Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrenciler İle Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yatay Geçiş Ve Özel Öğrencilik Başvurusu | Kapadokya Üniversitesi

Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrenciler İle Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yatay Geçiş Ve Özel Öğrencilik Başvurusu

28.03.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararındaki esaslar çerçevesinde Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler Üniversitemizin eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ve özel öğrencilik başvurusunda bulunabileceklerdir.

Yatay Geçiş

Başvuru Tarihi:

11-15 Nisan 2022

Sonuçların İlan Tarihi

20 Nisan 2022

Kesin Kayıt Tarihi

21-22 Nisan 2022

Yedek Adayların Kayıt Tarihi

25 Nisan 2022

 

İlan edilen tarihlerde başvuru ve kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır

Ukrayna’dan Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Başvuru Şartları

Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilebilmesinde;

  1. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmek için yurt dışında kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir. Tanınan üniversitelerin isimleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sayfasında yayımlanmıştır. Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumu listesi için tıklayınız
  2.  Ukrayna'daki tanınan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki eğitim ve öğretim dönemlerinde kayıt yaptırmış ve kendilerine yatay geçiş başvurusunda bulunmuş olan öğrencilerin kabulünde (Ukrayna'daki yükseköğretim kurumunun diploma programına) kayıt yaptırdıkları döneme ait ÖSYS/YKS kılavuzunda ilan edilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
  3. Kayıt yılındaki ÖSYS / YKS' ye girmiş olmaları ve a) ÖSYS/YKS' de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını, b) ÖSYS/YKS' de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye'de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını, c) Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS / YKS' de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartını (üniversitelerin, istedikleri takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır), d) Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları, sağlamaları gerekir.
  4. Ukrayna'daki diploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonucu ile kayıt yaptırmış olan Türk ve yabancı öğrencilerin, Türkiye'de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için başvurduğu üniversitenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekir.
  5. Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan üniversitelerin öğrencileri de yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başarı sıralaması aranan diploma programları dışındaki alanlarda ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alma şartı aranacaktır.
  6. Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.
  7. Yükseköğretim kurumları, yatay geçiş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında intibak komisyonları marifetiyle değerlendirme yaparak ilgili sınıflara yerleştirme yapacaktır. Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında (tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hemşirelik ve klinik uygulaması olan diğer sağlık programları, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik ve hukuk) öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri, yükseköğretim kurumları tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve öğrenci intibak komisyonları marifetiyle uygun sınıflara yerleştirilecektir.
  8. Öğrencilerin Ukrayna'da öğrenim gördüğü diploma programının ülkemizde eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri üniversitenin mer'i mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek öğrenciler talepleri doğrultusunda, intibak komisyonları marifetiyle en yakın diploma programına yerleştirilebilecektir.

 

Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Evraklar

 

Başvuru için gerekli evrakların e-posta yolu ile kayit@kapadokya.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Başvurusu kabul edilen adayların aşağıda listelenmiş olan evrakların asılları ile birlikte 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde kesin kayıt için Üniversitemize bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.
Kayıt esnasında bahsi geçen evrakların asıllarının ibraz edilmesi zorunludur. Asıllarını ibraz edemeyen adayların kayıtları geçici kayıt olarak alınır ve belli bir tarihe kadar asıllarını teslim edememeleri durumunda yatay geçiş kaydı silinerek, öğrenciliklerini kanıtlayan belgesi bulunanlar özel öğrenci statüsünde kayıt edilir.

Yatay geçiş kayıtları yapılan öğrencilere 2021-2022 Bahar yarıyılı için kayıt dondurma işlemi yapılacak olup, eğitimlerine 2022-2023 Güz yarıyılında başlayacaklardır.

Yatay Geçiş yolu ile kayıt yaptıracak öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için belirlenen ücretleri ödeyeceklerdir.

Yabancı Uyruklu öğrenciler, Yurtdışından Öğrenci Kabulü kapsamında başvuru yapmaları halinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için belirlenen ücretleri ödeyeceklerdir.

1.Başvuru Formu (Yurtiçi Başvuru Formu), (Yurtdışı Başvuru Formu)

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

3. Pasaport

4. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi (aslı) (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)

5. Üniversite not durum belgesi (Transkript aslı) (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)

6. ÖSYS / YKS Bütün puan türlerini ve puanları gösteren belge / DGS ile yerleşenler için DGS Sonuç Belgesi,

7. Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi (SAT, ABITUR, MATURA, BAKALORYA, ACT vb.)

8. Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği kayıtlı olduğu Üniversitenin dünya sıralaması

9. Lise Diploması (Ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayanlar için Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği

10. Denklik Belgesi

11. Ayrıntılı ders tanım ve içerik bilgileri,

12. Emniyetten alınan Giriş – Çıkış kayıtları

12. İngilizce muafiyet şartını sağladığını gösterir belge (zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümler için)

14. Türkçe Yeterlilik Belgesi

Kayıt için istenen belgelerini 15 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilecektir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

 

Yatay Geçiş şartını sağlayamayan Öğrencilerin Özel Öğrencilik Başvurusu

11-15 Nisan 2022

Sonuçların İlan Tarihi

19 Nisan 2022

Kesin Kayıt Tarihi

20 Nisan 2022

Yedek Adayların Kayıt Tarihi

25 Nisan 2022

Yatay Geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan Öğrencilerin Özel Öğrencilik Başvurusu

26-29 Nisan 2022

Sonuçların İlan Tarihi

5 Mayıs 2022

Kesin Kayıt Tarihi

6 Mayıs 2022

 

İlan edilen tarihlerde başvuru ve kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır

Ukrayna’dan Özel Öğrenci Kontenjanları için tıklayınız.

 

Başvuru Şartları

1. Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna'daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci statüsünde; açıköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ise ülkemizdeki açıköğretim programlarında özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.

2. Özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrenciler, ilgili yükseköğretim kurumunun derslere devam, sınav, başarı değerlendirmesi ve disiplin hakkındaki mevzuat hükümlerine tabidir. Alınacak derslerin kazanımları, ölçme ve değerlendirme gibi kaliteye ilişkin hususlardaki titizlik, özel öğrenciler için de aynen sürdürülecektir.

3. Bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrencileri, özel öğrencilik hakkından yararlanabilecektir.

4. Özel öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerinde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.

5. Özel öğrencilik, süresi ne olursa olsun, özel öğrencilik imkânından yararlanılan üniversiteden diploma/unvan/statü talep etme hakkı vermez.

6. Bir yükseköğretim kurumunda özel öğrencilikten yararlanan Türk vatandaşı öğrenci sayısı, her bir diploma programı için sınıf ayrımı gözetmeksizin toplamda 40'ı aşamaz.

7. Özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere, dönem sonunda, aldıkları teorik/uygulamalı derslere ilişkin AKTS kredileri ve sınav sonuçları gibi kazanımları gösteren onaylı bir belge verilir.

 

Özel Öğrencilik Başvurusu için Gerekli Evraklar

 

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

2. Pasaport

3. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi (aslı) (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)

4. Üniversite not durum belgesi (Transkript aslı) (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)

5. Emniyetten alınan Giriş – Çıkış kayıtları

6. İngilizce muafiyet şartını sağladığını gösterir belge (zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümler için)

7. Türkçe Yeterlilik Belgesi

 

Özel öğrenci olarak kayıt olacaklardan kayıt olduğu bölüm/programın kredi başına düşen ücreti alınacaktır.

Kayıt için istenen belgelerini 15 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilecektir.


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız