Erasmus+ KUN 2020-UNIKOP, Öğrenci Hareketliği Başvuru Takvimi

Erasmus+ öğrenci hareketlikleri KUN 2020 projesi ve UNIKOP 2019-2020 projeleri kapsamında başvurular başlamıştır.

 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

Online Başvuru

11.01.2021 – 29.01.2021

Başvuru formu

Erasmus+ Bilgilendirme Seminerleri

14.01.2021, saat 09.30

21.01.2021, saat 17.00

 

Teams üzerinden yapılacak toplantıya katılmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki formu doldurması gereklidir.

Katılım Formu

İngilizce Yazılı Sınav

04.02.2021, Perşembe

İngilizce dil sınavı Yabancı Diller Birimi tarafından organize edilmektedir.

İngilizce Sözlü Sınav

05.02.2021, Cuma

Yerleştirme Listesinin İlanı

12.02.2021

Erasmus sayfası altında, duyurular ekranında ilan edilecektir.

Yerleştirme sıralamasına İtiraz Son tarih

19.02.2021

erasmus@kapadokya.edu.tr adresine gerekçesiyle beraber dilekçe ile bildirilmelidir.

Oryantasyon Tarihi

24.02.2021

 

Feragat Son Tarihi

27.02.2021

Zamanında feragat etmemiş adayların bir sonraki başvurularında başarı puanlarında kesinti uygulanmaktadır.

 

Başvuru koşulları        :

 1. Not ortalaması:

Genel not ortalamalarının ön lisans, lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00,

lisansüstü öğrenciler için en az 2.50/4.00 olması gerekir.

Başvuru sayfasına giriş yapıldığında, transkript yüklenmesi zorunludur.

 1. Yabancı Dil Yeterliliği:
  1. Öğrenim hareketliliği: Minimum B1 (İDE ve İMT bölümleri için B2)
  2. Staj hareketliliği: Minimum A2
 2. Hazırlık öğrencileri başvuramaz.
 3. Açık ve Uzaktan Öğretim programları öğrencileri başvuramaz.

Yabancı Dil Sınavı

 

 1. Sınav yabancı diller birimi tarafından yapılmaktadır. Sınav şekli, saatleri ve yerleri hakkında bilgi 01.02.2021 tarihine kadar ayrıca ilan edilecektir.
 2. Sınav, yazılı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Adaylar, yazılı sınavda başarılı olmaları koşuluyla sözlü sınava alınabilecektir.
 3. İngilizce sınavı yabancı diller birimi tarafından yapılmaktır. Hareketliliğe İngilizce dilinde katılacak tüm aday öğrencilerin, sınava girmesi zorunludur.
 4. İngilizce haricinde başka bir yabancı dilde başvuru yapan adayın, ilgili dildeki yeterlik belgesi, son iki yıl içerisinde almış olması ve bu belgenin asgari dil yeterlik seviyesini sağlıyor olması ve başvuru aşamasında bu belgeyi teslim etmesi gerekmektedir.

 

 

Değerlendirme

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

İlk kez hareketlilik yapılacak öğrenim programından başvuran

+10 puan

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma
(hibeli veya hibesiz, farklı kurum/üniversite/proje)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

İngilizce dışında, hareketliliğin planlandığı ülkenin resmi dilinin bilindiğine dair belge sunulması

+10 puan

Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde

-10 puan

Başvuru aşamasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

 

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

 

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

 

Proje Numarası           : 2020-1-TR01-KA103-084004

Proje Tarihleri             : 01.06.2020-31.05.2022

Proje Süresi                : 24 ay

 

Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı için tıklayınız.

 

2020-1-TR01-KA103-084004 projesi kapsamında hibeli kontenjan sayıları

Etkinlik Türü

Toplam Hibeli Katılımcı Sayısı

Hibe Verilecek Toplam Süre

Ön görülen hareketlik dönemi*

Öğrenci Öğrenim Hareketliği

7

35 ay

2021-2022 güz

Öğrenci Staj Hareketliği**

13

31 ay

2020-2021 yaz

Personel Ders Verme Hareketliği

1

5 gün

2020-2021 yaz ya da 2021-2022 güz

Personel Eğitim Alma Hareketliği

1

 1. Gün

2020-2021 yaz ya da 2021-2022 güz

*Pandemi koşullarına göre tahmini olarak belirtilmiştir.

**UNIKOP Staj konsorsiyumu (2019 ve 2020 projeleri) kapsamında, öğrenci staj hareketliğinde öğrenci seçimleri de yapılacaktır.

 

Kontenjan kapsamında; öğrenim hareketliğine seçilecek öğrenciler için 1 akademik dönem, staj hareketliğine seçilecek öğrenciler için 2 ay olarak değerlendirme yapılacaktır.

 

Kontenjanlar, değerlendirme listesine göre program bazında en yüksek puanı alan öğrencilere göre sıralama yaparak hakkaniyetli ve eşit oranda belirlenecektir.

 

Sıralamaya Kapadokya Üniversitesi ile UNIKOP Staj Konsorsiyumu tarafınca verilen kontenjanlara göre maksimum sayıda öğrencinin faydalanabilmesi için yerleştirme yapılacaktır.

 

 

2020 Dönemi KA103 Sözleşme Belgeleri

 

Learning Agreement for Studies için tıklayınız.

Learning Agreement for Studies - Guidelines için tıklayınız.

Learning Agreement for Traineeships için tıklayınız.

Learning Agreement for Traineeships - Guidelines için tıklayınız.

 

Staff Mobility Agreement - Teaching için tıklayınız.

Staff Mobility Agreement - Training için tıklayınız.

 

Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi için tıklayınız.

Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi için tıklayınız.

 

Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu (Öğrenci) için tıklayınız.

Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu (Personel) için tıklayınız.

 

Ülkelere göre hibe miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Ev sahibi ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

300

400

 

Öğrenim Hareketliği için anlaşma listesi için tıklayınız.

 


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız