2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi için, 2018 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvurusu | Kapadokya Üniversitesi

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi için, 2018 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvurusu

Başvuru Takvimi

Başvuru tarihleri : 09 – 25 Ekim 2019
Yabancı dil sınavı : 30 Ekim 2019
Yabancı dil sınavı sonuçları ilanı : 01 Kasım 2019
Yerleştirme sonuçları : 04 Kasım 2019
Oryantasyon tarihi : 05 Kasım 2019
Feragat, itiraz son başvuru tarihi : 15 Kasım 2019
Hareketliliklerin gerçekleşeceği tarih : 23 Mart- 23 Mayıs 2020

2018 projesi kapsamında:
2019-2020 akademik yılı bahar dönemi için toplam 10 öğrenci asil, 10 yedek öğrenci staj hareketliliğinden yararlanmak üzere belirlenecektir.

 1. Yalnızca, genel not ortalaması ön lisans, lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrenciler için en az 2.50/4.00 olması koşuluyla (Öğrenci İşleri Dairesinden onaylı alınan transkriptlerin, başvuru formunun eki olarak sekreterliğe teslim edilmelidir.);
  1. 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde “mezun” durumunda olan öğrencilerin,
  2. Trimester programında öğrenim gören ve 6. döneminde uygulama eğitimine katılan 2. sınıf öğrencilerin,
  3. Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin

başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.

 1. Staj hareketliliği için asgari dil yeterlik seviyesi A2’dir.
 2. Örgün öğrenim semestre öğrencileri ile açık ve uzaktan eğitimi programı, hazırlık sınıfı, kayıt donduran öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri başvuruları alınmamaktadır.
 3. İngilizce sınavı yabancı diller birimi tarafından yapılmaktır. Hareketliliğe İngilizce dilinde katılacak tüm aday öğrencilerin, sınava girmesi zorunludur.
 4. Sınav, yazılı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
 5. Staj hareketliliği tarihleri 23 Mart-23 Mayıs 2020 tarihleri arasında, aşağıda belirtilen ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumları ya da işletmelerde yapılacaktır.

Başvuru için tıklayınız.

Değerlendirme

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
İlk kez hareketlilik yapılacak öğrenim programından başvuran +10 puan
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Daha önce yararlanma
(hibeli veya hibesiz, farklı kurum/üniversite/proje)
-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5 puan
İngilizce dışında, hareketliliğin planlandığı ülkenin resmi dilinin bilindiğine dair belge sunulması  +10 puan
Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde -10 puan

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları Hareketliliklerin gerçekleşmesi planlanan ülkeler Aylık Hibe Staj
(Avro)
1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 600
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 400

** Yerleştirmeler, belirlenen kontenjanlara göre, değerlendirme sonuç puanları dikkate alınarak, değişim programları komisyonu tarafından belirlenmektedir.

** Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız