Kapadokya Bölgesi Destinasyonlarının Turizm Açısından Entegrasyonu: Kayseri ve Nevşehir İlleri ÇalıştayıBaşlangıç Tarihi: 15.12.2021
Saati: 10:00
Yerleşke: Kapadokya Yerleşkesi
Yapılacağı Yer: Zoom
Bitiş Tarihi: 15.12.2021
Etkinlik Türü: Konferans
Düzenleyen Birim: Program

Kapadokya Bölgesi Destinasyonlarının Turizm Açısından Entegrasyonu: Kayseri ve Nevşehir İlleri” Projesi kapsamında Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde 15 Aralık 2021 tarihli olarak çevrimiçi bir çalıştay gerçekleştirilecektir.  Bu proje ile Kayseri ve Nevşehir illerinin sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi zenginliklerin turizm açısından entegrasyonunu sağlamak, turistlere bütünsel bir seyahat deneyimi sunarak kalış sürelerini ve tatil sezonunu uzatmak, turizm paydaşlarının kazanımlarını arttırarak destinasyonlara rekabet avantajı kazandırmak amaçlanmaktadır. Bir destinasyonun geliştirilmesinde tüm paydaşları kapsayan bütüncül bir yaklaşım önem arz etmektedir. Bu yaklaşım destinasyonda faaliyet gösteren her bir birime önem vermeyi gerektirdiği gibi, birimler arası, destinasyon içi ve destinasyonlar arası ilişki ve etkileşimlere önem vermeyi de gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikleri hayata geçirebilmek için, proje kapsamında Kayseri ve Nevşehir turizm destinasyonlarının tüm paydaşları ile bir çalıştay düzenlenmesi, çalıştayda destinasyonlar arası turizm entegrasyonu konusunun farklı oturum başlıkları altında incelenmesi ve her oturuma konu hakkında uzman, değerli konuşmacıların davet edilmesine karar verilmiştir.

2020 yılında Kapadokya Üniversitesi öncülüğünde Youtube kanalında gerçekleştirilmiş olan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğündeki Kapadokya Konuşmaları yayınında, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve turizm temsilcileri ile Kayseri’nin Kapadokya Turizmine Entegrasyonu konusu konuşulmuştur. Yayında Kayseri’nin Kapadokya Bölgesi içerisindeki yeri ve önemi ile turizmde bölgesel iş birliği ve entegrasyonu değerlendirilerek, Nevşehir ve Kayseri illerinin turizm kapsamındaki işbirliği sonucunda oluşacak bölgesel sinerji değerlendirilmiştir. Her iki destinasyon için önemli olan paydaşların entegrasyon konusunda yapmış olduğu bu değerlendirmelerin Kapadokya ve Erciyes destinasyonlarının entegrasyonu projesinin ortaya çıkmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Proje kapsamında destinasyonların her paydaşının görüşü ve önerisi alınarak iş birliğinin güçlendirilmesi adına stratejik adımlar atılması hedeflenmektedir.

Kapadokya Bölgesi Destinasyonlarının Turizm Açısından Entegrasyonu: Kayseri ve Nevşehir İlleri Çalıştayı 15 Aralık 2021 tarihli olarak Zoom vasıtasıyla 4 farklı oturumda eş zamanlı olarak gerçekleşecektir. Oturumların ana ve alt başlıkları aşağıda verilmiştir.

1. Oturum: Kayseri ve Nevşehir Destinasyonlarının Turizm Entegrasyonuna Yönelik Destinasyon Yönetimi, Örgütlenmesi ve Pazarlama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

 • Destinasyon yönetimi
 • Organizasyon
 • İstihdam olanakları
 • Turizm eğitimi
 • Sürdürülebilir ziyaretçi yönetimi
 • Turizm entegrasyonunun bölgesel kalkınmaya etkisi
 • Turizm politikaları
 • Modern pazarlama stratejileri
 • Tutundurma
 • Markalaşma
 • Turistik ürün çeşitlendirmesi
 • Sürdürülebilirlik

2. Oturum: Kayseri ve Nevşehir Destinasyonlarının Seyahat Acentesi, Konaklama, Rehberlik ve Erişilebilirlik İmkanları, Sorunları ve İyileştirme Önerileri

 • Seyahat acentalarının yönetim ve pazarlama faaliyetleri
 • Gezi rotaları
 • Kültürel miras varlıkları ve korunması
 • Destinasyon markalaşması
 • Etkinliklerin pazarlanması
 • Rehberlik imkanları (dil çeşitliliği, rehber sayısı)
 • Bölge rehberlerinin mesleki gelişim imkanları (eğitim, uzmanlaşma)
 • Konaklama imkanları
 • Hizmet kalitesi
 • Turizmde insan kaynağı politikası
 • Sağlık turizmi
 • İnanç turizmi
 • Kış turizmi
 • Balon turizmi
 • Film turizmi
 • Gastronomi turizmi
 • Festival ve etkinlik turizmi
 • Kültür turizmi
 • Turist tipolojileri
 • Ulaşım alt yapısı
 • Bütünsel tatil deneyimi
 • Değişen tüketici eğilimleri (kuşaksal farklılıklar ve COVID-19 etkisi)

3. Oturum: Kayseri ve Nevşehir Destinasyonlarının Entegrasyonunda Akıllı Destinasyonlar ve İnovatif Uygulamaların Değerlendirilmesi

 • Turizmde teknolojik eğilimler ve dijitalleşme
 • Akıllı turizm
 • Akıllı destinasyonlar
 • Süper akıllı turist
 • Turizmde kullanılabilecek engelli dostu mobil hizmetler
 • COVID-19 ve dijitalleşme
 • Sanal seyahat uygulamaları
 • Turizmde inovasyon ve girişimcilik
 • Turizm endüstrisinde robot teknolojisi
 • Turizm pazarlamasında sosyal medya ve influencer rolü
 • Destinasyon tanıtımında ortak web sitesi (Go Turkey örneği)
 • Kuşakların dijital alışkanlıkları ve sektörel süreç yönetimi
 • Hizmetiçi eğitim

4. Oturum: Kayseri ve Nevşehir Destinasyonlarının Turizm Entegrasyonunda Gastronominin Yeri, Önemi ve Sorunlarının Değerlendirilmesi

 • Yöresel mutfak kültürü
 • Gastronomi turizmi
 • Coğrafi işaretli ürünler
 • Tarımsal etkinlikler (bağ bozumu, hasat şenlikleri)
 • Markalaşma
 • Ekoturizm
 • Tarım turizmi
 • Çiftlik turizmi
 • Yavaş turizm
 • Deneyim turizmi
 • Gastronomi müzeleri
 • Gastronomi festivalleri
 • Tadım turları
 • Gastronomi turizminde pazarlama yaklaşımları (duyusal, deneyimsel, retro pazarlama, sosyal medya pazarlaması, dijital pazarlama)
 • Sıfır atık
 • Destinasyon tanıtımında ortak web sitesi (Go Turkey örneği; gastronomik tavsiye aplikasyonları)
 • Gastronomi rotaları
 • Gastronomi eğitimi veren kurumların mevcut durumu ve sektöre katkısı
 • Gastronominin bölgesel kalkınmaya etkisi
 • Gastronomi turizmi ve sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilir gastronomide yerel gıda toplulukları ve sürdürülebilir gıda hareketleri

İletişim Bilgileri:

Mail adresi: kapdesten@kapadokya.edu.tr ,

Telefon Numarası: 0506 661 60 57

Yürütme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar-Kapadokya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa-Kayseri Üniversitesi Rektörü

Yürütme Kurulu Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Bora-Kapadokya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bahar-Kapadokya Üniversitesi

Zoom Destek Sorumlusu

Öğr. Gör. Emrullah Cansu-Kapadokya Üniversitesi

Halkla İlişkiler Koordinasyon Sorumlusu

Osman Yağdı-Kapadokya Üniversitesi

Proje Yönetim Sorumlusu

Yunus Emre Karaman-Kapadokya Üniversitesi

Akademik Etkinlikler Sorumlusu

Burcu Satılmış-Kapadokya ÜniversitesiE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız