17.04.2024 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı | Kapadokya Üniversitesi

17.04.2024 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 • YÖK formatında özgeçmiş.
 • Yayın listesi.
 • Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 • T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 • Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yazılım Geliştirme

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak ve ilgili konularda akademik çalışmalar yapmış olmak.

3

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya Bilgi Teknolojileri alanlarından birinden almış olmak ve Bilişim Güvenliği, Siber Güvenlik veya Adli Bilişim alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.

3

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Yazılım Mühendisliği, Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.

3

 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi             : 17.04.2024
Son Başvuru Tarihi           : 02.05.2024
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.05.2024
Sınav Tarihi                       : 06.05.2024
Sonuç Açıklama Tarihi     : 07.05.2024
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
 • ALES sonuç belgesi,
 • ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 • Lisans not dökümü (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 • Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 • Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)  
 • Tecrübe şartı aranan kadrolar için lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 1. Adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

 

NOT:
E-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması gerekmektedir.

 • Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır.
 • Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

Ales

Yabancı Dil Puanı

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yazılım Geliştirme

Arş. Gör.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

50

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Arş. Gör.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Geliştirme alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

50

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Arş. Gör.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

50


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız