Orta Asya ve Kafkasya’da Su ve Enerji Çalıştayı Tamamlandı | Kapadokya Üniversitesi

Orta Asya ve Kafkasya’da Su ve Enerji Çalıştayı Tamamlandı

Uluslararası “Orta Asya ve Kafkasya’da Su ve Enerji Çalıştayı” üniversitemizin ev sahipliğinde Nevşehir’de gerçekleştirildi.

Üniversitemizin ev sahipliğinde, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin destekleriyle Mustafapaşa Yerleşkesinde gerçekleştirilen uluslararası katılımlı Orta Asya ve Kafkasya’da Su ve Enerji Çalıştayı’nda (Water and Energy Nexus in Central Asia and the Caucasus) sınır aşan sular, su yönetimi, enerji ve çevre konuları konunun uzmanları tarafından derinlemesine tartışıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasında su ve çevre konularının önemine değinerek üniversitemiz bünyesinde kurulan Çevreci ve Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin alanla ilgili yürütmeyi planladığı faaliyetler ve yapılması gereken disiplinler arası çalışmalarla ilgili konuşan Beşerî Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Sinan Akıllı, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Çalıştayın ilk oturumunda Orta Asya bölgesi konuşulurken, ilk oturum konuşmacılarından Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Orta Asya’daki sınır aşan suların yönetimi konularındaki siyasi ve iktisadi sorunlara değinerek yakın tarihin en büyük çevre felaketlerinden olan Aral Gölü’nün kuruması konusuna vurgu yaptı. Kazak-Alman Üniversitesinden çalıştaya katılan Alexey Kobzev, Orta Asya’da su-enerji ilişkisi yaklaşımının sektörler arası ve bölgesel iş birliğine yapabileceği katkıdan bahsederken, Orta Asya Bölgesel Çevre Merkezi (CAREC) uzmanı Ludmila Kiktenko ise çalıştaya video konferans yoluyla bağlanarak CAREC tarafından Orta Asya’da su ve enerji ilişkisi bağlamında yürütülen projeleri tanıtarak, projeler sayesinde ulusal düzeyde kayda değer ilerlemeler kaydedildiğini ve ilerleyen dönemlerde çözüm ortaklıklarının ve iş birliklerinin sayısının artacağını ifade etti.

Çalıştayın ikinci oturumunda Kafkasya bölgesi ele alınırken, ikinci oturum konuşmacılarından TBMM Başkan Danışmanı Cemalettin Tüney, konuyla ilgili sunumundan sonra 2000’li yıllardan sonra Türkiye’nin elektrik piyasası açısından daha liberal bir döneme girdiğini ve bununla birlikte özel sektörün de katılımıyla sayıları hızla artan hidroelektrik santrallerle ilgili yapılan hukuki düzenlemelerden ve bunların siyasi etkilerinden bahsetti. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımız Dr. Halil Burak Sakal, Türkiye’nin Avrupa’daki komşuları ile gerçekleştirdiği elektrik ticaretinden ve Türkiye’nin Avrupalı komşuları ile paylaştığı sınır aşan nehir havzalarıyla ilgili konuşarak AB Su Direktifi’nin önemiyle ilgili konuşurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Mayıs Kurt, Türkiye’nin Meriç havzasında Bulgaristan ile yaşadığı sınır aşan sular konusunun önemine vurgu yaparak Edirne Kanalı projesinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirdi.

Çalıştayın son oturumunda İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Araştırmacısı Davron Ishnazarov ise Orta Asya’da su-enerji-gıda ilişkisini temel alan sistemin Sovyetler Birliği zamanında kurulduğunu katılımcılara aktarırken, bu sistemin Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra işlemez hale geldiğini anlatırken, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Selçuk Sunay ise Kazakistan ve Azerbaycan’ın sınır aşan sular ve nehir havzası politikalarını değerlendirdi.


Diğer Haberler TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız