Sınav Sistemi

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcı Organizasyonu olarak yetkilendirilen Üniversitemiz, sınav sistemini SHT-66L-HS talimatı çerçevesinde oluşturmuştur.
  • Sınav soru sayısı 80, süresi 120 dakikadır.
  • Sorular dört seçeneklidir.
  • Hava aracı bakım dokümanlarının (terminolojik olarak) doğru anlaşılması ve yorumlanması kapsamında dil bilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama konuları ölçülür.
  • Sınavda 10 adet dil bilgisi, 15 adet kelime bilgisi, 15 adet çeviri, 15 adet paragraf, 15 adet boşluk doldurma, 10 adet cümle tamamlama sorusu bulunmaktadır.
  • Dil yeterliliği değerlendirilmesi bütün konuların yer aldığı tek oturumlu bir sınavla yapılır ve 0’dan 100’e kadar puanlanır. Her soru için eşit puan dağılımı yapılır. Sınavdan alınan puan adayın sonuç notunu gösterir.
 • Aşağıda tanımlı personel; bu talimat kapsamında yapılacak sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 45 puan almış olmalıdır:
  • Hava aracı bakım lisansı almak isteyen personel,
  • Bakım kuruluşlarınca onaylayıcı veya destek personeli olarak yetkilendirilecek personel,
  • Kalite denetçisi olarak yetkilendirilecek teknisyenler,
  • Motor, yardımcı güç ünitesi, iniş takımı, komponent veya parça üzerinde CRS düzenlemek üzere yetkilendirilecek personel,
  • SHY-145 kuruluşunda OJT eğitmeni olarak yetkilendirilen veya yetkilendirilecek personel,
  • SHY-66 Lisans sahibi ve SHT-M IR M.A.801 kapsamında bakım çıkış sertifikası düzenleyen personel.
 • Onaylayıcı, destek personeli veya motor, APU, iniş takımı, komponent veya parça üzerinde yapılan bir bakım işlemi sonrası CRS düzenlemek üzere yetkilendirilmeyen ancak task eğitimi gibi belirli eğitimleri alarak tanımlı hava aracı veya motor, APU, iniş takımı, komponent, parça üzerinde işlem yapmak için onaylı bakım kuruluşlarınca yetkilendirilecek teknik personel 100 tam puan üzerinden en az 30 puan almış olmalıdır.
 • SHY-145 veya SHY-147 kuruluşlarınca, teorik ya da pratik eğitmen olarak yetkilendirilen veya yetkilendirilecek personel 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmalıdır.
 • Yabancı dil yeterliliğini gösteren belgelerin geçerliliği, sınava girilen tarihten itibaren beş yıldır. SHT-66L-HS talimatı kapsamında yapılan sınavda 95 ve üzeri not alınması halinde belge sahibinin tekrar sınava girmesine gerek yoktur.
 • Örnek sınav soruları için tıklayınız.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.