11 Mart 2021 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
 7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
 8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
 9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

Doçentlik kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi.
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

 
 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Odyoloji

Profesör

Doçentliğini KBB alanında almış olup, odyoloji alanında çalışmaları bulunmak.

1

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Odyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlığını KBB alanında almış olup, bir yükseköğretim kurumunda en az bir dönem ders vermiş olmak.

2

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Bölge Çalışmaları alanında çalışmaları bulunmak.

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Yönetim Organizasyon veya Endüstri Mühendisliği alanlarından almış olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında çalışmaları bulunmak.

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini İşletme alanlarından almış olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında çalışmaları bulunmak.

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.

1

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uçak Gövde ve Motor Bakım

Profesör

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme - Metalürji Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Fizik, Matematik, Kimya alanlarından birinden almış olmak. Hava aracı yapısı ve sistemleri veya teknoloji geliştirme konularında çalışmaları bulunmak.

1

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uçak Gövde ve Motor Bakım

Doçent

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme - Metalürji Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Fizik, Matematik, Kimya alanlarından birinden almış olmak. Hava aracı yapısı ve sistemleri veya teknoloji geliştirme konularında çalışmaları bulunmak.

1

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uçak Gövde ve Motor Bakım

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme - Metalürji Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Fizik, Matematik, Kimya alanlarından birinden almış olmak. Hava aracı yapısı ve sistemleri veya teknoloji geliştirme konularında çalışmaları bulunmak.

1

 

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler alanlarında almış olmak, Şehir ve Bölge Planlama konularında çalışmaları bulunmak.

1

 

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama alanlarında almış olmak.

1

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi               : 11.03.2021

Son Başvuru Tarihi             : 25.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi    : 26.03.2021

Sınav Tarihi                         : 29.03.2021

Sonuç Açıklama Tarihi      : 30.03.2021

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

 1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 7. Özgeçmiş,
 8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 10. Lisans not dökümü,
 11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)  
 13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

Ales

YDS

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Çevre Sağlığı

Öğr. Gör.

Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Çevre Sağlığı

Öğr. Gör.

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Halk Sağlığı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Çevre Sağlığı

Öğr. Gör.

Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Çevre Sağlığına ilişkin tecrübe, çalışma veya araştırması bulunmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Öğr. Gör.

Eczacılık lisans mezunu olmak, ilgili alanda veya yönetim alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Öğr. Gör.

Kimya lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Öğr. Gör.

Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

Öğr. Gör.

Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği ve Enformasyon Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmak. Veri tabanı konularında tecrübe veya çalışma - araştırma bulunması.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

Öğr. Gör.

Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformasyon Teknolojileri ve Endüstri Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmak. Görsel tasarım, web API konularında tecrübe veya çalışma - araştırma bulunması.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

Öğr. Gör.

Matematik, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformasyon Teknolojileri ve Endüstri Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. GIS, sosyal medya uygulamaları, mobil yazılım vb. konularında tecrübe veya çalışma -araştırma bulunması.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Odyometri

Öğr. Gör.

Odyoloji, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Odyometri

Öğr. Gör.

Uzmanlığını KBB alanında almış olup, odyoloji alanında çalışmaları bulunmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az bir dönem ders vermiş olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

Öğr. Gör.

Fizyoloji yüksek lisans mezunu olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Öğr. Gör.

Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında lisans mezunu olmak. İlgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası en az iki yıl laboratuvar deneyimine sahip olmak.

1

70

-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Öğr. Gör.

Okul Öncesi Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak ve Okul Öncesi Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az bir dönem ders vermiş olmak.

1

70

-

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Odyoloji

Arş. Gör.

Odyoloji, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

70

50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Arş. Gör.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanında lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

70

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Arş. Gör.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi alanında lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak.

1

70

70

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Arş. Gör.

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İşletme, alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri programlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

70

50


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız