Erasmus+ 2018, 2019 Projeleri Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları | Kapadokya Üniversitesi

Erasmus+ 2018, 2019 Projeleri Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

Erasmus+ 2018 ve 2019 projeleri öğrenci öğrenim hareketliliği başvurularına ilişkin bilgiler aşağıda bulunmaktadır:

 

2019-2020 akademik yılı güz döneminde; Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için 8 asil ve 8 yedek öğrenci belirlenecektir. Asil seçilen adaylar 2018 projesinden hibeli olarak faydalandırılmak üzere seçilecektir. Yedek adaylar ise asil adaylar arasından feragat etmek isteyenlerin yerine sıralamaya alınacak ve 2019 proje başvurusu sonucunda hibe alınması halinde de yine 2019-2020 akademik yılı güz döneminde hibeden yararlandırılacaktır.

 

Başvuru Takvimi

Başvuru tarihleri : 03 - 17 Mayıs 2019

Yabancı Dil Sınavı : 20 Mayıs 2019

Yabancı Dil Sınavı Sonuç İlan : 22 Mayıs 2019

Yerleştirme Sonuçları : 24 Mayıs 2019

 

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Şartları

1.Üniversitemizde örgün eğitim veren programlarda kayıtlı öğrenci olmak “önlisans, lisans ve lisansüstü” programlarda kayıtlı öğrenci olmak,

1.1. Açık ve uzaktan eğitimi programı, hazırlık sınıfı ve kayıt donduran öğrencileri başvuramaz).

1.2. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak,

3. Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0 ve lisansüstü öğrencileri için en az 2.5/4.0 akademik not ortalamasına sahip olmak,

4. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için anlaşmalı üniversitelerin istediği yabancı dil türünde asgari B1 seviyesinde dil yeterliliğine sahip olmak gerekmektedir. (İngilizce haricinde başka bir dil belirtilen programlar için, adayın, yabancı dil yeterliliğini kanıtlaması ve değerlendirmeye alınabilmesi için son iki yıl geçerliliği olan ve ÖSYM eşdeğerlik tablosuna uygun olan bir yabancı dil sınav sonucu sunmaları gerekmektedir.)

5. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

6. Çevrimiçi yapılan başvurunun çıktısı alınarak, imzalı nüshayı, transkript ile beraber sekreterliğe teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Transkript

  1. Öğrenci İşleri Dairesinden onaylı alınan transkriptlerin, başvuru formunun eki olarak sekreterliğe teslim edilmelidir.

 

Yabancı Dil

  1. İngilizce sınavı yabancı diller birimi tarafından yapılmaktır. Hareketliliğe İngilizce dilinde katılacak tüm aday öğrencilerin, sınava girmesi zorunludur.
  2. Sınav, çevrimiçi OOPT ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
  3. Her iki yerleşkede eş zamanlı yapılacak OOPT(Oxford Online Placement Test) yabancı dil sınavından asgari B1 dil seviyesine sahip olan adaylar, sözlü mülakatlara alınmaktadır.
  4. Yabancı Diller Biriminden alınan sonuç, adayın dil seviyesi ölçütü olarak dikkate alınmaktadır.
  5. İngilizce haricinde başka bir yabancı dilde başvuru yapan adayın, ilgili dildeki yeterlik belgesini son iki yıl içerisinde almış olması ve bu belgenin asgari puanı sağlıyor olması gerekmektedir.

 

Değerlendirme

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

İlk kez hareketlilik yapılacak öğrenim programından başvuran

+10 puan

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma
(hibeli veya hibesiz, farklı kurum/üniversite/proje)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

İngilizce dışında, hareketliliğin planlandığı ülkenin resmi dilinin bilindiğine dair belge sunulması

+10 puan

Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde

-10 puan

 

Yerleştirme

  1. Yerleştirme, aşağıda yer alan listedeki anlaşmalı üniversitelerde belirtilen kontenjanlara göre yapılmaktadır. 

Erasmus 2018 ve 2019 projesi
Öğrenim Hareketliliği
Üniversite, Program, Yabancı Dil ve Kontenjan Bilgileri

Üniversite adı

Ülke

Erasmus/
PIC Kodu

Program

Program Türü

Hareketlilik Dili

Dil yeterlik
Seviyesi

Kontenjan

1

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Hırvatistan

HR OSIJEK01

Fizyoterapi

Lisans

İngilizce

B2

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Lisans

İngilizce

B2

1

Psikoloji

Lisans

İngilizce

B2

1

2

Klaipeda State University of Applied Sciences

Litvanya

LT KLAIPED09

Diş Protez Teknolojisi

Ön lisans

İngilizce

B1

1

Ağız Diş Sağlığı

Ön lisans

İngilizce

B1

1

3

Università degli Studi della Basilicata

İtalya

I POTENZA01

Mimari Restorasyon

Ön lisans

İtalyanca

B1

1

Beslenme ve Diyetetik

Lisans

İngilizce

B1

1

4

Unıversità Degli Studi Della Tusia

İtalya

I VITERBO01

Mimari Restorasyon

Ön lisans

İngilizce

B1

1

5

Goce Delcev University

Makedonya

MK STIP01

Adalet

Ön lisans

İngilizce

B1

1

6

Libertas International University

Hırvatistan

HR DUBROVN03

Turist Rehberliği
(Örgün)

Ön lisans

İngilizce

B2

1

7

University of Paisi Hilendarski

Bulgaristan

BG PLOVDIV04

Psikoloji

Lisans

İngilizce

B1

1

Çocuk Gelişimi
(Örgün)

Lisans

İngilizce

B1

1

Siyaset Bilimi

Lisans, Y. Lisans

İngilizce

B1

2

8

University of Lodz

Polonya

PL LODZ01

Siyaset Bilimi

Lisans

Lehçe, İngilizce

B2

1

9

Universidad de Leon

İspanya

E LEON01

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Lisans

İngilizce

B1

1

Gastronomi

Lisans

İspanyolca

B1

1

10

Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon

Fransa

F NEULLY04

İlk ve Acil Yardım

Ön lisans

İngilizce

B1

1

 

  1. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere 2018 proje yılında verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim
(Avro)

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,
İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,
Lüksemburg, Norveç, Almanya,
Avusturya, Belçika, Fransa, Güney
Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,
Portekiz, Yunanistan

500

3. Grup Program
Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

 

 

  1. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere 2019 proje yılında verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim
(Avro)

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,

İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,

Lüksemburg, Norveç, Almanya,

Avusturya, Belçika, Fransa, Güney

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,

Portekiz, Yunanistan,

500

3. Grup Program
Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Hırvatistan, Letonya, Litvanya,

Macaristan, Makedonya, Polonya,

Romanya, Sırbistan, Slovakya,

Slovenya, Türkiye

300

 

  1. Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

 

Daha ayrıntılı bilgi için Erasmus ofisini ziyaret edebilir, e-posta ile sorularınızı iletebilirsiniz.

erasmus@kapadokya.edu.tr

 

* 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz, Erasmus Hareketlilik Programı işlemlerinde Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği Komisyonu ile paylaşılacak olup diğer idari ve adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması ve istatistiksel veya bilimsel araştırmalar için kullanılacak olup ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlenecektir.


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız