27.10.2023 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı | Kapadokya Üniversitesi

27.10.2023 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.
Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 • YÖK formatında özgeçmiş.
 • Yayın listesi.
 • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 • T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 • Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlığını Patoloji alanında almış olmak.

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlık veya doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanından almış olmak veya uzmanlığını Ortopedi, Nöroloji alanlarından almış olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmaları bulunmak.

1

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Sanat Tarihi Arkeoloji, Eski Çağ Tarihi alanlarının birinden almış olmak. Sanat ve medeniyet tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Endodonti alanında almış olmak.

1

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi             : 27.10.2023
Son Başvuru Tarihi           : 10.11.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.11.2023
Sınav Tarihi                       : 13.11.2023
Sonuç Açıklama Tarihi     : 14.11.2023
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
 • ALES sonuç belgesi,
 • ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 • Lisans not dökümü (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 • Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 • Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)  
 • Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 1. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)

 

NOT:
E-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması gerekmektedir.

 • Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.
 • İletişim: ik@kapadokya.edu.tr

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

ALES

YDS

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Öğr. Gör.

Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki dönem ders vermiş olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

Öğr. Gör.

Biyoloji lisans mezunu olmak. Histoloji - Embriyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr. Gör.

Sivil Havacılık alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl ders vermiş olmak.

1

70

-

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Elektrik Elektroniği

Arş Gör.

Havacılık Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı bölümlerinden lisans mezunu olmak ve aynı bölümlerden veya Sivil Havacılık alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

50

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uçak Gövde ve Motor Bakımı

Arş Gör.

Havacılık Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Sivil Havacılık alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

50

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Anabilim Dalı

Arş. Gör.

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

1

70

50

 


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız