Yeni Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (Kov Kom) Kararları

18 Mart 2020 – 16:30 – (6)

 1. 19.03.2020 tarihi itibariyle uzaktan öğretim yoluyla yapılacak derslerin ders programı internet sitesinden bir duyuru ile yayınlanmasına; yapılan planlama ile gündüz saatlerinde Mustafapaşa’da bulunan tüm stüdyoların kullanılmasına; Ürgüp’te, Kayseri’de, Ankara’da, İstanbul’da stüdyo oluşturulmasına; Evlerinde fiber alt yapı bulunduğunu beyan eden 54 öğretim elemanına uzaktan öğretimin sağlıklı gerçekleştirilmesi için gerekli mikrofonlu kameralar dağıtılmasına…

 

 1. 23.03.2020 tarihi itibariyle iki hafta süreyle Üniversite yerleşkelerine girişlerin sınırlandırılmasına, yalnız randevulu görüşmeler için girişe izin verilmesine; Güvenlik görevlileri başta olmak üzere tüm personelin bu konuda bilgilendirilmesine…

 

 1. Uzaktan öğretimde konuların anlatım şekilleri ve kullanılacak materyallerin belirlenmesi hususlarında sorumluluğun program/bölüm başkanları ve müdürlük/dekanlık idarecilerinde olduğu; … İdarecilerin uzaktan öğretimle ilgili taleplerini bölümlerinde faaliyet gösteren yerleşke koordinatörlerine bildirilmesine…

 

 1. Yerleşke koordinatörleri tarafından evden yapılacak derslerin bir gün evvel bağlantı ve yazılıma hakimiyet yönlerinden kontrol etmeleri gerekliliğine; mümkünse bu amaçla deneme dersi yapılmasına ve öğretim elemanlarının yerleşke koordinatörlerine yardımcı olmaları konusunda talep oluşturulmasına,

 

 1. 22.03.2020 tarihinde internet sitesinde sık sorulan soruların yayınlanarak, SSS çözüm merkezi ve Canlı Destek Sistemine öğrencilerimizden gelen sorular doğrultusunda, güncellenerek her akşam internet sitesinin de yenilenmesine; Öğrencilerimize herhangi bir soruyu yöneltmeden önce sık sorulan sorular linkini kontrol etmesi gerektiğinin iletilmesine,

 

 

 

 

17 Mart 2020 – 17:30 – (5)

 1. Personel servis araçlarının sabah ve akşam periyodunda biniş öncesi ve iniş sonrası araç içinin (koltuk araları, koridor, kapı kolu yada sürgüsü, koltuk tutamakları, direksiyon, ön panel vb. alanlarının) 1/50 konsantrasyonda hazırlanan zefiran solüsyonu sıkılması ve duru su ile temizlenmesine,

 

 1. Uzaktan Öğretim stüdyolarının, öğretim elemanı dönüşümlerinde masa, sandalye, bilgisayar, klavye, kapı kolu vb. tüm alanların 1/10 konsantrasyonla hazırlanan çamaşır suyu ile silinerek duru su ile temizlenmesine,

 

 

16 Mart 2020 – 09:30 – (4)

 1. Komisyonun adının “Risk Değerlendirme Komisyonu” yerine “Yeni Koronavirus Salgını Danışma Komisyonları (Kov Kom)” olarak değiştirilmesine,

 

 1. Temizlik çalışmalarına yönelik olarak alınan kararlarla ilgili değerlendirme yapıldı;
  1. Anaokulu ve kreşler için nanopartikül teknolojisi kullanılarak H202 sterilizasyonu proseslerini içeren ilaçlama çalışmaları için ön görüşmeler yapılmış olup; Tüm yerleşkeler, yurtlar, misafirhane ve yemekhane gibi ortak kullanılan alanlardaki kapı kolu, elektrik düğmeleri, masa, sandalye vb. yüzeylerin su/sabun/ deterjan ile, tuvaletlerin ise çamaşır suyu ile düzenli olarak temizliği sağlanmaktadır.
  2. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde el hijyenine yönelik afişler asılmış. Ulaşılabilir alanlara alkol bazlı el antiseptikleri monte edilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir.
  3. Temizlik personelinin rutin temizlikte kullandığı malzemeler gözden geçirilerek, COVİD-19 salgını sürecince daha etkili malzemeler kullanıma dahil edilmiş ve malzemelerin konsantrasyonları ve kullanım şekilleri hakkında iki oturum olacak şekilde personele eğitim verilmiştir. (12.03.2020-13.03.2020).
 2. Yemekhane, kantin, vb. alanlarda çalışan personelin tedbir amaçlı eldiven ve tıbbi maske kullanmasının sağlanmasına,
 3. Uzaktan öğretim yolu ile verilebilecek derslerin belirlenerek Yüksek Öğretim Kurumuna bildirilmesine,
 4. Üniversite tanıtımı ile ilgili ziyaretlerin durdurulmasına ve tanıtım faaliyetlerinin telefon aramaları ve online olarak devam ettirilmesine,
 5. KÜN Pandemi Mücadelesine ilişkin kronik iş akış planı hazırlanmasına, idari ve akademik personele yönelik yapılacak bilgilendirme ve farkındalık eğitimi sunularının web ortamında duyurulmasına karar verilmiştir.

 

13 Mart 2020 – 12:00 – (3)

 1. Sağlık Bakanlığının yayınladığı ve KÜN web sayfamızda duyurulan enfeksiyondan korunmaya yönelik hijyen kuralları bilgilendirme metninin (Duyuru 1) hatırlatma amaçlı personelin e-posta adreslerine yeniden gönderilmesine ve her bir güncelleme işleminde iletilerin de güncellenmesine,
 2. Üniversitede yapılan temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri hakkında personelin bilgilendirilmesine, herhangi bir biriminde temizlik ihtiyacının olması ve antiseptik vb. malzemelerin eksikliği tespit edildiğinde Canlı Destek Sistemi (ZOHO) üzerinden veya telefonla bildirim yapılması gerektiğinin duyurulmasına, bu süre zarfında idari birim canlı destek uygulamasının açık tutulmasına,
 3. Personelimizden veya öğrencilerimizden birinin rahatsız olduğunu tespit edildiğinde,
  1. Risk Değerlendirme Komisyonu tarafından bu konuyu takip etmek amacıyla Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Yalap‘ın görevlendirilmesine,
  2. Rahatsız olan öğrenci veya çalışana izinli sayılacağı söylenerek bir sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına, başvurunun gerçekleşme sürecinin takip edilmesine ve 14 gün boyunca dinlenmeye gönderilmesine,
  3. Dinlenmeye gidecek personelden durumunu bildirir bir rapor getirmesi istenmesine, ilgili kişiye bilgilendirme yapılarak evinde istirahat etmesi gerektiğinin belirtilmesine ve üniversiteye girişinin olup olmadığı takibinin yapılmasına,
  4. Hastalık şüphesi ile sağlık kuruluşuna yönlendirilen personel veya öğrencinin yakın temasta olduğu kişilerin de belirlenerek takibe alınmasına, gerekirse izne çıkarılması ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,
  5. Dinlenmeye gidecek personelden durumunu bildirir bir rapor getirmesi istenmesine. Bu hususun özellikle hatırlatılmasının gerektiğine.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan KORONAVİRÜS (COVID-19) BİLGİLENDİRME NOTU kapsamında;

“… Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksek Okulu ve bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına,

… karar verilmiştir.

  1. İlgili karar uyarınca Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar ve müdürler hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanların idari izinli sayılmasına, talep etmeleri halinde izinli sayılmaları hususunun mazeretleri çerçevesinde,
  2. Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplarda yer alan akademik ve idari personelin durumlarını gösteren Sağlık Raporlarını İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Selçuk Kılınçer’e iletmelerine ve riskli grup kategorisine girişin işyeri hekimi Dr. Uluç Haşimoğlu tarafından değerlendirilmesine,
 1. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı kararına istinaden eğitim öğretim ile ilgili olarak;
  1. Uzaktan eğitim usul ve esaslarına göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitim programı olarak yürütülmekte olan Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim), Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans programlarında eğitim öğretime devam edilmesine,
  2. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim öğretimlerin, dijital ortamda sunulmakta olan kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesine, bu kapsamda günde 3 saat ders işlenecek şekilde ders programının oluşturularak duyurulmasına,
  3. Örgün öğretim programlarındaki teorik derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi konusunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu konudaki kararı doğrultusunda değerlendirilmesine,
  4. Uzaktan öğretimde mevcut altyapının değerlendirilerek kapasite artırımına gidilmesine,
  5. Tüm öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte salgının durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususlarında bilgilendirilmesine,
  6. Tatil süresince yurtların açık tutulmasına, evine gitmek istemeyen ve yabancı uyruklu öğrenciler için yurt hizmeti verilmesine devam edilmesine,

 

12 Mart 2020 – 20:00 – (2)

 1. Eğitim- Öğretime ara verilmesi hakkında öğrenciler ve personele yönelik web sitesinde duyuruya çıkılması ve SMS bilgilendirme mesajlarının atılmasına,
 2. Yeni Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınacak Tedbirler Hakkında Bilgilendirme metni hazırlanarak web sitesinde korunmaya yönelik alınan tedbirlerin duyurulmasına,
 1. KÜN tarafından organize edilen veya taraf olunan her türlü uluslararası hareketlilik Nisan ayı sonuna kadar durdurulmuştur. Öğrenci ve Öğretim Elemanlarımızın tüm uluslararası seyahat ve hareketlilik planlarını buna göre düzenlemeleri gerekmektedir.
 2. KÜN bünyesinde düzenlenen uluslararası konferans ve toplantılar, mümkün olanlar için Nisan ayı sonundan sonraki tarihlere ertelenmiştir. Mümkün olmayanlarda ise webinar ve online katılım yoluyla gerçekleştirme şeklinde alternatifli hazırlık yapılacaktır.
 3. KÜN bünyesinde yapılacak etkinlikler, (eğitim seminerleri, konserler, sosyal ve akademik etkinlikler, topluma katkı projeleri vb.) yaygın öğretim vb. faaliyetler, toplu taşıma ve servis kullanımı hususları, kurulacak bir komisyon tarafından risk değerlendirmesi yapılarak yeniden planlanacaktır.
 4. Ulusal otorite tarafından alınacak karar doğrultusunda eğitime ara verme ihtiyacının ortaya çıkması durumunda telafi veya uzaktan eğitim seçenekleri değerlendirilerek planlama yapılacaktır. Uzaktan öğretim sistemimiz dijital alt yapı açısından teorik derslerin tamamının uzaktan öğretim yoluyla verilmesine uygundur.
 1. 13-14-15 Mart tarihlerinde planlanan dersler ile sınav vb. etkinliklere devam edilmesine, bu günlerde ulaşım vb. mücbir sebeplerle derse gelemeyen öğrencilerimizin izinli sayılmasına,
 2. 14 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan “Türk Dili Temel Mantık Bilgisi-II” dersinin vize sınavının toplu sınav olması nedeni ile ertelenmesine, planlanmış diğer sınavların ise gerçekleştirilmesine,
 3. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Eğitim-öğretime ara verilen süre boyunca ve yeni bir talimata kadar Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün bilgi ve önerileri doğrultusunda, elektronik-online ortamda yapılabilecek toplantılar dışında, SKS ve BAP kapsamında planlanmış ve kapalı ortamlarda yapılacak ulusal/uluslararası sempozyum, kongre, akademik etkinlik ve toplantıların iptal edilmesine,
 4. Sürekli Eğitim Merkezinde planlanan kurslar ve eğitimlerin ertelenmesine karar verilmiştir. Ürgüp ve Nevşehir Montessori Anaokullarının üç hafta süreyle eğitim-öğretime kapatılmasına,

 

12 Mart 2020 – 16:30 – (1)

 1. Sabiha Gökçen yerleşkesinde görev yapan öğretim elemanlarının ders bitiminde işyerinden ayrılma yönündeki talepleri uygun görülmüştür,
 2. Yabancı uyruklu öğrencilerden örgün eğitime devam edenler diğer öğrenciler ile aynı konumda değerlendirilerek derslere katılımlarının devamına, gerekirse uzaktan eğitimde Turist Rehberliği bölümünde yabancı öğrencilerin fazla olması sebebiyle sınavların ertelenmesine, yabancı öğrencilerin yurtdışına gidiş-gelişlerinin Uluslararası İlişkiler birimi tarafından takip edilmesine,
 3. Okulun genel temizliğinin yüksek düzeyde dezenfektan etkili ürünler kullanılarak yapılmasına, Personele yönelik Koronavirus enfeksiyonu ve korunma ile ilgili eğitim planlaması yapılmasına, (Personele yönelik verilecek eğitime Nevşehir ve Ürgüp Montessori Anaokullarında çalışan personelin dahil edilmesine,)

 

 1. Servis araçlarının temizliğinin daha sık yapılmasına ve araçlara etkili el antiseptiği konulmasına,
 2. Gribal enfeksiyon belirtisi olan öğrencilerin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi için öğretim elemanlarının bilgilendirilmesine,
 3. Öğrencilerin bu dönemde alacağı istirahat raporlarının kabul edilerek öğrencilerin devamsız sayılmamasına,
 4. Sağlık Kültür Spor Dairesi (SKS) Etkinlikleri ile ilgili olarak;
 • Bethoween 250 konserinin iptaline,
 • Nevruz Konserinin iptaline,
 • Açık havada yapılacak kalabalıklarla yapılmayan etkinliklerin ise devamına,
 • Öykü Yarışması etkinliği için başvuru süresinin ve şartlarının güncellenmesine
 1. Akademik Etkinlik Programı (AEP) Faaliyetleri ile ilgili olarak;
 • 28 Mart-Radyolojide Yeni Ufuklar Sempozyumu; yeniden planlama yapılmasına,
 • 17 Mart- The Eighteenth-Century British Landscape Tradition and Rewilding; yurtdışından davetli konuşmacının gelemeyeceğini iletmesi nedeniyle etkinliğin iptal edilmesine,
 • 20 Mart- Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile Kültepe Üzerine Söyleşi iptaline,
 • 26 Mart -Çevreci Beşeri Bilimler Gözlemevleri Ağı - Anadolu Gözlemevi Kuruluş Çalıştayının konuşmacıların online konferans yoluyla katılımları sağlanarak etkinliğin gerçekleştirilmesine,
 • 26-27 Mart - X. Mantık Sempozyumu ve Çalıştayı; 40-50 kişi gibi sınırlı sayıda kişinin katılımı ile gerçekleştirileceği için yapılmasına,
 • 27-28 Mart - Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri etkinliğinin özgünlüğünü “halka açık olarak planlanlanması” oluşturduğu için sonraki bir tarihe ertelenerek yapılmasına,
 • 20 Mart- PSG Cihaz Malzeme Tanıtımı etkinliği Elektronörofizyoloji bölümüne özgü etkinlik olması ve kontrol edilebilir sayıda öğrenci katılımı ile gerçekleşmesi planlandığı için yapılmasına,
 • 13 Mart- Antalya Teknik Gezi; 15 kişilik Turist Rehberliği programı etkinliğinin iptal edilmesine,
 • Yurtdışı kongreye katılımlarının yurtdışı çıkışların kapatılması kararı gereği iptal edilmesine,
 • 6-8-9 Nisan- Temel Modül Eğitiminin; Modül Yöneticisi temini ve katılımcı öğrenci sayısı açısından risk oluşturmadığı düşünüldüğü için yapılmasına,
 • 6 Nisan- Kapadokya Ekonomi Toplantıları; Prof. Dr. Rıfat Yıldız tarafından davetli konuşmacılar ile görüşülerek, elektronik ortamda sunumların gerçekleştirilmesi yönünde yeniden planlama yapılmasına,

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız