Kapadokya Üniversitesi

Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması 2024

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün düzenlediği ödüllü “Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılı” konulu geleneksel öykü yazma yarışması başlıyor.

Yarışmanın amacı, gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda düzenlenecek yarışma, Türkiye’de yarışma ile ilgilenen tüm lise düzeyindeki ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Yarışmanın Konusu: “Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılı” olarak belirlenmiştir.

Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerimizin öyküler aracılığıyla bireysel ve toplumsal kimliklerini iyi bir şekilde inşa etmelerini; Cumhuriyetimizin yüzyıllık serüveninin ışığını geleceğe taşıyacak anlatılara kapı açarak toplumsal hafızayı inşa etmelerini hedeflemektedir.

Yarışma, Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalması için gerekli sorumlulukların genç bireylerin hayal gücünde nasıl şekillenmekte olduğunu görme imkânı sunacaktır.

İstiklal ve istikbal, hatırlama/unutma/tanıma pratikleri, bilgi üretiminde yeni kaygılar/umutlar/ufuklar, dünyanın/tarihin/zamanın döngüsü, yüz yıllık mazi/âti, ortak gelecek, büyülü gerçekçi metinler, ükronya anlatıları, yapay zekâ destekli öğretiler, kalkınma ülküleri, muasır medeniyet tahayyülleri yarışmanın alt temalarıdır.

Kurullar:

Seçici Kurul: Seçici kurul, bilinen öykü yazarı ve edebiyat eleştirmenlerinden Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulur.

Düzenleme Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından görevlendirilecek 3 öğretim elemanından oluşur.

Yarışmaya Katılım Koşulları: Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilir. Ekli (Ek-1) başvuru formuyla üniversiteye iletilir. Üniversitede düzenleme kurulu tarafından öyküyü yazanın kimliği, sayfanın üstünde yazılacak “RUMUZ”la belirtilir. Yarışmacının açık kimliğini, varsa telefonunu ve e-posta adresini içeren yazı bir zarfa yerleştirilir. Zarfın üzerine, sadece öykü yazarının “RUMUZ”u yazılır. “RUMUZ”lu öyküler, seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılarak kurul üyelerine elden ya da kargo aracılığıyla iletilir.

Yarışmanın Takvimi:

  • Okullardaki tüm öğrencilerin “Öykü Yazma” ve “Yarışma Kuralları” hakkında bilgilendirilmesi: 30.03.2024
  • Eserlerin Kapadokya Üniversitesine teslimi: 10.05.2024
  • Eserlerin düzenlenerek Seçici Kurul Üyelerine teslimi: 17.05.2024
  • Seçici Kurul Üyeleri tarafından dereceye girenlerin belirlenmesi: 12.06.2024
  • Ödül Töreni: 13.06.2024

Yarışmada Uyulacak Kurallar: Öyküler bilgisayar ile A4 boyutunda, Calibri formatında, bir buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler 2 sayfadan az, 5 sayfadan çok olmamalıdır.

Değerlendirme: Seçici Kurul üyeleri aldıkları öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirir. Yapacakları bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek yarışmada dereceye girenleri belirler. Değerlendirmede hikâyenin özgünlüğü 60, dilin kullanımı – üslup 40 puan üzerinden puanlanacaktır. Düzenleme kurulu tarafından ödül töreni düzenlenir.

Yarışma Ödülleri: Yarışmada dereceye giren yirmi öykü kitaplaştırılacak, öykü sahiplerine kitaptan 20 adet hediye edilecektir. Bu ödül, yarışmaya katılan öğrencinin başvuru belgesinde beyan ettiği adrese kargo yolu ile gönderilecektir. Birinciye 7.500, ikinciye 5.000, üçüncüye 3.000 TL karşılığında banka hediye çeki verilecektir. Bu çek, ilgili banka gişelerinden nakden alınabilecektir. Çek karşılığında alınan nakdi ödülün her türlü kullanım hakkı yarışmacıya aittir.

 

Yarışma Şartnamesini indirmek için tıklayın.

EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütname için tıklayın.

EK-2 Açık Rıza Onayı ve Veli İzin Belgesi için tıklayın.

 

Gönderimler elektronik posta ile oykuyarismasi@kapadokya.edu.tr adresine veya kargo ile Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi 50420 - Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir adresine yapılabilir.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız