21.01.2021 Tarihli Gözetimli Klasik Sınavlar Grup Bilgisi ve Giriş Linkleri

21.01.2021 tarihinde yapılacak gözetimli klasik sınavların grup bilgisi ve giriş linklerine ilişkin bilgiler aşağıdadır. Giriş bilgileri günlük periyotlar halinde, sınav gününden bir gün önce yayınlanmaktadır.

Bölüm-Sınıf Ders - Sınavın Adı - Sınav Saati Grup Öğrenci No Ad Soyad LİNK
Sivil Hava Ulaştırma
 İşletmeciliği (Türkçe) - I
Sivil Havacılığa Giriş -
 Final Sınavı - 09:20
A Grubu 19275018 Ne**** Bu**** Ba**** kpdk.link/SHT101-GrupA
20115001 Sa**** Ön****
20115002 Ma**** Yı****
20115003 İb**** Oğ****
20115004 Ab**** Gü****
20115005 Me**** Na****
20115006 Se**** Ak****
20115007 Al**** De****
20115008 Yi**** Av****
20275003 Di**** Yu****
20275004 Do**** Ha**** Ün****
20275005 Me**** To**** İz****
20275006 Şe**** Gü****
B Grubu 20275008 Ba**** Çi**** kpdk.link/SHT101-GrupB
20275009 Ha**** Hö****
20275010 Me**** Şa****
20275011 Du**** Bu****
20275012 Mu**** Ka**** Na****
20275013 Gü**** Ka****
20275014 Al**** Ka****
20275015 Do**** Ci**** Co****
20275017 Ce**** Üm**** Ka****
20275018 Em**** Öz****
20275201 Ya**** Şi****
20275401 At**** Al****
20275402 Eg**** Me****
Mütercim - Tercümanlık
(ingilizce) - II
Çeviri Amaçlı Metin İncelemeleri
 Final Sınavı - 13:20
  19872002 Su**** Öz**** kpdk.link/IMT263
19872004 Ey**** Üm****
19872005 Tu**** Ba****
19872006 At**** Ak****
19873002 Se**** Öz****
19873004 Ar**** Ka**** Ne****
19873016 Se**** Av****
Tıbbi Laboratuvar
 Teknikleri - I
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
- Final Sınavı - 09.20
A Grubu 19807024 Ay**** Çı**** kpdk.link/TLT103-GrupA
20652001 Me**** Ya****
20652002 El**** At****
20652003 Tu**** Ya****
20652004 Şe**** Ni**** Kı****
20652005 Ra**** Gö****
20652006 Ha**** Ma**** Çe****
20652007 Gö**** Ay****
20652008 Me**** Ön**** Ya****
20652009 Re**** Ak****
20652010 Ze**** Yü****
20652011 Ya**** Bu**** Şi****
20830001 Eg**** Gö****
20830002 Se**** Gö****
20830003 Er**** Ge****
20830004 Ya**** Ay****
20830005 Uf**** Eş****
20830006 Gö**** Ya****
B Grubu 20830007 Al**** Os**** Yü**** kpdk.link/TLT103-GrupB
20830008 Şü**** Tu****
20830009 Ha**** Ün****
20830010 Ed**** Nu**** Yü****
20830011 As**** Uy****
20830012 Ay**** Ka****
20830013 Ar**** Nu**** Ka****
20830014 Se**** Al****
20830015 Fu**** Po****
20830016 Kü**** Ke****
20830018 El**** Ez**** To****
20830019 Se**** Öz****
20830020 Ya**** Yı****
20830022 Du**** Ar****
20830023 İl**** Gi**** Pi****
20830024 Şü**** Er****
20830025 Şi**** Ko****
20830026 Se**** Nu**** Al****
C Grubu 20830027 Öm**** Ak**** kpdk.link/TLT103-GrupC
20830028 Me**** Yü****
20830029 Ba**** De****
20830030 Ha**** Se****
20830031 Fa**** Ya****
20830032 Yu**** Ka****
20830033 İb**** Se**** Ar****
20830034 Be**** De****
20830035 Ga**** Nu**** Yı****
20830036 Mu**** Ka**** Yo****
20830037 Fa**** Nu**** Çi****
20830038 Ta**** Me****
20830039 Ed**** Ça****
20830040 Ay**** Nu**** Ku****
20830041 Ec**** Sa****
20830042 Se**** Ha****
20830043 He**** Ka****
20830044 Ce**** Gü****
D Grubu 20830045 Bü**** Kö**** kpdk.link/TLT103-GrupD
20830047 Şe**** Aç****
20830048 Ha**** Tu****
20830049 Ra**** Bo****
20830050 Fa**** Ge****
20830051 Mu**** Ef**** Ka****
20830052 Me**** Nu**** Er****
20830053 İm**** İn****
20830054 Ne**** At****
20830055 Se**** Kü****
20830056 Dö**** Öz****
20830057 Ay**** Gö****
20830058 Ay**** Ça****
20830059 Ay**** De****
20830060 Me**** Ka**** Öz****
20830061 Ke**** Ya****
20830901 La**** Jo****
Mütercim-Tercümanlık
 (İngilizce) - I
Dillerin Kökeni ve Tarihi
- Final Sınavı - 16:20
A 19872001 Aç**** Su**** Ta**** kpdk.link/IMT101-GrupA
19872002 Su**** Öz****
19872003 Öz**** Er****
19872004 Ey**** Üm****
19872005 Tu**** Ba****
19872006 At**** Ak****
19873002 Se**** Öz****
19873003 Em**** Ün****
19873004 Ar**** Ka**** Ne****
19873005 Tu**** Ay****
19873006 Di**** Ti****
19873007 İr**** Ko****
19873008 Me**** Tu**** Ta****
19873010 Zü**** To****
19873011 Pı**** Az****
19873012 Me**** Su****
B 19873013 Di**** Şı**** kpdk.link/IMT101-GrupB
19873014 Si**** Ke****
19873015 İp**** So****
19873016 Se**** Av****
19873017 Nu**** Si**** To****
19873018 Ha**** Nu**** Di****
19873019 Öz**** Ön****
19873020 Bu**** Ni****
19873021 Sa**** Be**** Di****
19873022 Kü**** Bi****
19873023 Rı**** Ef**** Ko****
19873024 Di**** Çe****
20803015 Si**** Ba****
20803029 Me**** Sa**** Ku****
20892001 Şe**** Ke****
20892005 Fe**** Gö**** Ka****
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları - I
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bilimine Giriş - Final Sınavı - 15:20
A 20860001 İs**** Te**** http://kpdk.link/GAS161-GrupA
20860002 Ku**** Aş****
20860004 Hi**** Ak****
20860005 Ba**** Ba**** Kü****
20860006 El**** İr**** Ze****
20860007 Ha**** Bu****
20860008 Ra**** Al**** Al****
20860009 Ko**** Ko****
20860010 Ec**** Ar****
20860011 Ca**** Ça****
20861002 Ba**** Bu****
20861004 Fu**** Gö****
20861006 Gö**** Öz****
20861010 Al**** Pe****
20861011 Bu**** Tü****
B 20861013 Şü**** Sa**** İn**** http://kpdk.link/GAS161-GrupB
20861014 Se**** Nu**** Ba****
20861015 İb**** Ca**** Şe****
20861016 La**** Gö****
20861017 Me**** Ay****
20861018 Ha**** Me****
20861019 Kü**** At****
20861020 Be**** Şa****
20861021 Ay**** Dü**** Gü****
20861022 Me**** Uz****
20861023 Or**** As**** Sa****
20861024 Ed**** Pu****
20861025 Rü**** Öz****
20861026 Fa**** Gö****
20861028 Sa**** Kö****
20861029 Se**** Ni**** Te****
20861030 İk**** Al****
C 20861031 Gü**** Ca**** http://kpdk.link/GAS161-GrupC
20861033 Em**** Şa****
20861034 İr**** Çe****
20861035 Ke**** Ka**** Ak****
20861036 Gö**** Şi****
20861037 Sa**** Tu****
20861038 Öm**** Ca**** Yı****
20861039 Ed**** Tu****
20861040 Re**** Bu**** Şa****
20861041 Ma**** Mu**** Ak****
20861042 Ec**** Me**** Kü****
20861043 El**** Ha****
20861044 Ha**** Fa**** Mu****
20861048 Se**** Ya****
20861049 Ti**** Ka****
D 20861050 Al**** Me**** Se**** http://kpdk.link/GAS161-GrupD
20861051 Bu**** Çe****
20861052 Öz**** Tü****
20861054 Be**** Me**** Er****
20861055 Ba**** Ke****
20861058 Se**** Er****
20861059 Be**** Ak****
20861062 Al**** Me**** Sü****
20861064 Ha**** Ah**** Me****
20861065 Sü**** Tü****
20861066 Me**** Mu**** Öz****
20861067 Hü**** Em****
19861028 Mu**** Tü****
19861059 Ha**** Tı****
19861401 Be**** Ol**** Te****
Fizyoterapi Kinezyoloji - Gözetimli Klasik Final Sınavı -  10:20 A 19264004 Mu**** Ya**** http://kpdk.link/FTO205-GrupA
19264007 Re**** Ge****
19264008 Se**** Ba****
19264009 Az**** Ut****
19264010 İr**** Pu****
19264011 Su**** Kü**** Çi****
19264013 El**** Ak****
19264014 Me**** Ak****
19264015 Ce**** Ya****
19264016 Eg**** Pe****
19264017 İr**** Mi**** To****
19264018 Ze**** Ke****
19264019 Ha**** Şa****
19264020 İl**** Tu****
19264021 Me**** Gü****
B 19264022 Re**** Aş**** http://kpdk.link/FTO205-GrupB
19264023 Be**** Be**** Ya****
19264025 Ta**** Do****
19264026 Me**** Ya****
19264028 Fa**** Aç****
19264029 Ni**** Pa****
19264031 Fu**** En**** Ka****
19264032 Rü**** Ta****
19264033 Gü**** Ba****
19264037 Se**** Ak****
19264038 Di**** Te****
19264041 As**** İb****
19264042 İn**** Be**** Ka****
19264401 Fe**** Ni**** Yü****
C 19264402 Me**** Mu**** http://kpdk.link/FTO205-GrupC
19264403 Du**** Ta****
19273004 Am**** Öz****
19273005 Es**** İl**** Ul****
19273006 Me**** De****
19273008 Pe**** İç****
19273009 Mu**** Al**** Uç****
19273010 Me**** Be**** Po****
19273011 Gö**** Çe****
19819001 Sa**** Ba**** Öz****
19819002 Ni**** Ka****
19819003 Ya**** Et****
19819005 Ay**** De****
19819006 Nu**** Ak****
19819008 Ay**** Gü****
D 19820001 On**** Al**** http://kpdk.link/FTO205-GrupD
19820003 Se**** Şe****
19820004 Mu**** Ad**** De****
19820005 Di**** La****
19820006 Ma**** Ge****
19820007 Rü**** Ün****
19820008 Fe**** Ba****
19820009 Al**** Al****
18264013 Ze**** İn****
18264024 Ha**** Gü****
18264052 Se**** Kü****
18264057 Ha**** Fu**** Gü****
18264401 Me**** Em**** Çe****
18264402 Pı**** Gü****
18820009 Ça**** Ka****
Türk Dili ve Edebiyatı - II Türkiye Türkçesi Grameri - III   19876003 Ha**** Su**** Ka**** kpdk.link/TDE205
19876004 İk**** Ba****
19876005 Mu**** Ac****
19876008 Ma**** Ha**** Ey****
19877003 Ka**** Ba****
19877005 Ha**** Ca****
19877006 Rü**** Ay**** Öc****
Beslenme ve Diyetetik-II Beslenme İlkeleri ve
 Uygulamaları - Final Sınavı
- 09:20
A Grubu 18853001 Tu**** Ku**** kpdk.link/BES207-GrupA
19850002 Ne**** Ka****
19850003 Me**** An****
19850004 Fa**** Ka****
19851001 Gö**** Ya****
19851003 Fa**** De****
19851004 Ay**** Nu**** Ka****
19852003 Ra**** Nu**** İş****
19852004 Ze**** Sı**** Pi****
19852005 Ce**** Di****
19852006 Be**** Ay****
19852007 El**** Nu**** He****
19852009 Ni**** Tu****
19852010 Bu**** Ay**** Gö****
B Grubu 19852011 Sı**** Yu**** kpdk.link/BES207-GrupB
19852012 Es**** Se****
19852015 Ha**** Öz****
19852017 El**** Se**** Ak****
19860002 Ra**** Nu**** De****
19860003 Mu**** Me**** Se****
19861049 Be**** Ta****
19889001 Ay**** Us****
19889002 Es**** Me****
19889004 İl**** Tu****
19889005 İk**** Be****
19889007 Tu**** Bu****
19889008 Tu**** Me**** Sa****
20852204 Kü**** Ti****
Anestezi - I Sağlık Mesleğinde
Temel Teknikler - Final Sınavı - 14.20
A Grubu 19361031 De**** Te**** kpdk.link/ANE101-GrupA
20361002 İr**** Ta****
20361005 Em**** Be**** Al****
20361006 Fu**** Ko****
20361007 Yı**** Kö****
20361008 Oz**** Ya****
20361009 Fu**** Ka****
20361010 Ay**** Ak****
20361011 Şe**** Al****
20361012 Be**** Şi****
20361013 Ya**** Şe****
20361014 Be**** Ak****
20361015 Se**** Ka****
20361016 Sı**** Fa**** Gü****
20361017 Ga**** Ze****
20361018 Pı**** Ko****
20361019 Na**** Ça****
20361020 İr**** Ça****
20361021 Ay**** To****
20361022 Em**** Pı****
B Grubu 20361023 Fa**** Nu**** Al**** kpdk.link/ANE101-GrupB
20361024 En**** Ça****
20361025 Re**** Yo****
20361026 İr**** Nu**** Sa****
20361027 Ah**** Yı****
20361028 Dö**** Şe****
20361029 Ah**** En****
20361030 İl**** Ba****
20361031 Re**** Öz****
20361032 Ra**** Na****
20361033 İs**** Er**** Ba****
20361034 Ze**** Öz****
20361035 Es**** Öz****
20361036 Fu**** Av****
20361038 Ay**** Ay****
20361039 Yü**** Ka****
20379002 Ga**** Tu****
20379003 Se**** Ek****
20379005 Ze**** Ya**** Öz****
C Grubu 20379006 So**** Er**** kpdk.link/ANE101-GrupC
20379007 En**** Mi**** Tı****
20379008 Fa**** Gü****
20379009 Ni**** Ar****
20379011 Ül**** Dü****
20379013 Be**** Öz****
20812001 Ab**** Ar****
20812003 Mu**** Ba****
20812004 Bi**** Ku****
20812005 Ma**** İç****
20812006 Do**** De****
20812007 Be**** Be****
20812008 Me**** Nu**** Es****
20812009 Bu**** Tü****
20812010 Öz**** Öz****
20812011 Ha**** Er****
20812012 Be**** Ka****
20812013 Ce**** Ül**** Cö****
20812014 Ru**** Ka****
D Grubu 20812016 Sa**** Ca**** Öz**** kpdk.link/ANE101-GrupD
20812017 Hi**** Ko****
20812018 Si**** Ul****
20812019 Az**** Ba****
20812020 Ha**** Gü**** Ül****
20812021 Ar**** Sa****
20812022 Şu**** Ha****
20812023 Ed**** Ya****
20812024 El**** Nu**** Ka****
20812025 Ka**** İd****
20812026 Ra**** Fa**** Gü****
20812027 Fa**** Sa****
20812028 Ed**** Aş****
20812029 Se**** Ta****
20812030 Ze**** Gö****
20812032 Su**** Ba**** Tu****
20812033 Ay**** İb****
20812034 Şe**** Er****
20812035 Sa**** Me****

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız