Kapadokya Üniversitesi

Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması 2023

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün düzenlediği ödüllü “Engelsiz Kurgular” konulu geleneksel öykü yazma yarışması başlıyor.

Yarışmanın amacı, gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda düzenlenecek yarışma, Türkiye’de yarışma ile ilgilenen tüm lise düzeyindeki ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Yarışmanın Konusu: “Engelsiz Kurgular” olarak belirlenmiştir.

Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerimizin öyküler aracılığıyla bireysel ve toplumsal kimliklerini iyi bir şekilde inşa etmelerini; insana engel olan ne varsa öykü yazarak ona önlem alma becerisi kazanıp bu beceriyi alışkanlığa dönüştürmeleri konusunda bilinçlenmelerini hedeflemektedir.

Yarışma, “engel” kavramının geçmişten bugüne geçen zamanda nasıl değiştiğini ve genç bireylerin hayal gücünde nasıl şekillenmekte olduğunu görme imkânı sunacaktır.

Toplumsal roller, ayrımcılıklar/taraftarlar, gruplaşmalar, bedensel ve zihinsel engeller, siborg insanlar/önyargılar ve yanılgılar, fiziksel güç-süzlük ve kahramanlıklar yarışmanın alt temalarıdır.

Kurullar:

Seçici Kurul: Seçici kurul, bilinen öykü yazarı ve edebiyat eleştirmenlerinden Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulur.

Düzenleme Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından görevlendirilecek 3 öğretim elemanından oluşur.

Yarışmaya Katılım Koşulları: Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilir. Ekli (Ek-1) başvuru formuyla üniversiteye iletilir. Üniversitede düzenleme kurulu tarafından öyküyü yazanın kimliği, sayfanın üstünde yazılacak “RUMUZ”la belirtilir. Yarışmacının açık kimliğini, varsa telefonunu ve e-posta adresini içeren yazı bir zarfa yerleştirilir. Zarfın üzerine, sadece öykü yazarının “RUMUZ”u yazılır. “RUMUZ”lu öyküler, seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılarak kurul üyelerine elden ya da kargo aracılığıyla iletilir.

Yarışmanın Takvimi:

Okullardaki tüm öğrencilerin “Öykü Yazma” ve “Yarışma Kuralları” hakkında bilgilendirilmesi: 27.03.2023

Eserlerin Kapadokya Üniversitesine teslimi: 12.05.2023

Eserlerin düzenlenerek Seçici Kurul Üyelerine teslimi: 22.05.2023

Seçici Kurul Üyeleri tarafından dereceye girenlerin belirlenmesi: 19.06.2023

Ödül Töreni: 10.07.2023

Yarışmada Uyulacak Kurallar: Öyküler bilgisayar ile A4 boyutunda, Calibri formatında, bir buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler 2 sayfadan az, 5 sayfadan çok olmamalıdır.

Değerlendirme: Seçici Kurul üyeleri aldıkları öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirir. Yapacakları bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek yarışmada dereceye girenleri belirler. Değerlendirmede hikâyenin özgünlüğü 60, dilin kullanımı – üslup 40 puan üzerinden puanlanacaktır. Düzenleme kurulu tarafından ödül töreni düzenlenir.

Yarışma Ödülleri: Yarışmada dereceye giren yirmi öykü kitaplaştırılacak, öykü sahiplerine kitaptan 20 adet hediye edilecektir. Bu ödül, yarışmaya katılan öğrencinin başvuru belgesinde beyan ettiği adrese kargo yolu ile gönderilecektir. Birinciye 4.000, ikinciye 2.500, üçüncüye 1.500 TL karşılığında banka hediye çeki verilecektir. Bu çek, ilgili banka gişelerinden nakden alınabilecektir. Çek karşılığında alınan nakdi ödülün her türlü kullanım hakkı yarışmacıya aittir.

Yarışma Şartnamesini indirmek için tıklayın.
EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütname için tıklayın.
EK-2 Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onay Belgesi için tıklayın.

Gönderimler elektronik posta ile oykuyarismasi@kapadokya.edu.tr adresine veya kargo ile Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi 50420 - Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir adresine yapılabilir.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız