31 Temmuz 2021 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı ve Kadro İptal İlanı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
 7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
 8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
 9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

 
 

Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

Psikoloji lisans mezunu olmak. Doçentliğini Psikoloji ya da ilgili alanlardan birinden almış olmak.

1

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

 

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi               : 31.07.2021

Son Başvuru Tarihi             : 14.08.2021

Ön Değerlendirme Tarihi  : 16.08.2021

Sınav Tarihi                         : 18.08.2021

Sonuç Açıklama Tarihi      : 19.08.2021

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

 

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız)
 3. ALES sonuç belgesi
 4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı
 5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Özgeçmiş
 8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)
 10. Lisans not dökümü (onaylı belge)
 11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf
 12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)
 13. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

Ales

YDS

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Arş. Gör.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği bölümü lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

70

50

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Arş. Gör.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği bölümlerinden lisans mezunu olmak. Alanında doktora yapıyor olmak.

1

70

50

 

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden;

İPTAL İLANI

17.07.2021 tarih ve 31544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi ilanımız rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup, ilgililere ilan olunur.


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız