Üniversitemiz 2023-2028 Stratejik Planı Yayımlandı | Kapadokya Üniversitesi

Üniversitemiz 2023-2028 Stratejik Planı Yayımlandı

Üniversitemizin misyonu, vizyonu, hedefleri ile beş yıllık periyotlarda belirlenen stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanan, Kapadokya Üniversitesinin gelecek hedeflerini, bu hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmaları detaylı şekilde ortaya koyan faaliyetler ile performans ölçü ve ölçütlerinin yer aldığı Kapadokya Üniversitesi 2023-2028 Stratejik Planı KÜN Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildi.

Stratejik Plan Koordinasyon Kurulu ve Stratejik Plan Hazırlama Kurulu tarafından akademik ve idari birimlerimizde alınan veriler ışığında 2018-2023 Stratejik Planı’nın değerlendirmesi yapıldı. Analiz çalışmaları kapsamında çıkarılan güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) ışığında ilkelerimiz, değerlerimiz ve temel amaçlarımız belirlendi.

Beş stratejik alan üzerine inşa edilen 2023-2028 Stratejik Planı’nın alanları;

  1. Eğitim ve Öğretim,
  2. Araştırma ve Geliştirme,
  3. Üniversite Yönetimi,
  4. Topluma Katkı ve
  5. Sürdürülebilirlik

olarak belirlendi.

Stratejik alanların her biri stratejik amaçlar ve her bir amaç da kendine özgü stratejik hedefleri kapsamaktadır. Bu amaç ve hedefler, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve ulusal/yerel kalkınma planları ile uyumlu olacak şekilde belirlenerek, Üniversitemizin topluma ve kalkınma amaçlarına sunacağı katkının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

İç ve dış paydaşlarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2023-2028 Stratejik Plan ve Performans Ölçüleri Tablosu için tıklayınız.


Diğer Haberler TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız