Erasmus+ Merkezi Proje Çağrıları ve Türkiye İçin Fırsatlar Çalıştayı | Kapadokya Üniversitesi

Erasmus+ Merkezi Proje Çağrıları ve Türkiye İçin Fırsatlar Çalıştayı

Erasmus+ Programı kapsamında katılımcı ülkelere tahsis edilen kaynaklar "ülke merkezli çağrılar" aracılığı ile kullanılmaktadır. Ülkemizde ülke merkezli çağrıların duyrulması, tanıtımı, proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve izlenmesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılmaktadır.

Erasmus+ Programına katılım sağlayan ülkelerin ortak kullanımına açık olan kaynaklar ise "merkezi çağrılar" aracılığı ile kullandırılmaktadır. Merkezi çağrılar program bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve projelere tahsis edilen hibe miktarları da daha yüksek olmaktadır. Merkezi çağrılar için proje başvuruları Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansına (EACEA) yapılmaktadır.

Ülkemizdeki kurum ve kuruluşların merkezi projelere katılımı hâlihazırda oldukça sınırlı olduğundan kamu kurumlarının, üniversitelerin, mesleki ve iş dünyası kuruluşlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının Erasmus+ Programı merkezi projelerine ilişkin bilgi ve kapasitelerini artırmak önem arz etmektedir.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI'nın katılımlarıyla "Erasmus+ Merkezi Proje Çağrıları ve Türkiye İçin Fırsatlar Çalıştayı" düzenlenecektir. Çalıştay kapsamında tüm güne yayılan farklı panellerle Erasmus+ Programının merkezi proje çağrıları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, daha önce merkezi çağrılar kapsamında proje deneyimi yaşamış kuruluşların temsilcileri uyguladıkları projelerdeki kazanımları, çıktıları, karşılaşılan zorlukları, edinilen dersleri ve AB üyesi ülkeler ile işbirliği süreçlerini paylaşacaktır.

TOPLANTI PROGRAMI: 1 Nisan 2022 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Çalıştayın çevrimiçi katılım kayıt bağlantısı ve gündemi aşağıda sunulmaktadır.

NOT: ÖNCELİKLE KAYIT OLMANIZ GEREKMEKTEDİR

KAYIT LİNKİ: https://actioevents.com/events/erasmusmerkeziprojelerveturkiyeicinfirsatlar


ERASMUS+ MERKEZİ PROJE ÇAĞRILARI ve TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR ÇALIŞTAYI

1 NİSAN 2022

 

Çevrimiçi Kayıt Bağlantısı https://actioevents.com/events/erasmusmerkeziprojelerveturkiyeicinfirsatlar

 

01.04.2022

Saat

Gündem

 

09:00 – 09:30

Kayıt

 

09:30 – 10:15

Açılış Konuşmaları

 • İlker ASTARCI, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı
 • Nikolaus MEYER-LANDRUT Büyükelçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı
 • Faruk KAYMAKCI Büyükelçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı

 

 

 • Açılış Konuşmaları

 

 

10:15 – 10:20

Hatıra Fotoğrafı

 

10:20 – 10:30

Kahve Arası

 

10:30 – 10:45

Yeni Dönemde AB Fonlarına Bütüncül Yaklaşım

Bülent ÖZCAN

AB Başkanlığı Malî İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü

Genel Tanıtım

10:45 – 12:30

Oturum: Erasmus+ İş Dünyası İçin Mesleki Eğitim ve Beceriler için Merkezi Ortaklıklar

Ulusal Ajans Sunumu

Özgür NURDOĞAN

Türkiye Ulusal Ajansı

Moderatör: Dr.Şebnem SÖZER AB Başkanlığı Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı

 • Mustafa BAYBURTLU Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı
  • Seval İSKENDER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Brüksel Temsilcisi

 • Birsen AÇIKEL Eskişehir Teknik Üniversitesi
 • Ahmet BUDAKLIER Tarım Bakanlığı
  • Arçelik, METIS (Microelectronics Training, Industry and Skills) Projesi
  • Selma BAHÇIVANOĞLU İTÜ Arı Teknokent

Çağrılar

 • Yenilikçilik için Ortaklıklar:Ittifaklar
 • Yenilikçilik için Ortaklıklar: İleriye Dönük Projeler
 • Mesleki Eğitim Mükemmellik Merkezleri

12:30 – 14:00

Öğle Yemeği

14:00 – 15:15

Oturum: Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Merkezi Projeler

Ulusal Ajans Sunumu

Meliha Hilal ALTIOK,

Türkiye Ulusal Ajansı

Moderatör: Dr. Selen TOKGÖZ, Türkiye Ulusal Ajansı

 • Doç. Dr. Armağan ERDOĞAN, Beykoz Üniversitesi

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Erasmus+’ın yükseköğretimin uluslararasılaşmasına katkısı

 • Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Projeleri

 • Doç. Dr. Emrah ACAR, İstanbul Teknik Üniversitesi

Avrupa Üniversiteleri Girişimi

Çağrılar

 • Jean Monnet Projeleri
 • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Projeleri
 • Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler Projeleri
 • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri
 • Avrupa Üniversiteleri Girişimi

15:15 – 15:30

Kahve Arası

 

15:30 – 16:30

Oturum: Erasmus+ Eğitim Öğretim Alanında Merkezi Projeler

Ulusal Ajans Sunumu

Ahmet Murat HATABAY, Türkiye Ulusal Ajansı

Moderatör: Bünyamin GÖKGÖZ Türkiye Ulusal Ajansı Okul Eğitimi Koordinatörü

 • Sümeyye Hatice ERAL Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Ender ERESKİCİ Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Çağrılar

 • KA2 Merkezi İşbirliği Ortaklıkları
 • Erasmus Öğretmen Akademileri
 • Jean Monnet - Eğitim Öğretim alanında

16:30 – 16:45

Kahve Arası

16:45 – 17:45

Oturum: Erasmus+ Gençlik Alanında Merkezi Projeler & 2022 Avrupa Gençlik Yılı

Ulusal Ajans Sunumu

Emirhan ASLAN Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Hareketlilik Koordinatörü

Moderatör: Emirhan ASLAN, Gençlik Hareketlilik Koordinatörü, Türkiye Ulusal Ajansı

 • Emre KACAR Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
 • Cemal BAŞ Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Müdürü
 • Serap YETER Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • Cansu AK Avrasya Gençlik Gelişim Derneği

 

Tematik Gruplar ve Ağ Oluşturma

 • KA2 Merkezi İşbirliği Ortaklıkları
 • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
 • Avrupa Gençliği Birlikte

 

17:45

Kapanış ve Değerlendirme

Dr. Şebnem Sözer

AB Başkanlığı Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı

 

Saygılarımızla,

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörlüğü


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız