2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çift Ana Dal ve Yan Dal Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları | Kapadokya Üniversitesi

2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çift Ana Dal ve Yan Dal Program Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

Kapadokya Meslek Yüksekokulu çift anadal kontenjanları için tıklayınız.

Beşeri Bilimler Fakültesi çift anadal ve yan dal kontenjanları için tıklayınız.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi çift anadal ve yan dal kontenjanları için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu çift anadal ve yan dal kontenjanları için tıklayınız.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu çift anadal ve yan dal kontenjanları için tıklayınız.


2022-2023 akademik yılı güz dönemi çift anadal ve yan dal başvuru şartları ve takvimi aşağıdadır:

Çift Anadal Başvuru Koşulları

  1. Çift anadal programı başvurusu için;

 

a) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma programında ise en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

 

b) Öğrenci başvuru yaptığı yarıyıla kadar anadal lisans/önlisans programında aldığı tüm kredili ve kredisiz dersleri en az DD veya G notu ile tamamlamış olmalıdır.

 

c) Öğrenci ikinci anadal programını yürüten bölüm başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan, 2,80’den (70/100) [Psikoloji Bölümü için 2,90‘dan (74.33/100)] az olmamak kaydıyla, asgari GNO koşulunu sağlamalıdır.

ç) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

d) Öğrenci ikinci anadal programını yürüten bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile belirlenen ek başvuru koşullarını sağlamalıdır.

 

Yan Dal Başvuru Koşulları

 

(2) Yan dal programı başvurusu için;

 

a) Öğrenci yan dal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

b) Öğrenci başvuru yaptığı yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili ve kredisiz dersleri en az DD veya G notu ile tamamlamış olmalıdır.

c) Öğrenci, yan dal programını yürüten bölüm başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan, 2,60’dan (65/100) [Psikoloji Bölümü için 2,90‘dan (74.33/100)] az olmamak kaydıyla, asgari GNO koşulunu sağlamalıdır.

ç) Öğrenci yan dal programını yürüten bölüm başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen ek başvuru koşullarını sağlamalıdır.

 

Başvuru için gerekli belgeler

  1. Başvuru formu (Çift Anadal-Yan Dal Programı Başvuru Formu)
  2. Ana dal diploma programı not dökümü
  3. YKS tüm puanları gösteren sınav sonuç belgesi

Not: Başvurular Çift Anadal/Yan Dal yapılacak Programın/Bölümün bulunduğu Fakülte/Yüksekokul Sekreterliğine yapılmalıdır.

 

Kapadokya Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönergesi için klayınız.

Çift Anadal ve Yan Dal Programı Başvuru Formu için klayınız.

 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

09.02.2023

Başlangıç

Bitiş

23.01.2023

03.02.2023

04.02.2023

08.02.2023

10.02.2023

15.02.2023


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız