Sınav Kuralları

Aday Bilgilendirme Metni

 • Aday, sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde hazır bulunmak, yanında fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav değerlendirme komisyonuna göstermek zorundadır.
 • Adayların sınav esnasında elektronik veya basılı doküman, defter, kitap, sözlük, not, boş kâğıt, cep telefonu, her türlü kayıt ve haberleşme cihazı gibi şeyleri yanlarında veya yakınlarında bulundurmaları, sınav salonuna sokmaları, üzerlerinde olduğu halde sınav salonuna girmeleri, sınav süresince sorularla ilgili aldıkları notları dışarı çıkarmaları veya buna teşebbüs etmeleri, sınav için kullanılan her türlü malzemeye kötü amaçlı etkide bulunmaya kalkışmaları gibi tutum ve davranışlar kopya çekme olarak değerlendirilir.
 • Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, silgi veya kalem değiştirmek, soruları bir yere yazarak salondan çıkmak, sigara içmek ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmak yasaktır.
 • Sınav başladıktan sonra bilgisayarla yapılan sınavlarda sistemle ilgili önlenemeyen teknik arızalar haricinde; durdurma, ara verme veya geri dönme yapılmaz.
 • Sınava on beş dakikadan fazla geciken aday sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonra ilk on beş dakika içerisinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.
 • Sınav salonunda, aday kendisine gösterilen yere oturduktan sonra sınav yoklama kağıdını imzalar.
 • Sınav salonunda, bu talimata uygun olarak sınav komisyonun talimatları doğrultusunda sınava başlanır.
 • Sınav kağıtları müsvedde kağıt gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Adaylar sınav süresince; sınav merkezi tarafından sağlanan sınav kâğıdını ve araç gereci kullanırlar, bunları sınav bitiminde eksiksiz teslim ederler.
 • Katılımcıların kalem, silgi, kalemtıraşlarını  yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 • Adaylar sınav esnasında sınav gözetmenlerinin sınava uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yaptığı uyarılara uymak zorundadır.
 • Her türlü kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday veya adaylar hakkında, sınav komisyonu üyeleri tarafından kopya tutanağı tutulur ve sınavı geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde SHGM’ye rapor edilir ve kopya işlemi yapılan sınavın tarihinden itibaren on iki ay içinde tekrar sınava alınamazlar.
 • Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri sınavını biterse bile, diğer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz ve sınav en az iki öğrenci ile bitirilir.

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Alınan İlave Sınav Kuralları

Sınava katılan tüm adayların Covid-19 Tedbirleri kapsamında aşağıda sıralanmış olan ilave kurallara uymaları gerekmektedir.

Güvenlik Kampüs ve uygulanan tedbirlerle ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız

Tüm adayların bu tedbirlere uyacağına dair taahhhütlerini sınav başvuru sayfasında yer alan taahhütnemeyi imzalayarak başvuru formu ile birlikte tarafımıza ileteceklerdir.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ COVİD-19 ÖNLEMLERİNE UYUM TAAHHÜTNAMESİ

Kapadokya Üniversitesinde “GÜVENLİ KAMPÜS” kapsamında ve İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarihli genelgesi uyarınca aşağıda yer alan önlemler alınacaktır:

 1. Kapadokya Üniversitesi Nevşehir (Ürgüp, Mustafapaşa, Uçhisar) ve İstanbul (Sabiha Gökçen) yerleşke/bina girişlerinde görevli personel tarafından ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38.0˚C ve üzerinde olan kişiler alınmayacaktır.
 2. Kapadokya Üniversitesi Nevşehir (Ürgüp, Mustafapaşa, Uçhisar) ve İstanbul (Sabiha Gökçen) yerleşke girişlerinde HES kodu üzerinden kişilerin sorgulaması yapılacaktır:
  1. Kişi Covid-19 geçirmemiş veya hastalık sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreyi aşmışsa, azami son 48 saatte negatif PCR testi ibraz etmelidir.
  2. Hiç aşı olmayan veya 2. doz aşısının üzerinden 14 gün geçmeyen kişiler, azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi ibraz etmelidir.
  3. Negatif PCR test ibraz etmeyen kişiler yerleşkeye alınmayacaktır.
 3. Katılımcılar kuralına uygun maske takmalı ve çıkarmamalıdır.
 4. Bina girişleri, koridorlar, derslikler vb. tüm alanlarda fiziksel mesafe korunmalı, giriş ve çıkışlarda da fiziksel mesafe kurallarına uyulmalıdır.
 5. Ders/eğitim/sınav/etkinliklerde kullanacak kırtasiye malzemelerini yanlarında getirmeli, kişiye özel kullanılmalıdır.
 6. Kapalı alanlarda her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde yapılan düzenlemelere uyulmalı ve ders/eğitim/sınav/etkinlik süresince aynı yerde oturulmalıdır.

Bu çerçevede Kapadokya Üniversitesi tarafından Nevşehir (Ürgüp, Mustafapaşa, Uçhisar) ve İstanbul (Sabiha Gökçen) yerleşkelerinde düzenlenecek olan ders/eğitim/sınav/etkinlik süresince Güvenli Kampüs kapsamında oluşturulan düzen ve tanımlanan kurallar ile İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarihli genelgesinin gereklerine uygun hareket edeceğimi; aksi halde ders/eğitim/sınav/etkinliklere alınmayacağımı bildiğimi beyan eder; ders/eğitim/sınav/etkinliklere alınmamaktan kaynaklı hak kayıplarından dolayı hiçbir şart ve koşulda Kapadokya Üniversitesini sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Sınav İtirazı

 • Adaylar sınav sonuçlarına SHT-66L-HS talimatı kapsamında itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar sınav sonuçlarına sınav itiraz formu aracılığıyla itiraz etmeleri gerekmektedir. Sınav itiraz formu için tıklayınız. (Form, e-posta yoluyla iletilebilir.)
 • Sınav itiraz formu sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren on iş günü içerisinde organizasyona ulaştırılmalıdır.
 • Yapılan itirazların değerlendirmesi için adayların hizmet bedeli ödemesi gerekir. Söz konusu hizmet bedeli adayın sınav sonucunun değişmesi durumunda adaya geri ödenir.
 • Sınav itirazı için hizmet bedeli 100 TL’dir. Hizmet bedeli, Kapadokya Üniversitesi adına Garanti Bankası TR26 0006 2001 0410 0006 2989 81 IBAN nolu hesaba yatırılır. (Dekont elden/e-posta/faks ile iletilebilir.)
 • Sınav itirazı yapılan sınavlar organizasyon tarafından 5 (beş) iş günü içinde ele alınır. Yeniden değerlendirmeye tabi tutulan sınavın sonucu kesinleştikten sonra adaya yazılı olarak bildirilir. Aday yaptığı itirazında haklı ise durumdan SHGM haberdar edilerek sınav sonucu değiştirilir ve yeni sonuç belgesi ile sertifika düzenlenir.
 • Usullere uygun olarak yapılmayan itiraz / yeniden değerlendirme talepleri ile yeniden değerlendirilmesi tamamlanarak notu kesinleşmiş sınavlara yönelik mükerrer itirazlar değerlendirilmez.
 • Yeniden değerlendirmeye tabi tutulan sınavın sonucu, sınav sonucunun kesinleşmesinden itibaren on iş günü içerisinde SHGM’ye bildirilir.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.