Sınav Sistemi

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcı Organizasyonu olarak yetkilendirilen Üniversitemiz, sınav sistemini SHT-66 Talimatı Dil Yeterliliği Gereklilikleri çerçevesinde oluşturmuştur.
  • Sınav soru sayısı 80, süresi 120 dakikadır.
  • Sorular dört seçeneklidir.
  • Hava aracı bakım dokümanlarının (terminolojik olarak) doğru anlaşılması ve yorumlanması kapsamında dil bilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama konuları ölçülür.
  • Sınavda 10 adet dil bilgisi, 15 adet kelime bilgisi, 15 adet çeviri, 15 adet paragraf, 15 adet boşluk doldurma, 10 adet cümle tamamlama sorusu bulunmaktadır.
  • Dil yeterliliği değerlendirilmesi bütün konuların yer aldığı tek oturumlu bir sınavla yapılır ve 0dan 100e kadar puanlanır. Her soru için eşit puan dağılımı yapılır. Sınavdan alınan puan adayın sonuç notunu gösterir.
 • Aşağıda tanımlı personel; Önceden yetkilendirilmiş teknik personeli aynı veya farklı bir bakım kuruluşunda yeniden yetkilendirmek veya yetkide değişiklik yapmak için hava aracı bakım personeli lisansına sahip teknisyen için kabul edilebilir dil yeterliliği başarı notu 100 tam puan üzerinden asgari 50dir:
  • Onaylayıcı, destek personeli veya motor, APU, iniş takımı, komponent veya parça üzerinde yapılan bakım işlemi sonrası bakım çıkış sertifikası (CRS, Form 1, v.b.) düzenlemek için yetkilendirilmeyen ancak task eğitimi gibi belirli eğitimleri alarak tanımlı hava aracı, motor, APU, iniş takımı, komponent veya parça üzerinde işlem yapmak için yetkilendirilecek personel,
  • Bakım kuruluşlarınca onaylayıcı veya destek personeli olarak yetkilendirilecek personel,
  • Bağımsız onaylayıcı personel olarak bakım çıkış sertifikası düzenleyecek HBL-66 lisans sahibi teknik personel,
  • Motor, APU, iniş takımı, komponent veya parça üzerinde bakım çıkış sertifikası (CRS, Form 1, v.b.) düzenlemek üzere yetkilendirilecek personel.
 • Geçerlilik süresi aşağıda belirtildiği gibidir.

Dil yeterliliği (İngilizce) sınavlarında 100 tam puan üzerinden alınan başarı notu, aşağıdaki ölçütlere göre kabul edilir:

 • 50 59 başarı notu sınav yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli,
 • 60 69 başarı notu sınav yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli,
 • 70 79 başarı notu sınav yapıldığı tarihten itibaren 6 yıl geçerli,
 • 80 89 başarı notu sınav yapıldığı tarihten itibaren 9 yıl geçerli,
 • 90 100 başarı notu sınav yapıldığı tarihten itibaren 13 yıl geçerli.
 • Aşağıda belirtilen hava aracı bakım teknisyenleri için kabul edilebilir dil yeterliliği başarı notu 100 tam puan üzerinden asgari 70dir:
  • İlk kez HBL-66 hava aracı bakım personeli lisansı almak isteyen personel,
  • SHT-145 veya SHT-147 Talimatları kapsamındaki kuruluşlarca, teorik, pratik veya işbaşı eğitmeni olarak yetkilendirilen veya yetkilendirilecek personel,
  • Yurt içinde veya yurt dışında EASA Part-147 kuruluşlarında, Part-66 kapsamında modül sınavlarına giren veya tip eğitimi alan kişiler.
 • Örnek sınav soruları için tıklayınız.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.