18.05.2023 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı | Kapadokya Üniversitesi

18.05.2023 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Profesör kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 • YÖK formatında özgeçmiş.
 • Yayın listesi. Ayrıca başlıca eserlerin belirtildiği liste.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
 • T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
 • Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

Doçent kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 • YÖK formatında özgeçmiş.
 • Yayın listesi.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
 • T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
 • Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 • YÖK formatında özgeçmiş.
 • Yayın listesi.
 • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 • T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 • Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapisi Profesör Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak. Dil ve Konuşma Terapisi alanında çalışması veya tecrübesi bulunmak. 1
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Profesör Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Patoloji alanında almış olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Profesör Doçentliğini Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında almış olmak. 1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Profesör Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Doçent Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. 1
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Doçent Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl tecrübesi bulunmak. 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Doçent Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl tecrübesi bulunmak. 1
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Doçent Doçentliğini Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak. Bir Yükseköğretim kurumunda en az iki yıl tecrübesi bulunmak. 1
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini İşletme veya Turizm alanında almış olmak. Gastronomi alanında çalışmaları bulunmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Çocuk Gelişimi ve benzeri alanlarda almış olmak. 1
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak. Doktora derecesini Muhasebe alanında almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl tecrübesi bulunmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinden almış olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Sağlık Yönetimi alanında almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl tecrübesi bulunmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Dr. Öğr. Üyesi Ebelik lisans mezunu olmak. Doktora derecesini Ebelik veya Halk Sağlığı alanında almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl tecrübesi bulunmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Hemşirelik, Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinden almış olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında almış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl tecrübesi bulunmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını KBB alanında almış olmak. 1
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Grafik Tasarımı ve benzeri alanlardan almış olmak. 3

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 18.05.2023
Son Başvuru Tarihi : 01.06.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.06.2023
Sınav Tarihi : 03.06.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 05.06.2023
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
 • ALES sonuç belgesi,
 • ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 • Lisans not dökümü (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 • Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 • Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)
 • Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 • Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)

NOT:
E-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması gerekmektedir.

 • Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır.
 • Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı Ales YDS
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 2 70 50
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Arş. Gör. Üniversitelerin Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerde yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. 1 70 50
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Arş. Gör. Ebelik veya Hemşirelik lisans mezunu olmak. Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Arş. Gör. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ya da Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarından birisinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 90
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turist Rehberliği Arş. Gör. Turist Rehberliği veya Turizm Rehberliği alanında lisans mezunu olmak, Turist Rehberliği veya Turizm Rehberliği alanlarının birinde yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. 1 70 50
Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Arş. Gör. Türk Dili alanında yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Arş. Gör. Hemşirelik lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak. 1 70 50
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Öğr. Gör. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 1 70 -

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız