'Mübadele, Mekân ve Kimlik' Başlıklı Arama Konferansında Mübadelenin İzleri Konuşuldu | Kapadokya Üniversitesi

'Mübadele, Mekân ve Kimlik' Başlıklı Arama Konferansında Mübadelenin İzleri Konuşuldu

 

8-9 Haziran tarihlerinde “Mübadele, Mekân ve Kimlik” başlıklı bir arama konferansı yapıldı. Kapadokya Araştırmaları Merkezi tarafından, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar fakültemizin desteğiyle gerçekleştirilen bilimsel toplantı, farklı alanlardan akademisyen, uzman, öğrenci ve ayrıca çeşitli sektörden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlara Fakültesi (MTGSF) Dekanı Prof. Dr. Müge Artar’ın açılış konuşmasıyla başlayan program, KAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser moderatörlüğündeki çalışma gruplarıyla iki gün boyunca devam etti.

Üniversitemiz tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesinin önemli bir parçasını oluşturan toplantı boyunca, bölgede 1924’te gerçekleşen Nüfus Mübadelesi ve “Mübadele ile bölgede yaşanan dönüşüm” olgusu, kentleşme, sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi, mimarlık, turizm, halk bilimi ve etnoloji gibi farklı pencerelerden incelendi. Mübadelenin 100. yılında, özellikle üniversitemizin bulunduğu Kapadokya bölgesine odaklanarak nüfus değişiminin bilimsel bir araştırma projesi kapsamında çok boyutlu bir şekilde ele alınması ve ayrıca çalışmanın çıktılarının üniversitemiz tarafından düzenlenen “Mübadelenin 100. Yılında Türk – Yunan Nüfus Mübadelesini Yeniden Düşünmek” (https://mubadele.kapadokya.edu.tr/) başlıklı uluslararası kongredeki bir panele taşınması da projenin hedefleri arasında önemli bir yer teşkil etmektedir.

Toplantıya katkı sağlayan değerli katılımcılar ve tartışılan konu başlıkları;
 

Seminer Programı:

Açış Konuşması: Prof. Dr. Ruşen Keleş, “Göç, Mekan ve Kimlik”

Seminer: Dr. Öğr. Gör. Serhat Ulubay, “Mübadele’nin Türkiye ve Yunanistan’daki Mekânsal Yansımaları”

Çalışma Grupları:

Grup

Tema

Alt Başlıklar

Katılımcı Bilgileri

 

 

 

1

 

 

 

“Göçün Yerleşime Etkileri”

 

 

 

 

-Mübadeleyle değişen sosyal yapının mekâna etkileri

 

-Göç olgusunun kentleşme dinamiklerine etkileri

 

- Sinasoslu Rumların göç ve yeni bir yerleşim kurma öyküsü

 

•  Doç. Leila Akbarishahibi, KÜN ŞBP Program Koordinatörü

 

Sunum: “Mübadele Sonrasında Mustafapaşa Yerleşiminin Gelişimi”

 

 

• Prof. Dr. Ruşen Keleş, KÜN

Şehir ve Bölge Planlama (ŞBP) Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Kuran, KÜN Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (MTGSF) Dekan Yardımcısı

 

Prof. Dr. Muhammed Sarı, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

 

Öğr. Gör. Dr. Serhat Ulubay, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

 

• Sudenur Baburcan (Görevli Öğrenci)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

“Mübadele’nin İzini Taşıyan Kültürel Emanetler”

 

 

 

-Kapadokya bölgesinde Mübadele ile beraber yaşanan dönüşümü temsil eden önemli taşınmaz anıtsal varlıklar

- Mübadele süreci ile beraber değişime uğrayan taşınmaz anıtsal varlıkların yaşadığı değişimde sivil, dini ya da eğitim kurumu olmalarının etkili olup olmadığı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser

KÜN Kapadokya Araştırmaları Merkezi

 

Sunum: “Mustafapaşa’da Mübadele Sonrası Bizlere Kalan Bazı Kültürel Emanetler”

 

• Öğr. Gör. Aytülü Dırık, KÜN Mimari Restorasyon Programı

 

• Dr. Öğr. Üyesi Banu Parlak Uğurlu, KÜN MTGSF

 

• Dr. Öğr. Üyesi Seda Özcan Özden, KÜN Grafik Tasarım Bölümü

 

• Öğr. Gör. Gamze Uray, Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü

 

• Gülnihan Akyağ (Görevli Öğrenci)

 

 

 

 

3

 

 

“Mübadelenin Mekansal İzlerine Kolektif Hafızayla Bakmak”

 

 

-Mübadelenin psikolojik etkileri ve bunların mekânsal pratiklere yansımaları

 

-Mübadelenin sosyolojik etkileri ve bunların mekânsal pratiklere yansımaları

 

 

-Mustafapaşa kolektif belleğinin Mübalade’ye dair söyledikleri

 

Prof. Dr. Müge Artar, KÜN MTGSF Dekanı

Sunum: “Toplumsal Bellek”

 

• Dr. Öğr. Üyesi Bülent Özçelik KÜN Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

• Elif Gamze Çakar, KÜN Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı Öğrencisi

 

• Hatice Temur Yıldız, Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü

 

• Derya Canpolat (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Adayı)

 

• Beliz Dağılgan (Görevli Öğrenci)

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sürdürülebilir Kültürel Miras”

 

- Bir topluluğun kültürel kodlarının yaşanan mekâna yansımaları

 

-Kapadokya, Mübadele ve sürdürülebilir kültürel miras kavramı

 

-Mustafapaşa’daki değişen toplumsal yapı ve mekansal kimlik

 

-Mübadele öncesi ve sonrası kutlanan ritüeller, bayramlar ve geleneklerin dönüşümü (Örneğin Hıdırellez geleneği)

 

• Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

Sunum: “Kapadokya'da Mekânsal Kimlik, Kültürel Miras ve Koruma”

 

• Aslı Özbay, Restoratör Mimar

 

• Selim Tuna, Araştırmacı, KÜN Turist Rehberliği Yüksek Lisans Programı Öğrencisi

 

 

• Ar. Gör. Hacer Özyanıkoğlu, KÜN Grafik Tasarım Bölümü

 

 

• Selin Müge Türk (Görevli Öğrenci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Mübadele ve Turizm İlişkisi”

 

 

 

-Turizm-mübadele ve mekân-kimlik ilişkisi

 

 

-Turizm destinasyonunda mübadele tarihinin ele alınış biçimi

 

 

-Mübadele tarihi ve kültürünün turistik faaliyetlerdeki rolü

 

 

 

İdil Üçbaşaran, KÜN Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı Öğrencisi

 

Sunum: “Osmanlı Dönemi Hıristiyan Kültür Mirasının Alternatif Turizmdeki Yeri”

 

• Prof. Dr. Gül Güneş, KÜN MTGSF Öğretim Üyesi

 

Süreyya Aytaş, Jerveni Cave Hotel, Mustafapaşa

 

• Gamze Toybıyık, Fresco Cave Suites, Ürgüp

 

• Emel Bidav, Güzelyurt Belediyesi

 

• Selinay Kılınç (Görevli Öğrenci)

 

 

 

 


Diğer Haberler TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız