Üniversitemizden Sürdürülebilirlik Alanında Bir Adım Daha: KÜN “GreenStars Sürdürülebilirlik Modeli Uygunluk Beyanı” Onaylandı | Kapadokya Üniversitesi

Üniversitemizden Sürdürülebilirlik Alanında Bir Adım Daha: KÜN “GreenStars Sürdürülebilirlik Modeli Uygunluk Beyanı” Onaylandı

Üniversitemizin, vizyon ve stratejilerine uygun olarak iş süreçleri ve faaliyetlerini Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) uyumlu şekilde gerçekleştireceğinin kurumsal beyanı olan “GreenStars Sürdürülebilirlik Modeli Uygunluk Beyanı” GreenStars tarafından onaylandı.

GreenStars, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından başlatılan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, iklim değişikliğine uyumu ve direnci artıracak, çevre ve insan sağlığında iyileştirmeye katkı sunacak, eğitim ve toplumsal eşitliği temin edecek ekonomik büyümeyi destekleyerek, döngüsel ekonomiye katkı sağlayan ve çevresel performansların tanımlanmasında kullanılan bir uygunluk ve sertifika programıdır. Üniversitemizin de 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren resmî olarak arasında yer aldığı GreenStars paydaşları, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimseyen ve çeşitli sektörleri temsil eden kamu ve özel sektör kuruluşlarından oluşmaktadır. GreenStars, “Uygunluk Beyanı”nı onayladığı kurumların vizyon ve stratejilerini 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı altında oluşturulan hedef ve göstergeler üzerinden, Paris Anlaşmasındaki şartları ve Yeşil Mutabakat’ın öncelikli alanlarını dikkate alarak ulusal uyum stratejilerine ve hedeflerine katkı sağlayacak şekilde geliştirmesine ve kurumsal sorumluluklarını yerine getirilebilecek şekilde faaliyetlerini yürütmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, “GreenStars Sürdürülebilirlik Modeli Uygunluk Beyanı” onaylanmış olan Üniversitemiz, hedeflenen sertifikasyon aşamasında bir yıl süre ile kurumsal izleme sürecine tabi tutulacak, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik performansları dört ana başlıkta toplanan anahtar performans göstergeleri ile takip edilecek, bu göstergelere ilişkin yapılacak değerlendirme ve analizden sonra uygun bulunması halinde bir takvim yılı geçerli olacak şekilde “GreenStars Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.


Diğer Haberler TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız