26 Mart 2022 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı | Kapadokya Üniversitesi

26 Mart 2022 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı

 

Kapadokya Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Öğretim üyesi alım ilanı;

Üniversitemizin belirtilen bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro

Sayısı

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak.

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Dil ve Konuşma Terapisi

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Dil ve Konuşma Terapisi alanında almış olmak veya KBB alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ve Dil ve Konuşma Terapisi alanında çalışmaları bulunmak.

1

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak.

1

 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

 

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Öğretim/Araştırma Görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 5. Dil puanı şartı olan bölümlerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 7. Özgeçmiş,
 8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 10. Lisans not dökümü (onaylı belge),
 11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)
 13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)

 

Sınav Takvimi:

 

İlk Başvuru Tarihi : 26.03.2022

Son Başvuru Tarihi : 09.04.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 11.04.2022

Sınav Tarihi : 13.04.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.04.2022

Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa- Ürgüp/Nevşehir 50420

 

NOT:

 • E-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması gerekmektedir.
 • Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır.
 • Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

ALES

YDS

Kadro Sayısı

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Arş. Gör.

Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak, bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak veya işletme ve yönetim alanlarında lisans mezunu olup yukarıda sayılan alanlarda yüksek lisans tamamlamış olmak ve yine aynı alanlarda doktora eğitimine devam ediyor olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri ve yazılım alanında çalışmaları bulunmak.

70

50

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Arş. Gör.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70

50

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Arş. Gör.

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve bu alanda doktora yapıyor olmak.

70

50

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Bilişim Güvenliği Teknolojileri

Öğr. Gör.

Matematik, İstastistik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak ve yazılım, bilgi ve bilişim güvenliği alanlarında çalışmaları bulunmak.

70

-

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Bilişim Güvenliği Teknolojileri

Öğr. Gör.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak ve veri tabanı, bilgi ve bilişim güvenliği alanlarında çalışmaları bulunmak.

70

-

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Bilişim Güvenliği Teknolojileri

Öğr. Gör.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak ve ağ sistemleri, bilgi ve bilişim güvenliği alanlarında çalışmaları bulunmak.

70

-

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğr. Gör.

Sağlık Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak.

70

-

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Öğr. Gör.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Anatomi alanında yüksek lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapıyor olmak.

70

-

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

İnsansız Hava Teknolojisi ve Operasyonları

Öğr. Gör.

Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak.

70

-

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

İnsansız Hava Teknolojisi ve Operasyonları

Öğr. Gör.

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Pilotaj alanında yüksek lisans yapmış olmak.

70

-

1

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce)

Öğr. Gör.

İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70

90

1

 


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız