Hedeflerimiz | Kapadokya Üniversitesi

Hedeflerimiz

  • Meslek yüksekokullarının yükseköğretim camiası içindeki yerlerinin kavramsal bağlamda saptanmasına, varlık nedenlerinin, görev ve işlevlerinin açıklığa kavuşturulmasına önayak olmak.
  • Üniversite öğrencilerinin ufkunu genişletmek, dünyaya açılmalarına yardım etmek; onlara yetişkin yaşamlarında tutunabilmek için ihtiyaç duyacakları farkındalık, merak, hayal gücü, yaratıcılık, özen, sorumluluk ve muhakeme gibi temel hasletleri aşılamak; onları teşvik etmek, derinleştirmek.
  • Sanayi ve teknolojimizi çağdaş dünya seviyesine yükseltecek patent, lisans, tasarım, ürün geliştirme süreçlerini hızlandıracak uluslararası nitelikte bilgi ve becerileri haiz elemanlar yetiştirmek.
  • Ekonominin gerçek aktörleri olan yetişmiş elemanların eğitim ve öğretim standartlarını küresel akranlarıyla yenişebilecekleri evrensel düzeye yükseltmek.
  • Eğitime dinamizm ve itibar kazandırmak için sürekli araştırma yolu ile mükemmeliyeti hedeflemek.
  • Hızla küreselleşen dünyanın değişimine senkronize olmak, gelişmelerin ardında kalmamak ve uluslararası standartlardan ödün vermemek.
  • Eğitim programlarımızı, Selçuklu dönemindeki Ahi, Osmanlı dönemindeki Lonca teşkilatlarında uygulanan yol, yöntem ve usullerle zenginleştirerek usta-çırak ilişkisini günümüzün pedagojik anlayışı ile desteklemek.
  • Siyaset, sanayi, ticaret ve iş dünyası ile iletişim içinde ve insan kaynakları kuruluşları ile yakın temasta olmak suretiyle müfredatın 21.yüzyıl gereksinimlerini ve dinamizmini yansıtmasını sağlamak.
  • Öğretim elemanlarının akademik müktesebatlarının ötesinde, uzmanı oldukları konulara/sektörlere ilişkin gelişmeleri, güncel mesele ve gidişatları izlemelerini, derslerine yansıtmalarını ve öğrencileri ile paylaşmalarını sağlamak.
  • Göreli ekonomik avantaj/istihdam sağlayan sektör ve işkollarında, öğrencilerinin doğrudan uzmanlık geliştirerek kariyer edinmelerini sağlamak.


E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız