için kontenjanlar belirlenmiş olup toplam kontenjan 91 kişidir. Bunun 15'i burslu, 20'si %25 indirimli ve 56'sı ücretlidir.

 

Burs Sistemi ve Ödeme Şekli için tıklayınız.

2024 ÖSYS Kontenjan Klavuzunda Yer Alan Psikoloji Bölümü Koşul ve Açıklamaları İçin Tıklayınız

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız