Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Birimi, bütün öğrencilerimizin üniversitemiz tarafından yürütülen akademik programların yanısıra yükseköğrenim hayatına ilişkin tüm hizmet ve olanaklara istisnasız bir şekilde erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Bu birimin temel çalışma prensibi; öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki ‘engeller’i belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyici bir yerleşke ortamı oluşturacak imkânları sağlamaktır. Bu amaç ile kurulan birimin hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Akademik programlara erişimde eşitlik,
  • Barınma ihtiyaçları konusunda öncelik,
  • Yükseköğrenim yaşamına dâhil olabilmede eşitlik,
  • Burs Komisyonu aracılığı ile burs sağlanması konusunda öncelik,
  • Kısmi Zamanlı Çalışma Komisyonu aracılığı ile kısmi zamanlı çalışma imkânı konusunda öncelik,
  • Binalara, idari ve hizmet birimlerine, dersliklere ve laboratuvarlara erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler,
  • İhtiyaç hâlinde ders ve sınav yeri değişikliği,
  • Talep hâlinde öğrenci kayıt işlemleri ve öğrenci işleri hizmetlerinde kolaylık,
  • Yükseköğrenim dâhilinde engellilik konusunda farkındalık sağlamak.

Talebinizi; Engelli Öğrenci Birimine, program danışmanınıza, öğrenci temsilcilerine veya öğrenci konseyi üyelerine doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebinizi Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formu”nu doldurarak iletmeniz de mümkün.

Üniversitemizin Kapadokya Yerleşkesi'nde bulunan tarihi binalarında yapılacak tüm değişiklikler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa tabiidir ve ilgili kurulun onayından geçmelidir. Engelli Öğrenci Birimi, ilgili kurul tarafından onaylanmayan talepler için alternatif çözümler geliştirir.

Engelli Öğrenci Birim Başkanı

- Öğr. Gör. M. Serkan Demirci / serkan.demirci@kapadokya.edu.tr

Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu

- Öğr. Gör. Demet Vadi / Çocuk Gelişimi / demet.vadi@kapadokya.edu.tr 
- Öğr. Gör. Nagehan Avcı / Çocuk Gelişimi / nagehan.avci@kapadokya.edu.tr 
- Öğr. Gör. Bülent Özçelik / Sosyal Hizmetler / bulent.ozcelik@kapadokya.edu.tr

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız