Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fotoğraf Yarışması | Kapadokya Üniversitesi

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fotoğraf Yarışması

Yarışma Konusu: Mustafapaşa’nın (Sinasos) Geleneksel Mimarisi

Yarışma Organizasyonu: Yarışma, Kapadokya Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenmektedir. Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (KAFSİD) yarışmanın yürütülmesini desteklemektedir.

Yarışmanın Amacı: Önemli bir kültür mirası olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve tüm dünya ile birlikte özellikle yüksekokulumuzun sorumluluğunda bulunan Mustafapaşa’nın (Sinasos) geleneksel mimarisini tanıtmak ve kayıt altına almak.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

· Yarışmaya katılım ücretsizdir.
· Yarışma, Kapadokya Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve mezunlarına açıktır. Düzenleme kurulu, jüri üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
· Her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet dijital (sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.
· Yarışmaya katılan fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Deneysel kategori olmadığı için fotoğrafların orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmesi veya çıkarılması kural ihlali sayılır. Jürinin takdiri bu konuda esastır.
· Yarışmanın konusu dışındaki (Mustafapaşa’nın geleneksel mimari öğelerinden herhangi birini barındırmayan) fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Katılımcı, yarışma için gönderdiği tüm fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcının kendisine ait olmayan fotoğraflar ile yarışmaya katılması ve fotoğraflar üzerinde değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik kural ihlali sayılır ve diskalifiye sebebidir.
· Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

  • Yarışma için gönderilen fotoğraflar sadece e-posta yolu ile kabul edilir.
  • Fotoğraflar “kmyofoto@gmail.com” adresine gönderilmeli ve son başvuru gününden 24 saat sonra teyit postası alınmamış ise yeniden gönderim yapılanmalıdır.
  • Fotoğraflara ad verilmesi zorunludur.
  • Fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri fotoğraflar e-posta ile gönderilmeden önceden yapılmalı ve yarışma fotoğrafları tek bir e-posta ile gönderilmelidir.
  • Fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi ve kısa kenarı en az 1920 piksel olacak şekilde gönderilmelidir. Her bir fotoğraf 1 Mb’tan küçük ve 4 Mb’tan büyük olmamalıdır.
  • Fotoğrafların kenarında çerçeve veya boşluk olmamalı. Fotoğraflar üzerinde tarih, isim, imza gibi herhangi bir işaret bulunmamalıdır.

Telif (Kullanım) Hakları:

· Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Kapadokya Meslek Yüksekokulu’na ait olacaktır. Bu eserler Kapadokya Meslek Yüksekokulu arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler Kapadokya Meslek Yüksekokulu tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. Söz konusu eserlerin fotoğrafçının isminin belirtilmesinin uygun olacağı sergi, kitap vb. mecralarda yayınlanması halinde fotoğrafçının ismi ile birlikte yayınlanır.
· Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
· Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görsellerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
· Fotoğraflarda bulunan canlı veya cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. hususlara ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve yarışmaya gönderene aittir. Yarışmacılar gerekli izinlerin (eserde yer alan kişi, araç, mekân, eser, kavram vb. için) kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Kapadokya Meslek Yüksekokulu sorumlu tutulmayacaktır.
· Kapadokya Meslek Yüksekokulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan talep edebilir.
· Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Kapadokya Meslek Yüksekokulu arşivine dahil olacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
· Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif, fotoğrafın yayından kaldırılması vb. hiçbir talebi olamaz.
· Yarışma sonuçları Kapadokya Meslek Yüksekokulu internet sitesinde duyurulacaktır.
· Yarışmacılar yarışma şartnamesindeki koşulları kabul etmiş sayılır.
· Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.

Ödüller:
Birincilik 1000- TL
İkincilik 750- TL
Üçüncülük 500- TL
Sergileme 50- TL

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi: 01 Nisan 2017
Son Başvuru Tarihi: 27 Nisan 2017
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 1 Mayıs 2017
Sonuçların Açıklanması: 2 Mayıs 2017

Yarışma Başvurusu:
E-posta: kmyofoto@gmail.com


Diğer Haberler TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız