22 Eylül 2023 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı | Kapadokya Üniversitesi

22 Eylül 2023 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Profesör kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 • YÖK formatında özgeçmiş.
 • Yayın listesi. Ayrıca başlıca eserlerin belirtildiği liste.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
 • T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
 • Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

Doçent kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 • YÖK formatında özgeçmiş.
 • Yayın listesi.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
 • T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
 • Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 • YÖK formatında özgeçmiş.
 • Yayın listesi.
 • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 • T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 • Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Profesör

Doçentliğini Sanat Eğitimi alanında almış olmak.

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak.

1

Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

Doçentliğini Türk Dili alanında almış olmak. Dil Bilim, Söylem Çözümlemesi ve Gösterge Bilim alanında çalışmaları bulunmak.

1

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm Rehberliği

Doçent

Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl tecrübesi bulunmak.

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Ebelik

Doçent

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi 

Odyoloji lisans mezunu olup alanında doktora derecesine sahip olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını KBB alanında almış olmak.

1

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi 

Doktora derecesini Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm alanında almış olmak. Gastronomi alanında çalışmaları bulunmak.

1

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

İşletme, İktisat veya Havacılık Yönetimi lisans mezunu olmak. İlgili alanlarda doktora derecesine sahip olmak.

2

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Seramik alanında almış olmak.

1

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Grafik Tasarımı ve benzeri alanlardan almış olmak. Grafik Tasarım alanında çalışmaları bulunmak.

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Halk Sağlığı alanında almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az 2 yıl ders vermiş olmak.

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Halk Sağlığı alanında almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az 2 yıl ders vermiş olmak.

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Biyoloji alanında almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az bir dönem ders vermiş olmak.

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak.

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Endodonti alanında almış olmak.

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Pedodonti alanında almış olmak.

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak.

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.

1

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.


Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi             : 22.09.2023
Son Başvuru Tarihi           : 06.10.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.10.2023
Sınav Tarihi                       : 09.10.2023
Sonuç Açıklama Tarihi     : 10.10.2023
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
 • ALES sonuç belgesi,
 • ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 • Lisans not dökümü (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 • Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 • Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)  
 • Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için ilgili mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 1. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

NOT:
E-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması gerekmektedir.

 • Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır.
 • Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

ALES

YDS

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm Rehberliği

Arş Gör.

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapıyor olmak.

1

70

65

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Öğr. Gör.

Hemşirelik lisans mezunu olmak.  Sağlık Bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Öğr. Gör.

Biyoloji lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası klinik laboratuvarlarda beş yıl çalışmış olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Öğr. Gör.

Anatomi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az bir dönem ders vermiş olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr. Gör.

Havacılık Yönetimi lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr. Gör.

Sivil Havacılık alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az 2 yıl ders vermiş olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul)

Öğr. Gör.

Lisans mezunu olmak. Kabin ekibi üyesi olarak en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.

1

Muaf

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Öğr. Gör.

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az bir yıl ders vermiş olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Öğr. Gör.

Fizik bölümü lisans mezunu olmak alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki dönem ders vermiş olmak

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi

Öğr. Gör.

Havacılık Elektrik Elektroniği bölümü lisans mezunu olmak. Aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak. 

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi

Öğr. Gör.

Uçak Gövde-Motor Bakım bölümü lisans mezunu olmak. Aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

-

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Öğr. Gör.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olmak. Aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az bir dönem ders vermiş olmak.

1

70

50

 


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız